Płytki terakotowe

Płytki terakotowe

Płytki terakotowe barwy czerwonej, zawierające większą ilość tlenku żelaza, są nieco mniej odporne. Roztwory zimne zasad, również bardzo silnych, nie działają na płytki terakotowe i dlatego zalicza się je do ługoodpornych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Cegła kwasoodporna. Cegła kwasoodporna ma wysoką zawartość krzemionki (powyżej 70%) i tlenku gliny (powyżej 20%). Zawartość w nich zasadowych tlenków (NasO, K20), wprowadzonych w skład wyrobu w postaci topników, wynosi 3-4%. Zawartość tlenków metali ziem alkalicznych (CaO, MgO), domieszek niepożądanych, nie bywa większa od 0,1%. Nasiąkliwość cegły wynosi 0,0-h0,5%. Cegła kwasoodporna jest praktycznie nieprzepuszczalna dla wody. Odporność jej na wszystkie kwasy z wyjątkiem fluorowodorowego jest bardzo wysoka.
Cegła klinkierowa.

Cegła klinkierowa ma minimalną nasiąkliwość 0,5-4% i bardzo wysoką chemiczną odporność (96-98%) uzyskaną dzięki pełnemu spiekaniu specjalnie dobranych glin, które między innymi zaletami odznaczają się wysoką zawartością krzemionki (około 70%) i wyższą od normalnej zawartością tlenu glinowego (około 20%). Klinkier odporny jest również na zamrażanie i ujemne wpływy atmosferyczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Cegła szamotowa. Szamotowa cegła jest wyrabiana z mieszaniny gliny ogniotrwałej i szamotu (tj. drobno zmielonego proszku wypalonego również z ogniodpornej gliny). Dzięki wysokiej zawartości krzemionki (ok. 60%) i tlenku glinowego (ok. 36-37%) cegła szamotowa, oprócz ognioodporności, odznacza się podwyższoną odpornością na słabsze roztwory kwasów i zasad (uprawnienia budowlane).

Cegła krzemionkowa. Cegłę krzemionkową wyrabia się przez wypalanie w temperaturze 1470°C zmielonego kwarcytu z niewielkim dodatkiem wapna 5%. Zawartość krzemionki w cegle krzemionkowej dochodzi do 93-95%. Cegła pomimo dużej zawartości krzemionki nie jest kwasoodporną i nie nadaje się do zabezpieczeń antykorozyjnych (obok bardzo wysokiej porowatości: 26-28%) posiada wiązanie w dużej mierze powstałe na skutek spiekania Si02 i tworzeniu się krzemianów wapniowych łatwo rozpuszczalnych w kwasach. Z uwagi na kwaśny charakter chemiczny wyrobów, nie jest ługoodporna (program egzamin ustny).

Cegła wapienno-krzemowa

Cegła wapienno-krzemowa pomimo dużej zawartości krzemionki (90%) wskutek zawartości wapna i węglanu wapniowego należy do materiałów nieodpornych na kwasy. Jako materiał zawierający dużo krzemionki i porowaty nie jest odporna na zasady (opinie o programie).

Chemoodporne skalne i ceramiczne materiały mają szerokie zastosowanie do zabezpieczeń antykorozyjnych w postaci bloków, kształtek, cegieł do budowy ścian zbiorników oraz do różnego rodzaju wykładzin chemoodpornych. Materiały skalne mają zastosowanie do budowy takich urządzeń, jak wieże przy produkcji kwasu siarkowego, azotowego i solnego oraz innych tego typu urządzeń przemysłowych. Jednakże ze względu na wysoki koszt materiałów chemoodpornych najpraktyczniejsze zastosowanie znajdują one jako wykładziny do zabezpieczeń posadzek, ścian, zbiorników, kanałów i wszelkich innych urządzeń narażonych na działanie środowisk agresywnych.

Wykonanie płyt wykładzinowych z kamieni naturalnych jest pracochłonne i kosztowne. Wobec tego zastosowanie płyt kamiennych jest stosunkowo rzadkie.
W związku z powyższym szerokie zastosowanie znalazły sztuczne materiały ceramiczne (segregator aktów prawnych). Rozróżnia się wśród nich wyroby kamionkowe, klinkierowe, szamotowe, z topionego bazaltu, a ponadto materiały z uszlachetnionego węgla. Materiały te są wyrabiane w kilku gatunkach.

Do zabezpieczeń chemoodpornych zalecane jest stosowanie wyrobów I gatunku ze względu na ich mniejszą nasiąkliwość, wyższą chemoodporność, mniejszą ilość wad na powierzchni oraz mniejsze odchylenia od wymiarów (promocja 3 w 1)..
Pomimo małej nasiąkliwości materiały te powinny być przechowywane w. warunkach zapewniających ochronę przed zawilgoceniem i do robót antykorozyjnych powinny być użyte w stanie suchym.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !