Pigment uprawnienia budowlane

Pigment uprawnienia budowlane

Pigment badany i wzorcowy uciera się z olejem na pastę, a następnie rozcieńcza do konsystencji roboczej (do pędzla) mieszaniną pokostu i terpentyny w stosunku 1 : 1. Tymi farbami maluje się obok siebie na płytce metalowej dwa równoległe pasy o szerokości 20 cm, tak aby prawie stykały się ze sobą (program uprawnienia budowlane na komputer).

Po wyschnięciu porównuje się stopień zabarwienia białej farby na badanym pasie i wzprcowym. Zmiana białego odcienia na badanym pasie świadczy o rozpuszczalności badanego pigmentu w spoiwie olejnym. Nierozpuszczalność pigmentu w wodzie określa się w ten sposób, że 10 g badanego pigmentu gotuje się w ciągu 5 minut z 200 cm5 wody destylowanej. Po ostudzeniu i opadnięciu osadu woda powinna być klarowna bezbarwna. Pigmenty powinny być jak najbardziej odporne na działanie światła, chociaż całkowicie światłoodpornych pigmentów praktycznie nie ma. Pod wpływem długotrwałego działania światła - szczególnie promieni ultrafioletowych - zmieniają one kolor, ciemniejąc lub jaśniejąc (płowienie). Pigmentom do farb przewidzianych do elewacji budynków stawia się ostrzejsze wymagania niż do farb wewnętrznych i ilość ich jest ograniczona (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Bardziej światłoodporne są pigmenty mineralne, szczególnie pochodzenia naturalnego (tlenki żelaza, manganu, chromu). Z pigmentów organicznych tylko nieliczne odpowiadają wymaganiom. Cechę tę określa się w ten sposób, że blaszki stalowe pomalowane farbami (badaną i wzorcową) przygotowanymi na pokoście lnianym, po wysuszeniu w ciągu 6 dni w 15-20°C zasłania się do połowy czarnym papierem i wystawia na działanie światła słonecznego, prostopadle do padających promieni (uprawnienia budowlane).

Naświetlanie powinno się odbywać w godzinach od 10 do 15 - do czasu, aż nastąpi zmiana zabarwienia (program egzamin ustny). Co pewien czas porównuje się barwę części naświetlonej i przesłoniętej (obu wymalowali). Odporność badanego pigmentu na działanie światła przyjmuje się za dobrą, jeśli widoczna zmiana zabarwienia naświetlonej części powłoki wykonanej z farby zawierającej ten pigment, wystąpi nie wcześniej, niż zmiana naświetlanej części farby wzorcowej (patrz PN-54/C-04201).

Odporność pigmentów

Częstokroć, w przypadkach konieczności przeprowadzenia szybkich badań odporności pigmentów na działanie światła, stosuje się zamiast promieni słonecznych sztuczne źródło światła, np. lampę kwarcową, która posiada zdolność wysyłania promieni ultrafioletowych (lub inne źródło promieniowania zbliżone do promieniowania słonecznego) (opinie o programie). Z uwagi na brak współczynników ściśle określających zmiany w tzw. płowieniu pigmentów w uzależnieniu od ilości czasu działania promieni światła naturalnego i sztucznego wprowadzono w celu umożliwienia badań porównawczych tzw. skalę niebieską. Jednakże metoda ta nie daje pewnych wyników porównywalnych z naświetleniem dziennym.

Jest to ilość oleju niezbędna dla otrzymania ze 100 g pigmentu farby w postaci pasty. Jest to cecha z punktu widzenia zużycia drogich olejów schnących niezmiernie ważna, określa bowiem minimalne zapotrzebowanie spoiwa w farbie olejnej. Im liczba olejowa danego pigmentu jest niższa, tym farba jest ekonomiczniejsza, gdyż przeważnie spoiwa są droższe od pigmentów.
Cechę tę określa się w ten sposób, że pigment wysuszony i przesiany przez sito nr 250 odważa się - w ilości ok. 10 g w przypadku pigmentu ciężkiego, np. minii ołowianej, lub ok. 2 g lekkiego, np. sadzy i wsypuje do moździerza szklanego
średnicy ok. 110 mm. Następnie stopniowo wkrapla się z kroplomierza olej lniany surowy, wolny od zawiesin (segregator aktów prawnych).

Początkowo odmierza się po 5 kropli i uciera za każdym razem tłuczkiem lub dnem probówki, a gdy pigment zacznie do niego przylegać, dodaje się tylko po 1 kropli. Ucieranie należy zakończyć, gdy gęsta farba o konsystencji kitu szklarskiego da się całkowicie zebrać na łopatkę, nie przylepiając się Na przykład liczba olejowa dla sadzy wynosi 100, dla bieli cynkowej ok. 17, a dla minii ołowianej 5-12.

Odporność na działanie alkalicznych składników podłoży.

Pigmentom w farbach budowlanych do pokrywania tynków wapiennych i cementowych, betonów itp. stawiane są dodatkowe wymagania, jak odporność na działanie wapna i cementu (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !