Blog

Odporność mas gęstych zdjęcie nr 10
12.02.2020

Pigment uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Pigment uprawnienia budowlane

Odporność mas gęstych zdjęcie nr 11
Pigment uprawnienia budowlane

Pigment badany i wzorcowy uciera się z olejem na pastę, a następnie rozcieńcza do konsystencji roboczej (do pędzla) mieszaniną pokostu i terpentyny w stosunku 1 : 1. Tymi farbami maluje się obok siebie na płytce metalowej dwa równoległe pasy o szerokości 20 cm, tak aby prawie stykały się ze sobą (program uprawnienia budowlane na komputer).

Po wyschnięciu porównuje się stopień zabarwienia białej farby na badanym pasie i wzprcowym. Zmiana białego odcienia na badanym pasie świadczy o rozpuszczalności badanego pigmentu w spoiwie olejnym. Nierozpuszczalność pigmentu w wodzie określa się w ten sposób, że 10 g badanego pigmentu gotuje się w ciągu 5 minut z 200 cm5 wody destylowanej. Po ostudzeniu i opadnięciu osadu woda powinna być klarowna bezbarwna. Pigmenty powinny być jak najbardziej odporne na działanie światła, chociaż całkowicie światłoodpornych pigmentów praktycznie nie ma. Pod wpływem długotrwałego działania światła - szczególnie promieni ultrafioletowych - zmieniają one kolor, ciemniejąc lub jaśniejąc (płowienie). Pigmentom do farb przewidzianych do elewacji budynków stawia się ostrzejsze wymagania niż do farb wewnętrznych i ilość ich jest ograniczona (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Bardziej światłoodporne są pigmenty mineralne, szczególnie pochodzenia naturalnego (tlenki żelaza, manganu, chromu). Z pigmentów organicznych tylko nieliczne odpowiadają wymaganiom. Cechę tę określa się w ten sposób, że blaszki stalowe pomalowane farbami (badaną i wzorcową) przygotowanymi na pokoście lnianym, po wysuszeniu w ciągu 6 dni w 15-20°C zasłania się do połowy czarnym papierem i wystawia na działanie światła słonecznego, prostopadle do padających promieni (uprawnienia budowlane).

Naświetlanie powinno się odbywać w godzinach od 10 do 15 - do czasu, aż nastąpi zmiana zabarwienia (program egzamin ustny). Co pewien czas porównuje się barwę części naświetlonej i przesłoniętej (obu wymalowali). Odporność badanego pigmentu na działanie światła przyjmuje się za dobrą, jeśli widoczna zmiana zabarwienia naświetlonej części powłoki wykonanej z farby zawierającej ten pigment, wystąpi nie wcześniej, niż zmiana naświetlanej części farby wzorcowej (patrz PN-54/C-04201).

Odporność pigmentów

Częstokroć, w przypadkach konieczności przeprowadzenia szybkich badań odporności pigmentów na działanie światła, stosuje się zamiast promieni słonecznych sztuczne źródło światła, np. lampę kwarcową, która posiada zdolność wysyłania promieni ultrafioletowych (lub inne źródło promieniowania zbliżone do promieniowania słonecznego) (opinie o programie). Z uwagi na brak współczynników ściśle określających zmiany w tzw. płowieniu pigmentów w uzależnieniu od ilości czasu działania promieni światła naturalnego i sztucznego wprowadzono w celu umożliwienia badań porównawczych tzw. skalę niebieską. Jednakże metoda ta nie daje pewnych wyników porównywalnych z naświetleniem dziennym.

Jest to ilość oleju niezbędna dla otrzymania ze 100 g pigmentu farby w postaci pasty. Jest to cecha z punktu widzenia zużycia drogich olejów schnących niezmiernie ważna, określa bowiem minimalne zapotrzebowanie spoiwa w farbie olejnej. Im liczba olejowa danego pigmentu jest niższa, tym farba jest ekonomiczniejsza, gdyż przeważnie spoiwa są droższe od pigmentów.
Cechę tę określa się w ten sposób, że pigment wysuszony i przesiany przez sito nr 250 odważa się - w ilości ok. 10 g w przypadku pigmentu ciężkiego, np. minii ołowianej, lub ok. 2 g lekkiego, np. sadzy i wsypuje do moździerza szklanego
średnicy ok. 110 mm. Następnie stopniowo wkrapla się z kroplomierza olej lniany surowy, wolny od zawiesin (segregator aktów prawnych).

Początkowo odmierza się po 5 kropli i uciera za każdym razem tłuczkiem lub dnem probówki, a gdy pigment zacznie do niego przylegać, dodaje się tylko po 1 kropli. Ucieranie należy zakończyć, gdy gęsta farba o konsystencji kitu szklarskiego da się całkowicie zebrać na łopatkę, nie przylepiając się Na przykład liczba olejowa dla sadzy wynosi 100, dla bieli cynkowej ok. 17, a dla minii ołowianej 5-12.

Odporność na działanie alkalicznych składników podłoży.

Pigmentom w farbach budowlanych do pokrywania tynków wapiennych i cementowych, betonów itp. stawiane są dodatkowe wymagania, jak odporność na działanie wapna i cementu (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Odporność mas gęstych zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Odporność mas gęstych zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Odporność mas gęstych zdjęcie nr 16 Odporność mas gęstych zdjęcie nr 17 Odporność mas gęstych zdjęcie nr 18
Odporność mas gęstych zdjęcie nr 19
Odporność mas gęstych zdjęcie nr 20 Odporność mas gęstych zdjęcie nr 21 Odporność mas gęstych zdjęcie nr 22
Odporność mas gęstych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Odporność mas gęstych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Odporność mas gęstych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Odporność mas gęstych zdjęcie nr 32 Odporność mas gęstych zdjęcie nr 33 Odporność mas gęstych zdjęcie nr 34
Odporność mas gęstych zdjęcie nr 35
Odporność mas gęstych zdjęcie nr 36 Odporność mas gęstych zdjęcie nr 37 Odporność mas gęstych zdjęcie nr 38
Odporność mas gęstych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Odporność mas gęstych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Odporność mas gęstych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami