Pęcznienie cementu

Pęcznienie cementu

Czy cement jest zleżały, czy nie, możemy się jeszcze przekonać w sposób następujący. Po 24 godzinach odrywamy placek od płytki szklanej przez lekkie uderzenie i łamiemy go w rękach. Jeśli cement jest świeży, placek pęknie z ostrym trzaskiem, jeśli zaś zleżały, złamanie placka następuje bez wysiłku (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pęcznienie cementu pojawia się wtedy, gdy przy jego wyrobie użyto surowców nieodpowiednio dobranych. Pęcznienie to wywołuje potem w betonie zmiany objętościowe (pękanie), cement taki jest więc nieużyteczny. Chcąc się przekonać, czy cement nie posiada tej wady, przeprowadzamy badania na opisanych wyżej plackach. Po 24 godzinach od zarobienia wkładamy jeden placek do wody o temperaturze + 15°C, drugi zaś zostawiamy na powietrzu. Gdy w okresie czasu do 28 dni nie pojawiają się na obu plackach rysy promieniste (rysy obwodowe nie szkodzą), oznacza to, że cement jest dobry i mówimy wtedy, że objętość cementu jest stała. Próbę tę można wykonać w trybie przyśpieszonym, trzymając placek przez 3 godziny nad gotującą się wodą. Pęcznienie cementu występuje u nas bardzo rzadko (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Skurcz cementu (zmniejszenie wymiarów) występuje podczas twardnienia spoiwa cementowego, zaprawy lub betonu przy niedostatecznej ilości wody. Przy twardnieniu w wodzie lub w wilgoci skurczu nie ma. Ponieważ przy twardnieniu betonu, nie polewanego wodą, warstwy jego zewnętrzne wysychają szybciej od wnętrza, zatrzymującego jeszcze początkową wilgoć, występują na powierzchni ciągnienia, wywołujące rysy skurczowe. Stąd konieczne jest utrzymywanie świeżego betonu i zaprawy cementowej przez pierwszy okres twardnienia w stanie wilgotnym przez polewanie betonu wodą, lub nawet przez zanurzanie go w całości w wodzie (np. płytki cementowe i lastrikowe). Rysy skurczowe są najczęstszą przyczyną niszczenia wypraw szlachetnych i sztucznego kamienia i dlatego nie wolno dopuścić do ich powstawania (uprawnienia budowlane).

Wytrzymałość cementu bada się na beleczkach o przekroju 4 x 4 cm, długości 16 cm, wykonanych z normalnej zaprawy cementowej. Zaprawa ta powstaje przez zmieszanie jednej części wagowej cementu, jednej części piasku normalnego drobnego, dwóch części piasku normalnego grubego i takiej ilości wody, aby zaprawa miała konsystencję plastyczną (program egzamin ustny).

Piasek normalny

Piasek normalny jest to piasek specjalny, czysto kwarcowy, używany do badania cementu (norma PN/B-230). Powyższe beleczki wyjmuje się po 24 godzinach z formy i przechowuje w wodzie. Po 7 i 28 dniach łamie się je na specjalnym przyrządzie, otrzymując w ten sposób wytrzymałość na zginanie. Wytrzymałość na ściskanie otrzymuje się przez zgniatanie połówek beleczek.
W Polsce znajdują się w handlu następujące rodzaje cementów (opinie o programie).

Cement murarski o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 150 kg/cm2, oznaczony symbolem „cement murarski 150”, nadający się do zapraw i słabych betonów. W sprzedaży znajduje się w workach z dwoma czarnymi pasami, obejmującymi napis. Sposób kontroli jakości cementu przez odbiorcę, pobieranie próbek, ich opakowanie, przesyłanie i badanie opisuje szczegółowo norma PN/B-205. Do wypraw szlachetnych i kamienia sztucznego będziemy najczęściej stosować cement portlandzki 250, rzadziej 350 (segregator aktów prawnych).

Cement hutniczy (zwany dawniej wielkopiecowym albo żużlowym, norma PN/B-208), powstaje przez dodanie żużla granulowanego do klinkieru, przeznaczonego na cement portlandzki. żużel granulowany jest, jak wiadomo, produktem odpadkowym przy topieniu rud w wielkich piecach. Czas wiązania i minimalna wytrzymałość cementu hutniczego są takie same, jak cementu portlandzkiego 250. Różnica polega głównie na składzie chemicznym. Beton wykonany z cementu hutniczego jest bardziej odporny na działanie wód gruntowych i wody morskiej od betonu z cementu portlandzkiego.

Produkcja cementu hutniczego rozpoczęła się u nas niedawno (promocja 3 w 1). Do wypraw szlachetnych i sztucznego kamienia nie należy go jednak stosować, ponieważ w tym zakresie nie mamy jeszcze odpowiedniego doświadczenia. Opakowanie tego cementu posiada podłużny pas czerwony.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !