Blog

28.05.2019

Patron praktyki zawodowej – stanowisko KKK

W artykule znajdziesz:

Patron praktyki zawodowej – stanowisko KKK

Pojęcie „patrona praktyk” zostało wprowadzone do ustawy Prawo budowlane w 2014 roku (https://uprawnienia-budowlane.pl). W przepisach wprowadzono wyraźne rozróżnienie praktyki, która wykonywana jest „pod kierunkiem” od praktyki, która wykonywana jest „pod patronatem”.

Patron praktyki zawodowej – stanowisko KKK

Warto przy tym wspomnieć, że stanowisko Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej jest w tej kwestii bardzo jasne – obie metody odbywania oraz dokumentowania praktyki zawodowej są uznawane za równorzędne (program na komputer). Celem wprowadzenia możliwości wykonywania praktyki pod patronatem było ułatwienie dostępu do zawodu architekta. Obie metody wykonywania praktyk różnią się do siebie stosunkiem formalno-prawnym – jeśli taki stosunek istnieje to praktyki jest pod kierownictwem, natomiast jeśli go nie ma, to praktyka odbywa się pod patronatem (program na telefon).

Praktyka pod patronatem może odbywać się np. u krewnego będącego architektem. Ustawodawca dał w ten sposób możliwość odbywania praktyki projektowej w tzw. warunkach domowych, czyli bez konieczności zawierania służbowego stosunku z kierownikiem praktyki zawodowej (opinie o programie). Oznacza to, że do uprawnień projektowych wystarczy, że praktyka zawodowa będzie potwierdzona przez patrona a nie kierownika praktyk. Praktykant nie musi pozostawać z patronem w zależności służbowej.

Odbycie praktyki

Osoba, która jest zainteresowana odbyciem praktyki zawodowej projektowej, może odbyć ją pod opieką patrona. Patronem może być wyłącznie osoba, która ma odpowiednie uprawnienia budowlane oraz należy do samorządu zawodowego (segregator aktów prawnych). Dzięki wprowadzonym zmianom patronat mogą sprawować także osoby, które mają uprawnienia w zakresie ograniczonym. Jednak wówczas mogą one pełnić patronat na praktyką osób, które starają się tylko o uprawnienia ograniczone. Dzięki wprowadzeniu instytucji patrona znacznie zwiększyła się liczba podmiotów, w których można odbywać praktykę projektową (promocja 3 w 1).

Istotą wprowadzenia patronatu miało być skrócenie praktyki zawodowej projektowej nawet do 6 miesięcy. Jednak z tego zapisu zrezygnowano, przez co różnica między patronem a kierownikiem prawnym sprowadza się wyłącznie do stosunku formalno-prawnego (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami