Blog

Moduł podstawowy zdjęcie nr 10
04.07.2019

Patron i opiekun praktyki – kto może pełnić tę funkcję?

W artykule znajdziesz:

Patron i opiekun praktyki – kto może pełnić tę funkcję?


Z punktu widzenia osoby, która stara się o uprawnienia budowlane, najważniejsze jest to, jakie kwalifikacje ma osoba kierująca praktyką zawodową lub sprawująca nadzór nad praktyką. Przede wszystkim należy poznać różnice między patronem praktyki zawodowej a kierownikiem. Patronat może sprawować osoba, która posiada przynajmniej 5 letnie doświadczenie projektowe w ramach swojej specjalności (program na komputer).

Moduł podstawowy zdjęcie nr 11
Patron i opiekun praktyki – kto może pełnić tę funkcję?

Patronować może wyłącznie praktyce projektowej. Pod nadzorem patrona można odbyć rok praktyki zawodowej przy projektowaniu, co jest równoznaczne z bezpośrednim uczestniczeniem w pracach projektowych (program na telefon). Z patronem nie trzeba mieć powiązań formalno-prawnych, co oznacza, że może to być ktoś znajomy lub osoba z rodziny, której pomaga się w sporządzaniu projektów (program egzamin ustny).

W przypadku kierownika praktyki kwestia jest bardziej formalna. Jest on przełożonym praktykanta i odpowiada za jego działania oraz wydaje mu polecenia. Dokonuje również bieżącej oceny pracy praktykanta (opinie o programie). Kierownikiem praktyki zawodowej najczęściej jest kierownik budowy, kierownik robót budowlanych lub projektant. Z kierownikiem praktyki projektant musi być związany formalną umową, bądź osoby te muszą pracować w jednej firmie.
Wymagania w zakresie patrona oraz kierownika praktyki są takie same (segregator aktów prawnych). Od takiej osoby wymaga się, aby:
• posiadała uprawnienia w specjalności i zakresie odpowiadającym specjalności i zakresowi uprawnień kandydata na uprawnienia budowlane,
• w czasie trwania praktyki zawodowej miała opłacone składki na ubezpieczenie OC oraz składki członkowskie wynikające z przynależności do izby krajowej i okręgowej. Wymóg ten dotyczy całego okresu trwania praktyki zawodowe. Wynika on z faktu, że do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niezbędne jest opłacenia wspomnianych składek (promocja 3  w 1).

Patronat


Informacje na ten temat można uzyskać na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Bardzo ważne jest to, że praktyka projektowa nie będzie uznana, jeśli patronat nad nią sprawowała osoba sprawdzająca projekt. Nadzoru nad praktyką nie może sprawować także inspektor nadzoru inwestorskiego.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Moduł podstawowy zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Moduł podstawowy zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Moduł podstawowy zdjęcie nr 16 Moduł podstawowy zdjęcie nr 17 Moduł podstawowy zdjęcie nr 18
Moduł podstawowy zdjęcie nr 19
Moduł podstawowy zdjęcie nr 20 Moduł podstawowy zdjęcie nr 21 Moduł podstawowy zdjęcie nr 22
Moduł podstawowy zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Moduł podstawowy zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Moduł podstawowy zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Moduł podstawowy zdjęcie nr 32 Moduł podstawowy zdjęcie nr 33 Moduł podstawowy zdjęcie nr 34
Moduł podstawowy zdjęcie nr 35
Moduł podstawowy zdjęcie nr 36 Moduł podstawowy zdjęcie nr 37 Moduł podstawowy zdjęcie nr 38
Moduł podstawowy zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Moduł podstawowy zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Moduł podstawowy zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami