Płyty dachowe

Płyty dachowe

W przypadku płyt dachowych i stropodachowych wykonanych z pianobe nu stosuje się pianobeton 20. Stal zbrojeniowa jest tu przyjmowana ana gicznie jak w przypadku poprzednim, a przed zabetonowaniem pokrywa jest warstwą mleczka cementowego (program uprawnienia budowlane na komputer). Płyty układa się na podporach na 5 prawie cementowej, a styki wypełnia się zaprawą cementową. Minimal długość oparcia wynosi 6 cm.

Przy oparciu płyt na dźwigarach stalowy stosuje się pionowe płytki przyspawane do dźwigarów lub sp wanie specjalnych prętów do półek dźwigarów. Przy obczaniu płyt przyjmowano dodatkowe obciążenie zaprawą cementową (21 kG/m płytą pilśniową oraz papą podwójną na lepiku. Płyty tego rodzaju powinny b stosowane tylko w pomieszczeniach suchych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przy projektowaniu należy szczególnie zwracać uwagę na ugięcia płyt, które mogą ograniczyć ich przyjęcie ( większych rozpiętości b.
Pokazano płytę z żużlobetonu; z płyt takich wykonuje się strop międzykondygnacyjny przenoszący duże nawet obciążenie użytkowe. Płyty te o wytrzymałości betonu nie mniejszej niż 100 kG/cm2 (przy ciężarze objętościowym żużlobetonu nie większym od 1900 kG/cm3) wykonuje się o grubości 14-M8 cm; mogą one pracować na obciążenie użytkowe w granicach odpowiednio 550-7-1200 kG/m2.
W zależności od kształtu otworów, płyty te można podzielić na płyty wąskootworowe, płyty o otworach kolistych oraz na płyty szerokootworowe (uprawnienia budowlane).
Do stropów wąskootworowych niesprężanych należy strop typu DL. Jest on wykonany z żużlobetonu marki 140 przy zbrojeniu stalą
o Qr = 3600 kG/cm2 i marki 110 przy Qr = 2500 kG/cm2; jedynie końce płyt o szerokości ok. 35 cm wykonane są z betonu żwirowego marki 170 (łączenie obu betonów uzyskuje się przez ich częściowe przenikanie podczas wibrowania). Otrzymano w ten sposób wzmocnione oparcie płyt na podporach, lepszą przyczepność wkładek na końcach płyt oraz wzmocnienie naroży, które często ulegały uszkodzeniom podczas transportu i montażu (program egzamin ustny). Przez zastosowanie płyt na podporach dano możność wprowadzenia betonu w głąb elementu podczas betonowania wieńców podporowych i dłuższego zakotwienia w wieńcach górnych prętów.

Ciężar objętościowy żużlobetonu

Ciężar objętościowy żużlobetonu wynosi ok. 1600 kG/cm3, objętość żużlobetonu - ok. 0,135 m /m2 płyty. Ciężar 1 m2 płyty (grubość płyt jest stała i równa 24 cm) - 230 kG; zużycie stali wynosi 5,25-r-6,5 kG/m2. Stosuje się różne szerokości płyt (159, 119, 99 cm, a nawet mniejsze).
Płyty o otworach okrągłych są w Polsce produkowane jako żwirobetonowe płyty stropowe typu Żerań oraz żużlobetonowe płyty dachowe lub stropodachowe (opinie o programie).
Płyty typu Żerań produkowane są o stałej wysokości 24 cm, średnicy otworów 18 cm i o szerokościach 79, 119 i 159 cm.

Długości płyt realizowane są - wg zamówień - do rozpiętości 5,75 m. Aby otrzymać głębsz oparcie na ścianie, obrzeża płyt są zakończone pionowo, ukośnie lub pół okrągłymi wycięciami. Płyty te pracują zasadniczo jako swobodnie podparń przy wykonywanych jednak wieńcach można uzyskać częściowe zamocowani
przez wprowadzenie w okrągłe kanały zbrojenia i zalanie ich betonem na głębokość ok. 40 cm (segregator aktów prawnych). Zwykle wystarczające jest zabetonowanie tylko dwóch skrajnych kanałów zbrojonych. Płyty wykonuje się z betonu marki 200. Zbrojeniem płyt są dwie siatki zgrzewane: dolna (właściwe zbrojenie płyty na zginanie) i górna (zbrojenia obliczone na transport, montaż oraz potrzebne na warunki produkcyjne).

Ciężar 1 m2 płyty waha się w granicach 277-1-308 kG/m w zależności od szerokości płyty. Ciężar największej powierzchniowo płyty wynosi 2700 kG. Podobne płyty dwuotworowe omówiono w p. 1.1.4.6. Płyty tego typu wykonywane są również w innych krajach.

Np. w ZSRR wykonuje się je o trzech wysokościach: 14, 20 i 22 cm; średnice otworów są tu odpowiednio: 10,5 oraz 15,9 cm. Typowe zbrojenie płyty o wysokości 22 cm, jeżeli przy podporach przekroczone jest naprężenie dopuszczalne na ścinanie, wprowadza się dodatkowe zbrojenie w postaci zgrzewanych szkieletów (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !