Blog

21.04.2019

Parking

W artykule znajdziesz:

Odległość parkingu od sąsiedniej działki budowlanej

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą, nie ma pewności co do odległości, jaka powinna być zachowana pomiędzy planowanym parkingiem samochodowym, a sąsiednią działką (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wszystkie, dotyczące tego tematu, przepisy są ściśle określone przez prawo budowlane. Planując parking, należy przewidzieć miejsca postojowe, zarówno dla osób, które będą mieszkać na stale w danej nieruchomości, jak i dla osób, przebywających okresowo w tym miejscu.

Parking

Odległość parkingu od budynku mieszkalnego (program na komputer). Odległość miejsc postojowych od budynku mieszkalnego zależy od ich liczby. Zatem, jeśli jest nie więcej niż 4 miejsca parkingowe, ich odległość od okien mieszkań nie powinna być mniejsza niż 7 metrów, również w przypadku garażu otwartego wielopoziomowego i zadaszonych miejsc postojowych (program na telefon). Natomiast, gdy stanowisk parkingowych jest więcej niż 4, w takim wypadku muszą one znajdować się w odległości co najmniej 10 metrów od okien sąsiedniego zamieszkanego budynku. Gdy liczba stanowisk przekracza 60, wtedy ta odległość zwiększa się do 20 metrów (segregator aktów prawnych).

Od tych zasad jest kilka wyjątków, które obejmują miejsca parkingowe pod hotelem lub znajdujące się między liniami rozgraniczającymi ulicę, albo też przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W tych przypadkach odległość od budynków mieszkalnych musi wynosić co najmniej 5 metrów (opinie o programie).

Sąsiednia działka budowlana a parking

Jeżeli chodzi o odległość miejsc postojowych od sąsiedniej działki budowlanej, jest podobnie, a mianowicie zależy ona od liczby tych miejsc:
- gdy liczba miejsc parkingowych nie przekracza 4, odległość od granicy działki powinna wynosić co najmniej 3 metry,
- gdy liczba tych miejsc wynosi od 5 do 60, wtedy odległość nie powinna być mniejsza niż 6 metrów,
- zaś, gdy przekracza ona 60 miejsc, ich odległość od granicy sąsiedniej działki powinna wynosić nie mniej niż 16 metrów.
Tutaj również wyjątkiem są miejsca przy linii rozgraniczającej ulice (promocja 3 w 1).

Warto też wspomnieć o wymiarach parkingu dla samochodu osobowego, które wynoszą nie mniej niż 2,3 na 5 metrów. Jeżeli są usytuowane wzdłuż jezdni, powinny być dłuższe - 6 metrów długości na co najmniej 3,6 metra szerokości. Natomiast, gdy rozmieszczone są wzdłuż chodnika - dopuszczalna szerokość to 2,3 metra (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami