Blog

Obróbka termiczna zdjęcie nr 10
26.06.2018

Plan zagospodarowania działki – jak go przygotować?

W artykule znajdziesz:

Plan zagospodarowania działki – jak go przygotować?

 

Obróbka termiczna zdjęcie nr 11
Plan zagospodarowania działki – jak go przygotować?

Plan zagospodarowania działki to niezbędny element dokumentacji projektowej (uprawnienia budowlane). Jest on wymagany zarówno w przypadku projektów indywidualnych, jak i gotowych. Musi być wykonany do każdego obiektu budowlanego. Plan zagospodarowania działki może być wykonany przez każdego architekta, który posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane. Dokuemnt ten jest integralną częścią projektu budowlanego, który pozwala na zgłoszenie budowy lub wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Określone jest w nim m.in. usytuowanie budynku na działce oraz inne ważne elementy zagospodarowania. Aby móc przygotować plan zagospodarowania działki, trzeba posiadać aktualną mapę geodezyjną, którą przygotowuje uprawniony geodeta (program egzamin ustny).  Bardzo rzadko zdarza się, że mapę geodezyjną można pobrać z archiwów, ponieważ najczęściej stan faktyczny nie zgadza się z tzw. ewidencją gruntów. Właśnie dlatego geodeta powinien osobiście wykonać wszystkie pomiary na działce oraz sprawdzić rzędne terenu z tymi, które podane są na mapie. Ponadto jego obowiązkiem jest weryfikacja elementów zbrojenia terenu oraz istniejących obiektów zarówno na działce, jak i w najbliższym sąsiedztwie.

 

Projekt zagospodarowania terenu zwykle przygotowywany jest w sakli 1:500 dla tzw. budynków małogabarytowych, czyli m.in. domów jednorodzinnych. Na mapie zaznaczony jest obrys budynku oraz jego główne wymiary. Ponadto geodeta zaznacza odległości w stosunku do granic działek sąsiednich oraz istniejącej zabudowy, a także ustala na jakim poziomie rzędnych terenu może być usytuowany budynek.
W razie potrzeby można wykonać badania geologiczne gruntu, pozwalającej na określenie możliwości posadowienia budynków (opinie o programie). Na planie zaznaczone są także wjazdy i wejścia na działkę oraz miejsca, w których znajdować się będą takie obiekty jak: śmietnik, przydomowa oczyszczalnia ścieków lub szamo, dojazd i dojścia do budynku, miejsca postojowe dla aut, mała architektura, ogrodzenia oraz trasy przyłączy. Ważny elementem projektu jest również usytuowanie obiektu względem stron świata.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Obróbka termiczna zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Obróbka termiczna zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Obróbka termiczna zdjęcie nr 16 Obróbka termiczna zdjęcie nr 17 Obróbka termiczna zdjęcie nr 18
Obróbka termiczna zdjęcie nr 19
Obróbka termiczna zdjęcie nr 20 Obróbka termiczna zdjęcie nr 21 Obróbka termiczna zdjęcie nr 22
Obróbka termiczna zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Obróbka termiczna zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Obróbka termiczna zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Obróbka termiczna zdjęcie nr 32 Obróbka termiczna zdjęcie nr 33 Obróbka termiczna zdjęcie nr 34
Obróbka termiczna zdjęcie nr 35
Obróbka termiczna zdjęcie nr 36 Obróbka termiczna zdjęcie nr 37 Obróbka termiczna zdjęcie nr 38
Obróbka termiczna zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Obróbka termiczna zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Obróbka termiczna zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami