Plac składowy

Plac składowy

Plac składowy wyrównuje się oraz wykonuje spadki i rowy odwadniające. Następnie układa się na nim w odległości co 2 m krawędziaki lub stare szyny kolejki budowlanej, na których składuje się pręty stali zbrojeniowej. Lepsze zabezpieczenie stali przed wilgocią gruntową otrzymuje się układając pomiędzy podkładami kawałki papy lub stare maty słomiane (program uprawnienia budowlane na komputer).
Dla każdego wymiaru stali robi się osobny zasiek, ograniczony kołkami z krawędziaków lub odpadami stali zbrojeniowej o średnicy większej niż 20 mm. Kołki rozmieszcza się wzdłuż prętów co 3 m, w poprzek co 0,7-2 m zależnie od zapotrzebowania prętów poszczególnych wymiarów.

Kołki ograniczające zasieki sytuuje się w taki sposób, by zasieki wypadały równolegle do drogi dojazdowej. Pierwszy rząd kołków wystaje z ziemi 1,2 m. a następne są stopniowo coraz niższe. Ma to na celu ułatwienie wyładunku stali ze środków transportowych. Na kołkach układa się prostopadle do drogi deski, przez co otrzymuje się pochylnię do segregowania przewożonych prętów’ i wkładania ich do odpowiednich przegród (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Staczanie się stali do właściwych przegród jest regulowane długością desek poprzecznych, opartych na kołkach ograniczających zasieki.
Stal zbrojeniowy dostarczaną w kręgach składa się na płask po 10 sztuk w stosie, na przygotowanej w tym celu podłodze wykonanej z bali lub starych podkładów kolejowych.
Lepszym, bo bezpieczniejszym sposobem jest układanie kręgów w tak zwane warkocze, to jest opierając je ukośnie krąg za kręgiem pochylone pod kątem 60′. Drugą warstwę układa się tak samo, ale z przechyleniem w przeciwnym kierunku (uprawnienia budowlane).

Ten sposób układania pozwala na pełniejsze wykorzystanie powierzchni magazynu oraz zapobiega wypadkom, jakie często zachodzą przy obsunięciu się zdejmowanych kręgów ułożonych w stosy na płask.
Stal składowaną na otwartym powietrzu przez dłuższy czas przykrywa się płytami z desek obitych papą, brezentem lub folią plastykową. Dobrą ochronę przed rdzewieniem daje również powlekanie prętów mlekiem cementowym.
W stałych zakładach prefabrykacji, jak wspomniano, stal jest na ogół składowana pod dachem, najczęściej w otwartych wiatach. Jest to najlepszy sposób składowania, bo zabezpiecza stal przed opadami atmosferycznymi, a tym samym przed korozją (program egzamin ustny).

Roboty zbrojarskie

W celu zaoszczędzenia miejsca stal układa się na specjalnych kozłach wykonanych z drewna, stali lub żelbetu.
Aby uniknąć wypadków spowodowanych przeciążeniem kozłów, nośność ich jest wypisywana w sposób trwały i widoczny.
Przegrody kozłów, tak samo jak zasieki, są zaopatrywane w tabliczki z charakterystyką składowanej stali (opinie o programie).

Właściwe rozmieszczenie stali w betonie wymaga doboru odpowiednich prętów zbrojeniowych, nadania im potrzebnej długości i kształtu oraz związania w układ płaski lub przestrzenny, zapewniający pozostawanie każdego pręta w zaprojektowanym dla niego położeniu, mimo działania nań wszystkich sił występujących w czasie betonowania elementu. Dodatkowo trzeba jeszcze często oczyścić pręty zabrudzone w trakcie przewozu lub składowania.

Całość czynności związanych z wykonywaniem szkieletów zbrojeniowych zwiemy robotami zbrojarskimi. Składają się na nie następujące operacje: czyszczenie, prostowanie, odmierzanie, trasowanie, cięcie, gięcie i montaż szkieletów oraz ewentualny ich transport, jeżeli nie zostały zmontowane od razu w deskowaniu lub formie.
Roboty zbrojarskie, jak wszystkie inne w budownictwie, wymagają narzędzi ręcznych lub zmechanizowanych i sprzętu oraz przy zmasowaniu - odpowiednich maszyn. Narzędzia i sprzęt służą do czyszczenia, prostowania, odmierzania, trasowania, cięcia, gięcia i wiązania stali.
Maszyny wykonują czyszczenie, prostowanie, cięcie, gięcie, łączenie i przewóz zbrojenia (segregator aktów prawnych).

Osobna grupa urządzeń służy do sprężania strun lub kabli.
Ręczne narzędzia są dziś używane na małych budowach rozproszonych i przy montażu szkieletów zbrojeniowych, szczególnie gdy jest on wykonywany w deskowaniu. Na ogół roboty zbrojarskie są dziś koncentrowane w zbrojarniach i wykonywane sprzętem mechanicznym (promocja 3 w 1).
Dąży się również do mechanizacji robót, wykonywanych dotąd ręcznie, przez wprowadzenie narzędzi zmechanizowanych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !