Słupy stojaków

Słupy stojaków

Słupy tych stojaków opierają się na posadowionych na palach stopach kielichowych: w środkowych - po cztery słupy, w skrajnych - po dwa słupy. Na górnych ryglach ustawionych stojaków opiera się prefabrykowany zasobnik o pojemności ~137 m składający się z trzech części: dolnej części leja, górnej części leja i górnej części zasobnika w kształcie pokrywy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Elementy te o ciężarze nie przekraczającym 17,5 T wykonano w matrycach betonowych na miejscu budowy. Na tak wykonanych komorach zasobnikowych ustawiono co 6,0 m poprzeczne prefabrykowane ramy przekryte płytami panwiowymi. Za wypełnienie ścian posłużyły elementy wielkopłytowe. Ogólna liczba komór wynosi 36 sztuk; środkowy zestaw 4 zasobników zawiera również maszynownię (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ciekawy przykład baterii zasobników o konstrukcji całkowicie prefabrykowanej. Bateria ta wybudowana w Budynku Głównym Elektrociepłowni w Bielsku składa się z czterech powtarzających się jednostek zasobników ustawionych w osi kotłów.

Służą one do składowania miału węglowego, który po zmieleniu w młynach na pył podawany jest do komór spalania. Pojemność poszczególnej jednostki zasobnikowej wynosi ok. 400 t. Nad komorami zasobników jest usytuowana galeria z przenośnikami taśmowymi do załadowywania komór (uprawnienia budowlane). Każda jednostka składa się z dolnej części w kształcie lejowego koryta z ukośnych płyt panwiowych, podwieszonego do podłużnych belek kablowych i z części górnej - płyt panwiowych bocznych ścian pionowych. Otwory wysypowe lejów są ukształtowane przez nadbetonowanie chudym betonem odpowiednich kształtów pochyleń wewnątrz koryt lejowych. Każda jednostka zasobnikowa o wymiarach w rzucie 6,5 x 12,0 m ma dwie poprzeczne skrajne przepony ścianowe - pełne i przeponę środkową - ażurową (opinie o programie).

Pionowe ściany podłużne wykonane są z płyt panwiowych o żebrach poziomych, podporami dla nich są przepony poprzeczne. Komory są przekryte od góry prefabrykowanymi płytami panwiowymi, między którymi są usytuowane dwa ciągi otworów wsypowych. Konstrukcja nośna pod zasobnikami składa się z układu prefabrykowanych słupów o ciężarze ok. 38 T każdy przy długości ok. 22 m i przekroju poprzecznym 55 x 120 cm. Jeden z segmentów zasobników w czasie montażu o widocznych składowych częściach konstrukcji. Fundamentami są ławy z kielichami.

Podnoszenie elementów

Podnoszenie elementów odbywało się za pomocą żurawi typu Derrick o udźwigu 40 T.
Pod nazwą silosów rozumiemy zbiorniki służące do przechowywania materiałów sypkich. Pierwotnie pojęcie „silos” oznaczało zbiorniki o stosunkowo małych rozmiarach wykonane w ziemi. Dzisiaj silosy są to na ogół konstrukcje wysokie, stanowiące część składową urządzeń służących do składowania, oczyszczania i suszenia różnego rodzaju materiałów sypkich. Przy magazynowaniu większych ilości materiałów dają one znaczną oszczędność miejsca i pozwalają na szybkie (mechaniczne) przeładowanie materiałów.

Do najczęściej przechowywanych materiałów sypkich należą: zboże, węgiel, wapno, cement, nawozy sztuczne, sól, piasek, ruda, nasiona itp. Dlatego też silosy znajdują zastosowanie w przemyśle górniczym i hutniczym, chemicznym, spożywczym i w przemyśle materiałów budowlanych (segregator aktów prawnych). Silosy wykonuje się z cegły, drewna, stali, z żelbetu lub z betonu sprężonego.
Bardzo zróżnicowane założenia technologiczne wymagają wykonywania silosów o różnych kształtach rzutu i przekroju pionowego.

Ten czynnik, jak również wymagana ognioodporność oraz niski koszt konserwacji w czasie eksploatacji przemawiają za stosowaniem silosów żelbetowych i sprężonych.
Pod względem kształtu w przekroju poziomym silosy wykonuje się jako prostokątne, wieloboczne i kołowe.

Wysokość silosów waha się w dużych granicach i zależy przede wszystkim od wymaganej objętości i właściwości składowanego materiału oraz od ekonomicznego sposobu posadowienia. Dla niektórych materiałów sypkich ze względu na samozapalanie się lub z innych względów wysokość składowania jest ograniczona (zboże, węgiel itp.) (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !