Pełnowartościowe rozwiązanie problemu

Pełnowartościowe rozwiązanie problemu
Pełnowartościowe rozwiązanie problemu

Pełnowartościowe rozwiązanie problemu niezawodności budownictwa mieszkaniowego może być osiągnięte tylko przy kompleksowym zrealizowaniu następujących niezbędnych przedsięwzięć we wszystkich etapach realizacji i eksploatacji obiektów:

  • projektowania z uwzględnieniem charakterystyki niezawodności,
  • technologicznego zapewnienia charakterystyk przyjętych w projekcie, dotyczących jakości, a głównie niezawodności (program uprawnienia budowlane na komputer),
  • utrzymania niezbędnego poziomu jakości obiektu w ciągu całego okresu eksploatacji.

W praktyce mogą powstać dwa zasadnicze zadania:

  • projektowanie elementów i konstrukcji wg założonych kryteriów niezawodności, ustalonych wcześniej w aktach normatywnych lub odwrotnie,
  • ocenianie niezawodności istniejących już elementów i konstrukcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Oba zadania związane są ściśle ze sobą, jednak ilościowe charakterystyki niezawodności niezbędne dla projektowania mogą być ustalone tylko na podstawie statystycznej analizy i oceny danych dotyczących rzeczywistej niezawodności istniejących elementów i konstrukcji, odpowiadających projektowanym. Z kolei przy organizacji wykonawstwa należy spełniać ściśle wymagania określone w projekcie, podające ilościową charakterystykę niezawodności. W rezultacie powinny więc być zapewnione warunki, aby rzeczywista niezawodność odpowiadała teoretycznej, przyjętej w projekcie (uprawnienia budowlane).

Dotychczas jednak w większości przypadków przy projektowaniu zajmuje się stanowisko pasywne, np. przy obliczaniu wytrzymałości i stateczności elementów lub konstrukcji nie uwzględnia się kompleksowo problemów niezawodności. Taka sytuacja nie daie możliwości sterowania jakością i nie odpowiada wymaganiom współczesnego poziomu rozwoju nauki i techniki w budownictwie.

W procesie projektowania powinny być ustalone wskaźniki teoretycznej niezawodności elementów i konstrukcji, uzasadnione naukowo, a rzeczywista niezawodność powinna być zapewniona przedsięwzięciami technologicznymi i organizacyjnymi na etapie fabryk domów, montażu budynków i działalności ogólnobudowlanej (program egzamin ustny).

Problem niezawodności

Problem niezawodności w budownictwie mieszkaniowym, którego zadaniem jest ustalenie ścisłych organicznych związków między projektowaniem i wykonawstwem, a także eksploatacją, na razie jeszcze nie został całkowicie rozwiązany, lecz zarysowują się już ogólne kierunki działania (opinie o programie).

W zakresie projektowania należy prowadzić dalsze prace dotyczące uściślania metod obliczeń. Projektowana niezawodność konstrukcji zależy przede wszystkim od zgodności przyjętego teoretycznego modelu obliczeniowego z rzeczywistymi warunkami pracy konstrukcji. Na przykład dla ścian zewnętrznych wykonywanych z prefabrykatów wielkopłytowych należy prowadzić badania i określić zasady obliczeń, które zapewnią bezusterkową pracę tych elementów w warunkach długotrwałej eksploatacji. Niezbędne jest uwzględnianie w projektowaniu trwałości i przystosowania do konserwacji, napraw, remontów i wymiany.

W zakresie realizacji jakość np. wewnętrznej konstrukcji nośnej i ścian zewnętrznych zależy od stopnia zmian fizyczno-mechanicznych oraz geometrii elementów i węzłów konstrukcji (segregator aktów prawnych). W związku z tym należy zapewnić:

  • systematycznie badania powtarzalności przyczyn wpływających na wykonawczą jakość elementów i konstrukcji, realizowanych różnymi metodami i z różnych materiałów, tj. wg różnych systemów budownictwa mieszkaniowego,
  • zabezpieczenie niezawodności konstrukcji przez stabilizację procesów technologii wykonawstwa, którą można uzyskać za pośrednictwem aktywnej kontroli jakości robót,
  • opracowanie statystycznych metod badań jakości technologii wykonawstwa i ustalenie kryteriów oceny i metod badań jakości poszczególnych etapów realizacji. Wyniki po ich opracowaniu mogłyby być podstawą do określania projektowanej charakterystyki niezawodności.

Ocena jakości powinna polegać na porównaniu projektowanych i rzeczywistych charakterystyk jakości (promocja 3 w 1). W zakresie eksploatacji w celu poprawienia charakterystyki trwałości i przystosowania poszczególnych materiałów, elementów i detali do konserwacji i remontów należy opracować metody profilaktycznych napraw i generalnych remontów oraz określić warunki użytkowania i konserwacji, aby zapewnić przewidzianą w projekcie trwałość. Poza tym należy zbierać i analizować statystyczne dane o przebiegu zużywania i starzenia konstrukcji, poszczególnych elementów lub detali budynków.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !