Słupy stojaków

Słupy stojaków

Słupy tych stojaków opierają się na posadowionych na palach stopach kielichowych: w środkowych - po cztery słupy, w skrajnych - po dwa słupy. Na górnych ryglach ustawionych stojaków opiera się prefabrykowany zasobnik o pojemności ~137 m składający się z trzech części: dolnej części leja, górnej części leja i górnej części zasobnika w kształcie pokrywy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Elementy te o ciężarze nie przekraczającym 17,5 T wykonano w matrycach betonowych na miejscu budowy. Na tak wykonanych komorach zasobnikowych ustawiono co 6,0 m poprzeczne prefabrykowane ramy przekryte płytami panwiowymi. Za wypełnienie ścian posłużyły elementy wielkopłytowe. Ogólna liczba komór wynosi 36 sztuk; środkowy zestaw 4 zasobników zawiera również maszynownię (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ciekawy przykład baterii zasobników o konstrukcji całkowicie prefabrykowanej. Bateria ta wybudowana w Budynku Głównym Elektrociepłowni w Bielsku składa się z czterech powtarzających się jednostek zasobników ustawionych w osi kotłów.

Służą one do składowania miału węglowego, który po zmieleniu w młynach na pył podawany jest do komór spalania. Pojemność poszczególnej jednostki zasobnikowej wynosi ok. 400 t. Nad komorami zasobników jest usytuowana galeria z przenośnikami taśmowymi do załadowywania komór (uprawnienia budowlane). Każda jednostka składa się z dolnej części w kształcie lejowego koryta z ukośnych płyt panwiowych, podwieszonego do podłużnych belek kablowych i z części górnej - płyt panwiowych bocznych ścian pionowych. Otwory wysypowe lejów są ukształtowane przez nadbetonowanie chudym betonem odpowiednich kształtów pochyleń wewnątrz koryt lejowych. Każda jednostka zasobnikowa o wymiarach w rzucie 6,5 x 12,0 m ma dwie poprzeczne skrajne przepony ścianowe - pełne i przeponę środkową - ażurową (opinie o programie).

Pionowe ściany podłużne wykonane są z płyt panwiowych o żebrach poziomych, podporami dla nich są przepony poprzeczne. Komory są przekryte od góry prefabrykowanymi płytami panwiowymi, między którymi są usytuowane dwa ciągi otworów wsypowych. Konstrukcja nośna pod zasobnikami składa się z układu prefabrykowanych słupów o ciężarze ok. 38 T każdy przy długości ok. 22 m i przekroju poprzecznym 55 x 120 cm. Jeden z segmentów zasobników w czasie montażu o widocznych składowych częściach konstrukcji. Fundamentami są ławy z kielichami.

Podnoszenie elementów

Podnoszenie elementów odbywało się za pomocą żurawi typu Derrick o udźwigu 40 T.
Pod nazwą silosów rozumiemy zbiorniki służące do przechowywania materiałów sypkich. Pierwotnie pojęcie „silos” oznaczało zbiorniki o stosunkowo małych rozmiarach wykonane w ziemi. Dzisiaj silosy są to na ogół konstrukcje wysokie, stanowiące część składową urządzeń służących do składowania, oczyszczania i suszenia różnego rodzaju materiałów sypkich. Przy magazynowaniu większych ilości materiałów dają one znaczną oszczędność miejsca i pozwalają na szybkie (mechaniczne) przeładowanie materiałów.

Do najczęściej przechowywanych materiałów sypkich należą: zboże, węgiel, wapno, cement, nawozy sztuczne, sól, piasek, ruda, nasiona itp. Dlatego też silosy znajdują zastosowanie w przemyśle górniczym i hutniczym, chemicznym, spożywczym i w przemyśle materiałów budowlanych (segregator aktów prawnych). Silosy wykonuje się z cegły, drewna, stali, z żelbetu lub z betonu sprężonego.
Bardzo zróżnicowane założenia technologiczne wymagają wykonywania silosów o różnych kształtach rzutu i przekroju pionowego.

Ten czynnik, jak również wymagana ognioodporność oraz niski koszt konserwacji w czasie eksploatacji przemawiają za stosowaniem silosów żelbetowych i sprężonych.
Pod względem kształtu w przekroju poziomym silosy wykonuje się jako prostokątne, wieloboczne i kołowe.

Wysokość silosów waha się w dużych granicach i zależy przede wszystkim od wymaganej objętości i właściwości składowanego materiału oraz od ekonomicznego sposobu posadowienia. Dla niektórych materiałów sypkich ze względu na samozapalanie się lub z innych względów wysokość składowania jest ograniczona (zboże, węgiel itp.) (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !