Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane – przebieg

 

Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane – przebieg

Nie ma chyba takiej osoby, która bez zdenerwowania przystępowałaby do jakichkolwiek egzaminów (program na komputer). Nie inaczej jest z egzaminami na uprawnienia budowlane, które są naprawdę trudne. Z tego właśnie względu warto nie tylko dobrze się przygotować, ale również zapoznać z przebiegiem tego etapu egzaminu, aby nieco zminimalizować stres (program na telefon). Egzaminy pisemne odbywają się dwa razy w roku – wiosną oraz jesienią. Data i godzina jest taka sama w każdej okręgowej izbie samorządu zawodowego. Dopiero, gdy skończy się etap pisemny kandydaci przystępują do egzaminów ustnych, które w zależności od liczby chętnych trwają nawet kilka tygodni (program egzamin ustny).

O tym, że wniosek o nadanie uprawnień budowlanych został pozytywnie rozpatrzony, kandydat dowiaduje się za pośrednictwem listu poleconego, który otrzymuje przynajmniej miesiąc przed egzaminem. To właśnie w tym liście podana jest dokładana data, adres oraz sala, w której odbędzie się egzamin. Warto wziąć list ze sobą na egzamin (opinie o programie). Ponadto należy wziąć ze sobą potwierdzenie uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu. W niektórych izbach kandydaci dodatkowo wypełniają przed egzaminem oświadczenie dotyczące aktualnego miejsca zamieszkania, ponieważ od tego zależy przynależność do konkretnej izby samorządu zawodowego.

Wybrane uprawnienia

Zanim kandydaci wejdą na salę, potwierdzają swoje przybycie, po czym otrzymują kopertę, w której znajduje się zestaw pytań. Następnie zajmują miejsce i oczekują na sygnał przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, który rozpoczyna egzamin (segregator aktów prawnych). Warto wówczas od razu sprawdzić, czy test w kopercie na pewno obejmuje wybrane uprawnienia, ponieważ czasem zdarzają się pomyłki.

Czas odpowiedzi na jedno pytanie wynosi 1,5 minuty, przy czym jest to czas średni (promocja 3 w 1). Najlepsza metoda to udzielanie od razu odpowiedni na te pytania, co do których ma się absolutną pewność. Do pozostałych trzeba wrócić później. Prawidłową odpowiedź zaznacza się kółkiem. Do zdania konieczne jest udzielenie przynajmniej 75% poprawnych odpowiedzi.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !