Pierwsze obciążenia

Pierwsze obciążenia

Pierwsze obciążenia wywołujące odpadanie otuliny i zniszczenie betonu wewnątrz uzwojenia są większe od obciążeń wywołujących zarysowanie, przed projektując przeguby na naprężenia Rb = 0,28 Rr otrzymujemy dostateczny współczynnik pewności, należy jednak zachować przy tym następujące warunki:
- łączna objętość uzbrojenia poprzecznego elementów przegubów, to jest uzwojenia i uzbrojenia siatkami, powinna wynosić około 4% całkowitej objętości betonu, czyli tyle, ile wynosi objętość uzbrojenia w elementach poddanych badaniom (program uprawnienia budowlane na komputer),
- promień powierzchni tocznej nie powinien być mniejszy od szerokości przekroju poprzecznego mierzonej prostopadle do długości pasa styku,
- wysokość wahacza powinna być dostatecznie mała, aby wpływ mimośrodów siły ściskającej był dostatecznie mały.

Według tych samych zasad można kształtować elementy przegubów o przekrojach prostokątnych wydłużonych opierając się nie na wynikach, pomiarów laboratoryjnych, lecz na doświadczeniach praktycznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

 Zasady wymiarowania i zbrojenia przegubów tocznych.
Najmniejsze wymiary przekrojów przegubów powinny być tak obierane, aby poza przegubem średnie naprężenia w betonie nie przekraczały naprężenia dozwolonego na ściskanie Rb - 0,28 Rr-
Promień powierzchni tocznej nie powinien być mniejszy od grubości elementu przegubu, mierzonej prostopadle do powierzchni styku.
Objętość uzbrojenia poprzecznego i uzwojenia pod powierzchniami docisku powinna wynosić około 4% (uprawnienia budowlane).

Nie należy jej zmniejszać w elementach mało obciążonych, gdyż wraz ze zmniejszeniem obciążenia maleje szerokość pasa dociskającego i wzrasta skupienie odkształceń w docisku; wskutek tego wzrastają wydłużenia poprzeczne; mogą one wywołać rysy. Ten odsetek uzbrojenia należy utrzymywać aż do przekroju, którego odległość od powierzchni tocznej jest równa grubości elementu przegubu. Poza tym przekrojem objętość uzbrojenia poprzecznego może być zmniejszona do 2% (program egzamin ustny).
Przekrój uzbrojenia wzdłużnego powinien być dostosowany do długości elementu przegubu. Jeżeli długość ta jest duża, to uzbrojenie wzdłużne ma takie znaczenie jak w słupach: jest ono konieczne do zapewnienia wytrzymałości na ściskanie.

Odsetek uzbrojenia

Odsetek tego uzbrojenia może być określony w przybliżeniu jako równy długości elementu podzielonej przez mniejszy z jego wymiarów poprzecznych (opinie o programie).
Dla utrzymania właściwego położenia wahaczy i przeciwdziałania ich przesunięciom podczas odkształceń przęseł nie należy wprowadzać prętów przechodzących przez linie środkowe pasów docisku, pręty bowiem ulegają wydłużeniom trwałym przy toczeniu wahaczy między powierzchniami przęsła i podpory. Zamiast wprowadzać te pręty, lepiej jest zwiększyć promień dolnej powierzchni tocznej, aby środek jej krzywizny leżał nad środkiem ciężkości wahacza.

Pochylenie wahacza wywołuje wówczas podniesienie środka ciężkości i powrót do położenia, w którym środek ciężkości leży na wspólnym pionie ze środkiem krzywizny. Jest to położenie równowagi statecznej. Ten sam efekt można uzyskać przez poszerzenie wahacza u dołu (segregator aktów prawnych). Doświadczenie wskazuje, że wahacze tak zbudowane zachowują właściwe położenie przy toczeniu wywołanym zmianami długości przęseł, mimo że nie są połączone z nimi prętami przechodzącymi przez tworzące styku.

Wysokości wahaczy powinny być dostatecznie duże, aby poziome składowe oddziaływań były dostatecznie małe i aby pochylenia wahaczy nie były zbyt wielkie. Wraz z pochyleniem wahacza wzrasta bowiem mimośród wypadkowej obciążających go sił, a wahacz podlega ściskaniu przy dużym mimośrodzie. Z tych względów nie należy dawać wahaczom betonowym wysokości mniejszych od 1 : 50 długości przęseł, których wydłużenia przenosi wahacz.

Wahacze należy wykonywać z betonu o wytrzymałości dostosowanej do sił przez nie przenoszonych. Oprócz tego w celu zapewnienia dobrego docisku na dostatecznie szerokim pasie - współczynnik odkształcalności betonu powinien być możliwie niski, a więc beton powinien zawierać dużo ziaren drobnych i gładkich. Powierzchnia betonu powinna być równa, aby przegub tocząc się nie podlegał nierównym naciskom i nie dawał dużych oporów (promocja 3 w 1).

Do wyrównywania powierzchni betonu nie należy używać gipsu ze względu na jego aktywność chemiczną.
Przeguby toczne należy wykonywać na miejscu budowy, przygotowując starannie ich deskowania i uzbrojenie oraz zwracając szczególną uwagę na dokładność powierzchni tocznych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !