Plan zagospodarowania działki – jak go przygotować?

 

Plan zagospodarowania działki – jak go przygotować?

Plan zagospodarowania działki to niezbędny element dokumentacji projektowej (uprawnienia budowlane). Jest on wymagany zarówno w przypadku projektów indywidualnych, jak i gotowych. Musi być wykonany do każdego obiektu budowlanego. Plan zagospodarowania działki może być wykonany przez każdego architekta, który posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane. Dokuemnt ten jest integralną częścią projektu budowlanego, który pozwala na zgłoszenie budowy lub wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Określone jest w nim m.in. usytuowanie budynku na działce oraz inne ważne elementy zagospodarowania. Aby móc przygotować plan zagospodarowania działki, trzeba posiadać aktualną mapę geodezyjną, którą przygotowuje uprawniony geodeta (program egzamin ustny).  Bardzo rzadko zdarza się, że mapę geodezyjną można pobrać z archiwów, ponieważ najczęściej stan faktyczny nie zgadza się z tzw. ewidencją gruntów. Właśnie dlatego geodeta powinien osobiście wykonać wszystkie pomiary na działce oraz sprawdzić rzędne terenu z tymi, które podane są na mapie. Ponadto jego obowiązkiem jest weryfikacja elementów zbrojenia terenu oraz istniejących obiektów zarówno na działce, jak i w najbliższym sąsiedztwie.

 

Projekt zagospodarowania terenu zwykle przygotowywany jest w sakli 1:500 dla tzw. budynków małogabarytowych, czyli m.in. domów jednorodzinnych. Na mapie zaznaczony jest obrys budynku oraz jego główne wymiary. Ponadto geodeta zaznacza odległości w stosunku do granic działek sąsiednich oraz istniejącej zabudowy, a także ustala na jakim poziomie rzędnych terenu może być usytuowany budynek.
W razie potrzeby można wykonać badania geologiczne gruntu, pozwalającej na określenie możliwości posadowienia budynków (opinie o programie). Na planie zaznaczone są także wjazdy i wejścia na działkę oraz miejsca, w których znajdować się będą takie obiekty jak: śmietnik, przydomowa oczyszczalnia ścieków lub szamo, dojazd i dojścia do budynku, miejsca postojowe dla aut, mała architektura, ogrodzenia oraz trasy przyłączy. Ważny elementem projektu jest również usytuowanie obiektu względem stron świata.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !