Płytki terakotowe

Płytki terakotowe

Płytki terakotowe barwy czerwonej, zawierające większą ilość tlenku żelaza, są nieco mniej odporne. Roztwory zimne zasad, również bardzo silnych, nie działają na płytki terakotowe i dlatego zalicza się je do ługoodpornych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Cegła kwasoodporna. Cegła kwasoodporna ma wysoką zawartość krzemionki (powyżej 70%) i tlenku gliny (powyżej 20%). Zawartość w nich zasadowych tlenków (NasO, K20), wprowadzonych w skład wyrobu w postaci topników, wynosi 3-4%. Zawartość tlenków metali ziem alkalicznych (CaO, MgO), domieszek niepożądanych, nie bywa większa od 0,1%. Nasiąkliwość cegły wynosi 0,0-h0,5%. Cegła kwasoodporna jest praktycznie nieprzepuszczalna dla wody. Odporność jej na wszystkie kwasy z wyjątkiem fluorowodorowego jest bardzo wysoka.
Cegła klinkierowa.

Cegła klinkierowa ma minimalną nasiąkliwość 0,5-4% i bardzo wysoką chemiczną odporność (96-98%) uzyskaną dzięki pełnemu spiekaniu specjalnie dobranych glin, które między innymi zaletami odznaczają się wysoką zawartością krzemionki (około 70%) i wyższą od normalnej zawartością tlenu glinowego (około 20%). Klinkier odporny jest również na zamrażanie i ujemne wpływy atmosferyczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Cegła szamotowa. Szamotowa cegła jest wyrabiana z mieszaniny gliny ogniotrwałej i szamotu (tj. drobno zmielonego proszku wypalonego również z ogniodpornej gliny). Dzięki wysokiej zawartości krzemionki (ok. 60%) i tlenku glinowego (ok. 36-37%) cegła szamotowa, oprócz ognioodporności, odznacza się podwyższoną odpornością na słabsze roztwory kwasów i zasad (uprawnienia budowlane).

Cegła krzemionkowa. Cegłę krzemionkową wyrabia się przez wypalanie w temperaturze 1470°C zmielonego kwarcytu z niewielkim dodatkiem wapna 5%. Zawartość krzemionki w cegle krzemionkowej dochodzi do 93-95%. Cegła pomimo dużej zawartości krzemionki nie jest kwasoodporną i nie nadaje się do zabezpieczeń antykorozyjnych (obok bardzo wysokiej porowatości: 26-28%) posiada wiązanie w dużej mierze powstałe na skutek spiekania Si02 i tworzeniu się krzemianów wapniowych łatwo rozpuszczalnych w kwasach. Z uwagi na kwaśny charakter chemiczny wyrobów, nie jest ługoodporna (program egzamin ustny).

Cegła wapienno-krzemowa

Cegła wapienno-krzemowa pomimo dużej zawartości krzemionki (90%) wskutek zawartości wapna i węglanu wapniowego należy do materiałów nieodpornych na kwasy. Jako materiał zawierający dużo krzemionki i porowaty nie jest odporna na zasady (opinie o programie).

Chemoodporne skalne i ceramiczne materiały mają szerokie zastosowanie do zabezpieczeń antykorozyjnych w postaci bloków, kształtek, cegieł do budowy ścian zbiorników oraz do różnego rodzaju wykładzin chemoodpornych. Materiały skalne mają zastosowanie do budowy takich urządzeń, jak wieże przy produkcji kwasu siarkowego, azotowego i solnego oraz innych tego typu urządzeń przemysłowych. Jednakże ze względu na wysoki koszt materiałów chemoodpornych najpraktyczniejsze zastosowanie znajdują one jako wykładziny do zabezpieczeń posadzek, ścian, zbiorników, kanałów i wszelkich innych urządzeń narażonych na działanie środowisk agresywnych.

Wykonanie płyt wykładzinowych z kamieni naturalnych jest pracochłonne i kosztowne. Wobec tego zastosowanie płyt kamiennych jest stosunkowo rzadkie.
W związku z powyższym szerokie zastosowanie znalazły sztuczne materiały ceramiczne (segregator aktów prawnych). Rozróżnia się wśród nich wyroby kamionkowe, klinkierowe, szamotowe, z topionego bazaltu, a ponadto materiały z uszlachetnionego węgla. Materiały te są wyrabiane w kilku gatunkach.

Do zabezpieczeń chemoodpornych zalecane jest stosowanie wyrobów I gatunku ze względu na ich mniejszą nasiąkliwość, wyższą chemoodporność, mniejszą ilość wad na powierzchni oraz mniejsze odchylenia od wymiarów (promocja 3 w 1)..
Pomimo małej nasiąkliwości materiały te powinny być przechowywane w. warunkach zapewniających ochronę przed zawilgoceniem i do robót antykorozyjnych powinny być użyte w stanie suchym.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !