Plan zagospodarowania przestrzennego - co zawiera?


Plan zagospodarowania przestrzennego – co zawiera?

 

Wybierając działkę do zakupu zawsze należy sprawdzić, czy na interesującym nas obszarze został przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wówczas wszelkie formalności związane z budową są znacznie mniej uciążliwe, a procedury trwają o wiele krócej. W Polsce niewielka część gruntów jest objęta takimi planami. Plan zagospodarowania przestrzennego zawiera takie informacje, jak dopuszczalność zabudowy oraz warunki zabudowy. Do najważniejszych kwestii regulowanych przez plan zagospodarowania przestrzennego zalicza się:


• minimalną wielkość działki budowlanej,
• część działki, jaka może zostać zabudowana,
• przeznaczenie gruntów, np. czy są one przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, czy może pod działalność usługową lub przemysłową, co ma bezpośredni wpływ na przyszłe sąsiedztwo,
• rodzaj budynków, jakie mogą być budowane, np. tylko domy wolno stojące, bliźniacze lub szeregowe,
• wysokość budynków oraz ilość kondygnacji,
• szerokość elewacji frontowej,
• wymagane rozwiązania w zakresie mediów, np. zaopatrzenia w wodę, kanalizację itp.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego należy zawsze dobrze przeanalizować, ponieważ nie istnieje jednolity wzorzec tworzenia takich dokumentów. Zwykle różnią się one nie tylko szczegółowością regulacji, ale również zakresem przedmiotowym, np. na Podhalu dozwolone są wyłącznie dachy strome, a elewacja nie może być wykańczana sidingiem, ponieważ wymagane jest zachowanie architektonicznej tradycji tego regionu.


Plan zagospodarowania przestrzennego określa takie rodzaj paliw, jakie można stosować, np. do ogrzewania budynku. Z planami zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w każdym urzędzie gminy. Są one również publikowane w dziennikach urzędowych województw i dostępne w formie elektronicznej w internecie. W przypadku, gdy teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, zawsze trzeba wystąpić do gminy o wydanie decyzji dotyczącej warunków zabudowy. Tam będą ujęte wszystkie wymienione wymagania. Procedura ta jest czasochłonna – niekiedy trzeba czekać aż kilka miesięcy.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !