Blog

Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 10
16.07.2021

Płyty pomostowe mostów kamiennych

W artykule znajdziesz:

Płyty pomostowe mostów kamiennych

Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 11
Płyty pomostowe mostów kamiennych

W miejscu najbardziej zagłębionym wykonuje się w blasze otwór okrągły o średnicy ok. 70 mm. W przypadku zastosowania na moście balastu otwór pod balastem przykryty jest kołpakiem z otworami (przykrywą żeliwną z otworami, nazywaną również grzybkiem) do odprowadzania wody. Pod otworem odpływowym przyspawana jest rura z kapinosem. Spływająca tą rurą woda na mostach nad przejazdami odprowadzana jest rynną podłużną (program uprawnienia budowlane na komputer).. Przy przyczółkach rynna podłużna łączy się z rynną poprzeczną, która z kolei odprowadza wodę do rury spustowej.
Nad torami kolejowymi i nad rzekami zasadniczo rynny takie nie są konieczne.

Płyty pomostowe mostów kamiennych, betonowych lub żelbetowych izoluje się zgodnie z zasadami wykonywania izolacji wodoszczelnych przy wszelkich budowlach żelbetowych lub betonowych.
Jeżeli płyta pomostowa mostu jest żelbetowa, to izolację wykonuje się według tych samych zasad co izolację mostów żelbetowych, betonowych lub kamiennych. Również jeżeli most ma konstrukcję pomostową dolną, to płyty pomostowe powinny być tak ukształtowane, aby styki brzegów izolacji bocznej ze stalowymi belkami głównymi lub specjalnymi blachami zmniejszyć do minimum (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Jeżeli płyta pomostowa składa się z blach nieckowych, cylindrycznych lub płaskich, to należy ją tak wykonać, aby poza otworami przeznaczonymi do odpływu wody całkowicie była szczelna i aby woda przesiąkająca przez nadsypkę nie mogła przeniknąć w głąb między elementy konstrukcji stalowej.

Płyty pomostowe pospawane z blach w sposób ciągły są szczelne. Blachy powinny zachodzić na siebie lub stykać się w ten sposób, aby nie mogły się tworzyć żadne zbiorniki wody. Dlatego szczelne spawanie blach może być uważane za lepsze od nitowania.
Cała powierzchnia płyty pomostowej powinna otrzymać powłokę zabezpieczającą przed rdzewieniem, najczęściej w postaci powłoki bitumicznej (uprawnienia budowlane).

Puste przestrzenie

Jeśli blachy są nitowane, to nity powinny być przykryte warstwą masy asfaltowej lub zaprawy bitumicznej o grubości 5 mm. Należy przy tym uprzednio należycie oczyszczone i wpuszczone blachy i nity zagruntować roztworem asfaltowym, a wszystkie drobne wgłębienia pomiędzy elementami stalowymi wyszpachlować masą lub zaprawą asfaltową. Nad nitami i stykami należy ułożyć siatkę stalową z drutu o grubości ok. 1,5 mm i o prześwicie oczek 12 mm (program egzamin ustny).

Na przygotowany w ten sposób podkład nakłada się powłokę izolacyjną, przy czym masa powłokowa asfaltowa powinna być wciśnięta do oczek siatki. Siatki z blachy cięto-ciągnionej do tego celu nie nadają się, ponieważ ostrokątne oczka źle się wypełniają masą izolacyjną i mogą pozostać puste przestrzenie.
Środki, które należy zastosować do izolacji tuneli, zależą od rodzaju i warunków, w jakich znajduje się konstrukcja, od obciążenia górotworem, od ilości i chemicznego składu wody gruntowej występującej w górotworze, od stopnia agresywności gazów spalinowych oraz od innych czynników.

Tunele w górotworach stale suchych, wytrzymałych i odpornych na wpływy atmosferyczne mogą pozostawać bez obudowy (obmurowania) i bez izolacji. Jeżeli skała jest uszkodzona przez gazy spalinowe, to należy ją zabezpieczyć warstwą wyprawy.
Tunele w skale stale suchej, lecz o małej wytrzymałości wymagają zastosowania obudowy (obmurowania) bez izolacji (opinie o programie).
W tunelach, w których kamienie lub klinkier obudowy zostały uszkodzone przez gazy spalinowe lub mróz, należy kamienie w miejscach uszkodzonych wyciąć, spoiny gruntownie oczyścić i na powierzchnię nałożyć beton natryskowy (segregator aktów prawnych).

W górotworach mokrych lub pierwotnie suchych, lecz takich, które później mogą stać się mokre, należy do tuneli zastosować obudowę murowaną, kamienną, betonową lub żelbetową oraz izolację.
Przy nowych tunelach zwykle stosuje się izolację grzbietu, jeśli nawet woda gruntowa nie zawiera żadnych szkodliwych składników (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 16 Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 17 Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 18
Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 19
Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 20 Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 21 Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 22
Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 32 Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 33 Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 34
Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 35
Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 36 Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 37 Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 38
Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami