Blog

16.08.2018

Plan BIOZ – kto i kiedy musi go przygotować?

W artykule znajdziesz:

Plan BIOZ – kto i kiedy musi go przygotować?

BIOZ czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to dokument, w którym znajdują się najbardziej istotne ustalenia związane z bezpiecznym prowadzeniem prac na budowie (program na komputer). Obowiązek sporządzenia tego planu pojawia się wtedy, gdy:
• planowany czas trwania robót wynosi powyżej 30 dni roboczych,
• na budowie będzie pracować powyżej 20 pracowników,
• pracochłonność robót przekroczy 500 osobodni,
• wykonywane będą prace wymienione w prawie budowlanym art. 21a, ust. 1, pkt. 2 (program na telefon).

Obowiązek opracowania planu

Plan BIOZ – kto i kiedy musi go przygotować?

Plan BIOZ musi być opracowany w przypadku konieczności wykonywania prac obarczonych wysokim ryzykiem, np. prac na wysokości, pod ziemią, w wykopach czy w tunelach, a także wymagających stosowania czynników biologicznych lub środków chemicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia (program na egzamin ustny).
Ponadto plan BIOZ należy przygotować także wtedy, gdy na budowie będą wykonywane prace, podczas których pojawia się promieniowanie jonizujące lub konieczne jest zastosowanie materiałów wybuchowych (promocja 3 w 1). Obowiązek opracowania planu pojawia się również w sytuacji, gdy prace polegają na demontażu lub montażu ciężkich prefabrykatów lub wykonywane są w przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych. Prace, które są prowadzone w bezpośrednich okolicach czynnych linii komunikacyjnych lub linii wysokiego napięcia także wymagają opracowanie planu BIOZ (segregator).
Opracowanie planu BIOZ jest obowiązkiem kierownika budowy, jednak może on to zadanie zlecić innemu specjaliście. Przy sporządzaniu planu BIOZ konieczne jest wzięcie pod uwagę dostarczonych przez projektanta danych dotyczących bezpieczeństwa. Pełną odpowiedzialność za przygotowanie planu BIOZ przed rozpoczęciem prac budowlanych ponosi kierownik budowy (opinie). W zależności do zmieniającej się sytuacji na budowie, plan BIOZ może być modyfikowany, przy czym zawsze zmiany muszą być dokonywane przez kierownika budowy, a adnotację o nich oraz o ich przyczynach należy umieścić w planie oraz dzienniku budowy. Brak planu może spowodować wstrzymanie budowy i mandat karny.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami