Blog

06.12.2021

Płytki klinkierowe

Płytki klinkierowe

Płytki klinkierowe

Przed przystąpieniem do układania wykładziny na kicie chemoodpornym syntetycznym lub asfaltowym płytki przyborskie powinny być suche i odpylone, temperatura ich powinna wynosić 15-20°C. W okresie zimowym należy zwracać uwagę, aby płytki nie były zbyt zimne lub zawilgocone. Płytki przeznaczone do układania na kicie asfaltowym należy zagruntować roztworem asfaltowym (spód i boki) (program uprawnienia budowlane na komputer)
Płytki klinkierowe są to wyroby wypalane z gliny do stanu całkowitego spieczenia. Mają one barwę ciemnowiśniową.

Płytki klinkierowe produkowane są w dwóch gatunkach o wymiarach 250 x 120 x 25 mm, 250 x 60 x 25 mm i 190 x 90 x 25 mm. Ciężar 1 m2 płytek wynosi ok. 45 kG. Właściwości techniczne płytek określa norma BN-67/ /6741-13 „Płytki klinkierowe” (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Według badań ITB (1967) płytki wykazały odporność chemiczną w temperaturze 20°C na następujące środowiska: kwas siarkowy H2S04 (wszelkie- stężenia), kwas solny HC1 (wszelkie stężenia), kwas azotowy HN03 (wszelkie stężenia), amoniak NH4OH) (25-procentowy), ług sodowy NaOH (10-procentowy), ług potasowy KOH (10-procentowy). Właściwości fizykomechaniczne płytek klinkierowych.

Płytki klinkierowe stosuje się do wykładzin posadzek, kanałów, zbiorników itp. narażonych na działanie kwasów zimnych i gorących (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego), roztworów ługów o stężeniu do 10%, roztworów soli i wody (uprawnienia budowlane). Ze względu na mniejszą ilość wad do robót chemoodpornych zaleca się stosowanie płytek gatunku I.
Przed przystąpieniem do układania wykładziny na kicie chemoodpornym syntetycznym lub asfaltowym płytki klinkierowe powinny być suche i oczyszczone z pyłu, ich temperatura powinna wynosić 15-H20°C. W okresie zimowym należy zwracać uwagę, aby płytki nie były zbyt zimne ani zawilgocone. Płytki przeznaczone do układania na kicie asfaltowym powinny być zagruntowane roztworem asfaltowym (spód i boki) (program egzamin ustny).

Płytki i cegły kwasoodporne

Płytki i cegły kwasoodporne radomskie są to wyroby barwy kremowej, uzyskane przez wypalanie mieszaniny złomu porcelanowego, gliny kamionkowej i ogniotrwałej oraz niewielkiego dodatku topników.
Płytki i cegły kwasoodporne produkowane są w trzech gatunkach: KW-1, KW-2 i KW-3. Cegły o wymiarach 250 x 123 x 65 mm, płytki o wymiarach 250 X 123 mm i grubości 20, 30 i 40 mm. Wyroby o innych kształtach i wymiarach można otrzymać na specjalne zamówienie. Kształt i wymiary wyrobów określa norma BN-63/6763-10 „Materiały kwasoodporne”. Ciężar 1 m2 płytek grubości 20 mm wynosi ok. 45 kG. Właściwości wyrobów kwasoodpornych określa norma PN-67/H-12021 „Wyroby glinokrzemianowe kwasoodporne nieszkliwione” (opinie o programie).
Wymagania co do cech fizykochemicznych płytek wg normy.

Płytki i cegły kwasoodporne KW-1 i KW-2 stosuje się do wykładzin zbiorników i wież na stężone i rozcieńczone kwasy (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego), na posadzki i elementy nośne konstrukcji (jak np. podpory pod ruszty), wanny trawienne i galwanizerskie, w przemyśle hutniczym, maszynowym, w przemyśle kwasu siarkowego i papierniczym. Wyroby KW-3 o grubym uziarnieniu przeznaczone są na elementy narażone na zginanie, jak ruszty do wież adsorpcyjnych kwasu azotowego i do wież Glowera.
Płytki i cegły kwasoodporne przeznaczone do wykładzin chemoodpornych przy użyciu kitów syntetycznych lub asfaltowych powinny być czyste i suche (segregator aktów prawnych).

Temperatura płytek przed przystąpieniem do układania powinna wynosić 15-ś-20°C. W okresie zimowym należy zwracać uwagę, aby płytki nie były zbyt zimne ani zawilgocone.
Cegły klinkierowe są to cegły pełne wypalane z gliny do całkowitego spieczenia, o ścisłej strukturze i barwie brunatnoczerwonej. Cegły klinkierowe produkowane są w dwóch klasach 350 i 250 i w dwóch gatunkach, o wymiarach 250 x 120 x 65 mm. (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami