Blog

23.03.2022

Piec retortowy

W artykule znajdziesz:

Piec retortowy

Piec retortowy - zespół retort wykonanych z materiałów ogniotrwałych i ogrzewanych gazem generatorowym; p.r. stosowane są w przemyśle gazowniczym i koksowniczym piec rolkowy - piec przenośnikowy piec samotokowy - piec grzewczy przelotowy do obróbki cieplnej blach i rur. w którym wsad przenoszony jest na samotokach piec sieciowej częstotliwości - piec elektryczny prądu przemiennego zasilany napięciem o częstotliwości sieciowej piec solny - piec z kąpielą grzejną utworzoną z roztopionej soli piec stalowniczy - piec wytopowy do wytwarzania stali (program uprawnienia budowlane na komputer).

Piec szczelinowy - hum. piec komorowy do nagrzewania wsadu wsuwanego przez stale otwartą szczelinę do pieca; p.s. służą do nagrzewania końców prętów lub rur jak również całych odcinków prętów lub kęsów piec szybowy - piec przemysłowy, w którym komora grzejna ma kształt pionowego walca, stożka lub dwóch stożków połączonych podstawami; p.sz. stosowane są w metalurgii (np. wielki piec, żeliwiak), w przemyśle ceramicznym (do wypalania gliny, magnezytu, dolomitu itd.) piec ślimakowy - piec (elektryczny) grawitacyjny zawierający element urowkowany śrubowo, którego obracanie się powoduje przesuwanie wsadu wzdłuż pieca (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pice średniej częstotliwości - piec elektryczny prądu przemiennego zasilany napięciem o częstotliwości większej niż 50 Hz, lecz nic przekraczającej 0.1 MHz pice tandem - piec (martenowski) tandem piec taśmowy - piec przenośnikowy pice trzonowy, piec topniskowy - piec, w którym wsad leży na poziomym lub pochyłym dnie - trzonie komory grzejnej piec tunelowy - piec do pracy ciągłej, w którym komora grzejna przypomina tunel (długość jej jest wielokrotnie większa od jej wymiarów poprzecznych), przez którą za pomocą różnych urządzeń transportowych przesuwany jest wsad piec tyglowy, tyglak - piec odlewniczy, w którym topiony metal mieści się w tyglach piec wahadłowy - piec (elektryczny) wahający się dookoła osi poziomej w czasie procesu grzejnego (uprawnienia budowlane).

Piec wannowy

Piec wannowy - piec przemysłowy (grzewczy lub wytopowy), którego komora grzejna zawiera naczynie do układania wsadu (wannę piecową) lub sama ma kształt wanny piec wapienny, wapiennik - piec (szybowy lub obrotowy) do wypalania kamienia wapiennego piec wgłębny - piec (np. grzewczy, tyglowy), w którym komora grzejna umieszczona jest poniżej poziomu podłogi, a wsad jest ładowany i wyładowywany od góry przez odsunięcie pokrywy piec wibracyjny - piec grawitacyjny o spodzie poddawanym drganiom powodującym obsuwanie się wsadu wzdłuż pieca (program egzamin ustny).

Piec wielkiej częstotliwości - piec elektryczny prądu przemiennego zasilany napięciem o częstotliwości większej niż 0.1 MHz, lecz nie przekraczającej 1000 MHz piec wózkowy - piec do pracy ciągłej tunelowy, w którym wsad przenoszą przesuwające się jeden za drugim wózki piec wygrzewczy - piec do utrzymywania wsadu w określonej temperaturze piec wytopowy - piec metalurgiczny do wytapiania metali piec z atmosferą ochronną - piec, w którym wsad jest zabezpieczony przed utlenianiem przez wprowadzenie do komory grzejnej pieca gazów obojętnych lub gazów redukujących nadmiar tlenu w otoczeniu wsadu (opinie o programie).

Piec z atmosferą technologiczną - piec z atmosferą sztuczną, w którym wsad poddany jest oddziaływaniu odpowiedniego gazu lub określonej mieszaniny gazów (atmosfery technologicznej); atmosferą technologiczną przy azotowaniu jest amoniak, przy cyjanowaniu - mieszanina gazu świetlnego i amoniaku, przy nawęglaniu gazowym - gaz ziemny, gaz świetlny lub in. (zob. też karboryzator gazowy) (segregator aktów prawnych).

Piec z atmosferą sztuczną - piec, w którym grzanie wsadu odbywa się w środowisku gazowym odmiennym od powietrza piec z przymusowym obiegiem powietrza - piec z umieszczonym w jego wnętrzu wentylatorem, który wytwarza w przestrzeni grzejnej przymusowy obieg powietrza piec z wysuwanym trzonem, piec do pracy półcią- glej - piec z ruchomą płytą spodową do nagrzewania ciężkich przedmiotów, które są załadowywane i wyładowywane po uprzednim wyprowa (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami