Blog

13.01.2020

Płyty o strukturze plastra miodu

Płyty o strukturze plastra miodu

Płyty o strukturze plastra miodu

Płyty z folii karbowanej PCW nadają się do ścian osłonowych, nie są łamliwe i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych i paroszczelnych (uprawnienia budowlane).

Przy temperaturze + 50°C folia mięknie. Płyty o strukturze plastra miodu produkowane są z kartonu, z tkaniny zwykłej lub szklanej przesyconej żywicami syntetycznymi itd. Sklejone warstwy ustawione prostopadle do powierzchni płyt tworzą komórki, które wypełnia się materiałem izolacyjnym. Na okładziny zewnętrzne stosuje się płyty azbestowo-cementowe, sklejki, płyty pilśniowe twarde itp (program na telefon).

Kształtki aluminiowe do ramiaków okiennych i obramowań części ekranowych ścian osłonowych powinny pozwalać na taką ich konstrukcję, aby nie stwarzały warunków szronienia się aluminium wewnątrz pomieszczeń (program na komputer). Uzyskuje się to stosując profile o skomplikowanym kształcie, wydłużającym drogę przepływu ciepła, stosując profile rozdzielne z wkładkami izolującymi lub wreszcie profile z aluminium i drewna.

W ścianach osłonowych w zasadzie można odróżnić pięć rodzajów stosowanych profilów aluminiowych: 1) profile jednorodne nieocieplone, 2) profile ocieplone, 3) profile dwuczęściowe z zastosowaniem między nimi wkładek izolacji termicznej, 4) profile złożone z aluminium i drewna, 5) profile złożone z aluminium i stali (program egzamin ustny).

Trwałość aluminium

Trwałość aluminium w warunkach normalnej eksploatacji jest prawie nieograniczona. Konstrukcje nośne zakryte i odkryte ze stopów PA4 w warunkach atmosfery wiejskiej i miejskiej, o ile są łatwo dostępne i nie narażone na osiadanie skroplin pary wodnej, nie wymagają zgodnie z PN-64/B-03220 zabezpieczenia antykorozyjnego. We wszystkich innych przypadkach zabezpieczenie antykorozyjne jest konieczne (opinie o programie).

Stykające się powierzchnie blach i profilów aluminiowych należy we wszystkich przypadkach pokrywać farbami gruntowymi, zawierającymi chromian cynku.

Ze względu na korozję kontaktową w konstrukcjach aluminiowych nity lub śruby powinny być w zasadzie z aluminium.

Również w połączeniach aluminium ze stalą należy materiały te odizolować od siebie, pokrywając je farbami gruntowymi (segregator aktów prawnych). W tych przypadkach nie należy stali malować minią lub farbami zawierającymi ołów. W przypadkach większego zagrożenia korozją należy stosować pomiędzy stalą i aluminium wkładki z materiałów izolacyjnych.

Aluminium należy odizolować od styku z murem, betonem lub zaprawą przez zagruntowanie farbą i zastosowanie w miejscu styku izolacji bitumicznej wolnej od fenolu. Drewno w styku z aluminium należy pomalować. W przypadku zaimpregnowania drewna środkami, które mogą być szkodliwe dla aluminium, należy stosować odpowiednią izolację między drewnem a aluminium (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami