Pęknięcia w nawierzchniach betonowych

Pęknięcia w nawierzchniach betonowych

Pęknięcia w nawierzchniach betonowych mogą być spowodowane oddziaływaniem obciążeń na nawierzchnię lub zmianę objętości betonu. Pierwsze pęknięcia można by nazwać obciążeniowymi. Przechodzą one przez całą grubość płyty i są stosunkowo dość szerokie, gdyż wynoszą od kilku do kilkunastu milimetrów (program uprawnienia budowlane na komputer). Powodem powstawania tych pęknięć jest przede wszystkim zbyt mała wytrzymałość płyt nawierzchni oraz mała lub niejednakowa nośność podłoża.

Oprócz tego przyczyną pęknięć może być zbyt duże obciążenie nawierzchni, zwłaszcza dynamiczne. Pęknięcia drugiego typu można by nazwać pęknięciami strukturalnymi. Mają one zasadniczo również charakter pęknięć przechodzących przez całą grubość płyty, a charakterystyczną ich cechą jest zmienna szerokość, będąca wynikiem większego lub mniejszego nasilenia wpływów, które wywołały te pęknięcia. Tego rodzaju pęknięcia powstają zasadniczo w przypadkach, gdy siły powstające w płycie przy zmianach temperatury nie mogą pokonać oporów tarcia płyty po podłożu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Niezależnie od opisanych pęknięć w nawierzchni mogą występować rysy powierzchniowo-włoskowate, które powstają tylko w górnej części płyty, tworząc siatkę; szerokość tych rys nie przekracza prawie nigdy 0,1 mm. Powodem tworzenia się rys tego typu może być nadmierna ilość cementu użyta do mieszaniny, zbyt plastyczna masa betonowa, a wreszcie nieodpowiednia pielęgnacja świeżo wykonanej nawierzchni w czasie jej tężenia. Rysy te mogą do pewnego stopnia zmniejszyć odporność betonu na ścieranie, jednak z uwagi na ich płytkość nie przedstawiają dla nawierzchni poważniejszego niebezpieczeństwa. Obłamywanie narożników płyt betonowych jest wynikiem zbyt małej wytrzymałości nawierzchni lub podłoża gruntowego (uprawnienia budowlane).

Wybojami nazywamy zagłębienia przeważnie o nieregularnym kształcie, różnej głębokości i wielkości. Przyczyną powstawania wybojów jest przede wszystkim niejednorodność masy betonowej i jej nierównomierne zagęszczenie, natomiast bezpośrednim powodem są uderzenia kół szybko poruszających się pojazdów. Nierównomierne osiadanie płyt powstaje przede wszystkim wskutek wymywania warstwy odsączającej, nierównomiernego zagęszczania podłoża oraz jego odkształceń (program egzamin ustny).

Ścieranie nawierzchni

Ścieranie nawierzchni występuje na skutek działania sił poziomych między powierzchnią płyty a powierzchnią opony. Jakkolwiek ścieranie jest jednym z głównych objawów niszczących nawierzchnię, to jednak należy uznać je za objaw naturalny. Przełomy nawierzchni mogą powstawać głównie w wyniku zjawiska wysadzin podłoża. Objawiają się one pęknięciami płyt oraz pionowymi przesunięciami poszczególnych ich części. Należy tu podkreślić, iż nawierzchnie betonowe są najbardziej ze wszystkich rodzajów nawierzchni uodpornione na powstawanie przełomów (opinie o programie).

Sposoby określania stopnia zużycia nawierzchni. Dla oceny stopnia zużycia nawierzchni i oceny jej stanu powinny być prowadzone okresowo badania określające wielkość ścieralności oraz nierówności. Sposoby określania ścieralności nawierzchni. Badania ścieralności nawierzchni można przeprowadzać w laboratorium lub w terenie. Badania laboratoryjne są to badania umowne, polegające na poddaniu badaniom ściśle określonych ciał próbnych (segregator aktów prawnych).

O wiele większe znaczenie praktyczne ma określenie ścieralności nawierzchni w terenie, w jej faktycznych warunkach pracy. Wszystkie dotychczas stosowane metody pomiaru ścieralności nawierzchni polegają na bezpośrednim określeniu w różnych odstępach czasu odległości górnej powierzchni nawierzchni od stałych reperów pomiarowych, wbudowanych w nawierzchnię (promocja 3 w 1).

Metoda, polega na pomiarze wysokości h (po wykonaniu nawierzchni oraz h’ w określonym odstępie czasu, Ah = h ~ h’ oznacza ubytek w grubości nawierzchni w okresie pomiaru.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !