Płyty robocze

Płyty robocze
Płyty robocze

Ruch złożony szczęki ruchomej powstaje wtedy, gdy płyta szczęki ruchomej stanowi jedną całość z korbowodem zawieszonym na wykorbieniu lub mimośrodzie wału głównego. Kruszarki te noszą również nazwę jednorozporowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Bezpośrednimi elementami roboczymi każdej kruszarki szczękowej są żłobkowane płyty, które ze względu na szybkie zużywanie się są wymienne. Płyty robocze wykonuje się zazwyczaj ze stali manganowej termicznie obrabianej (13-15% Mn); wierzchołki jednej płyty znajdują się naprzeciw zagłębień żłobków płyty drugiej. Ten układ, dzięki występującemu przy kruszeniu materiału obok ściskania także i zginaniu, znacznie ułatwia kruszenie materiału kamiennego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Działanie kruszarek stożkowych polega na zginaniu i częściowym rozcieraniu materiału kamiennego w przestrzeni między dwoma stożkami - nieruchomym (zewnętrznym) i ruchomym (wewnętrznym). Stożek ruchomy osadzony jest na wale, którego oś w stosunku do osi stożka nieruchomego nachylona jest pod kątem 2-3°. W zależności od sposobu ułożyskowania wału stożka ruchomego kruszarki stożkowe dzieli się na kruszarki z wałem wiszącym oraz kruszarki z wałem o łożysku dolnym (uprawnienia budowlane).

W kruszarkach z wałem wiszącym łożysko górnego końca wału stożka ruchomego osadzone jest w belce poprzecznej, zaś koniec dolny - w łożysku usytuowanym mimośrodowo względem swej obsady wprawianej w ruch za pomocą pary stożkowych kół zębatych podobnie jak w kruszarkach z jednostronnym dolnym ułożyskowaniem wału (program egzamin ustny).

Kruszarka stożkowa

Kruszarka stożkowa z dolnym, jednostronnym ułożyskowaniem wału w porównaniu z kruszarką z wałem wiszącym ma tę zaletę, iż dostęp do przestrzeni roboczej jest wolny, tak iż podawanie materiału skalnego jest wygodniejsze (opinie o programie).

W zasadzie zalety kruszarek stożkowych, w porównaniu z kruszarkami szczękowymi, są dość liczne. Wymienić tutaj należy przede wszystkim ciągły charakter ich pracy w porównaniu z periodyczną (porcjową) pracą kruszarek szczękowych. Powoduje to mniejsze zużycie energii do napędu kruszarek stożkowych w porównaniu z kruszarkami szczękowymi o tej samej wydajności. Ponadto kruszywo z kruszarki stożkowej ma korzystniejszy kształt, zbliżony bardziej do sześcianu. Konstrukcja kruszarek stożkowych jest więcej złożona, a ich obsługa i konserwacja bardziej pracochłonne, co powoduje, iż w szczególności na placach budowy ustępują one pierwszeństwa kruszarkom szczękowym. Kruszarki stożkowe stosowane są w zasadzie jako maszyny powtórnego kruszenia materiału pokruszonego wstępnie przez kruszarki szczękowe. W ostatnich latach na budowach w USA rozpoczęto stosować na dość dużą skalę kruszarki stożkowe również jako maszyny wstępnego kruszenia (segregator aktów prawnych).

Kruszarki walcowe stosuje się do powtórnego kruszenia tłucznia po wstępnym rozdrobnieniu materiału na kruszarkach szczękowych. Wymiary materiału otrzymanego z kruszarek szczękowych nie przekraczają 30-50 mm, a po dalszym rozkruszaniu na kruszarkach walcowych 10-15 mm. Materiały stosowane do rozdrabniania na kruszarkach walcowych pochodzą ze skał średniej twardości i miękkich. Kruszarka walcowa składa się z 2 walców obracających się w przeciwnych kierunkach, z których jeden osadzony jest na wale o łożyskach nieruchomych, drugi zaś na wale o łożyskach przesuwnych. Powierzchnie walców są gładkie, ryflowane, żebrowane itp. Walec ruchomy dociskany jest do walca nieruchomego przez sprężyny. Sprężyny te umożliwiają sprężyste odsunięcie się walca w przypadku dostania się między walce materiału wyjątkowo twardego nie dającego się skruszyć (promocja 3 w 1).

Widok kruszarki o walcach uzębionych po zdjęciu osłon. W niektórych kamieniołomach USA stosuje się kruszarki walcowe nie tylko do produkcji tłucznia o różnej granulacji, lecz także do produkcji piasku z tłucznia, a to w celu uniknięcia oddzielnego organizowania kopalni piasku. Do tego celu najbardziej odpowiednie okazały się specjalne kruszarki dwuwalcowe, w których powierzchnie walców mają w przekroju poprzecznym kształt kół zębatych o odpowiednio zaokrąglonych krawędziach i wzajemnie zazębionych z sobą.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !