Płaskie ukształtowanie

Płaskie ukształtowanie

Przeprowadzone doświadczenia w krajach demokracji ludowej oraz na Zachodzie dowodzą, że najbardziej celowa dla tego rodzaju budynków jest siatka oparta na kwadracie o bokach większych niż 15 m, co jednak przy konstrukcjach płaskich wymaga dużego zużycia materiałów, a zatem i dużych kosztów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Opracowane w Biurze Studiów przekrycia tzw. kryształowe i graniaste dla kwadratowych siatek słupów 12 x 12 m, pracujące statycznie jako koptdy są przydatne dla typizacji segmentów hal uniwersalnych. Wydaje się, że wraz ze wzrostem stosowania betonów sprężonych oraz „pleksiglasu“ uzyska się ekonomiczne rozwiązania przekryć uniwersalnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Mogłyby one mieć prawie płaskie ukształtowanie, sprowadziłoby to do minimum straty kubatury, co w przypadku długoletniej eksploatacji stanowić będzie dużą oszczędność. Dobre rozwiązanie oświetlenia bezcieniowego można by także uzyskać przez zastosowanie kopułek z pleksiglasu rozpraszających promienie słoneczne.
Sądzimy, że jako optymalną siatkę słupów tego przekrycia należałoby uważać 18 x 18 m - ze względu na swą wielkość mogłaby ona odpowiadać różnym wymaganiom technologicznym. Przekrycie to przy swoim spokojnym ukształtowaniu przestrzennym mogłoby być włączone do najrozmaitszych zestawień budynków.

Jest to propozycja przekrycia uniwersalnego, wymagająca dalszego opracowania (uprawnienia budowlane).
W braku idealnych rozwiązań w celu uzyskania materiału porównawczego Biuro Studiów i Projektów Typowych Bud. Przem. zaleciło do stosowania w projektach typowych, powtarzalnych i indywidualnych następujące gabaryty wysokościowe.

Parametry techniczne. Jak dotychczas, jedynie hale pilaste stanowią udany przykład włączenia świetlika w konstrukcję przekrycia i tym samym najlepiej pod tym względem zadość czynią użytkowej uniwersalności. Nie idzie z tym jednak w parze uniwersalność architektoniczna (program egzamin ustny). Zęby piły szedy, jako formy wyodrębniające się plastycznie i stwarzające silny akcent bryłowy, nie mogą być stosowane w każdym przypadku, co podważa ich uniwersalność. W stosunku do tej agresywnej architektonicznie formy budynki ze sztucznym oświetleniem, a więc pozbawione jakichkolwiek nadbudówek na dachu, najlepiej odpowiadają idei uniezależnienia konstrukcji od wymagań stawianych przez technologów.

Sztuczne oświetlenie

Sztuczne oświetlenie pozwala na łatwre dostosowanie się do dowolnych założeń technologicznych, jednak wymagania psychiczne i higieny stawiają taką koncepcję rozwiązania pod znakiem zapytania. W sprawie budynków z oknami lub bez - jak krótko można by określić te dwa biegunowo różne rozwiązania - napisano już wiele w literaturze technicznej zagranicznej. Sprawa nie jest prosta i trudno w chwili obecnej przechylić wyraźnie szalę na korzyść jednego z tych rozwiązań (opinie o programie).

Następnym parametrem mającym wpływ na projektowanie typowych segmentów i sekcji uniwersalnych hal przemysłowych jest zagadnienie aeracji. Dobra aeracja budynku uzależniona jest w dużej mierze od zarysu jego przekroju, który powinny cechować duże różnice wysokości i to w różnych przelotach, czyli tzw. „dobrze wentylujący profil budynku (w ten sposób jednak parametr ten stwarza sprzeczności z wymaganiami architektonicznymi, które od typowych hal wymagają sylwety spokojnej i statycznej). Pogodzenie tych dwu sprzecznych wymagań można uzyskać drogą dobrze rozwiązanej wentylacji mechanicznej, która w halach produkcyjnych powinna być coraz częściej stosowana (segregator aktów prawnych).

Parametry transportu, izolacji i inne odgrywają w typizacji segmentów i sekcji hal nie mniejszą rolę niż przy typizacji ustrojów budowlanych i powinny
stanowić, podobnie jak inne, podstawę wyjściową dla prac projektowych i adaptacyjnych.

Poza typizacją segmentów i sekcji budynków produkcyjnych przeprowadzano także prace typizacyjne dotyczące segmentowi sekcji budynków składowych, pomocniczych i usługowych. Jako przykłady tej działalności należy wymienić opracowania segmentów typowych budynków magazynowych dla Ministerstwa Ilandlu Wewnętrznego zarówno jedno- kondygnacjowych, jak i wielokondygnacjowych (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !