Płyty styropianowe

Płyty styropianowe
Płyty styropianowe

Po przygotowaniu powierzchni ścian oraz ościeży otworów okiennych i balkonowych należy przystąpić do wyklejania powierzchni ciągłą warstwą styropianu, w zasadzie płytami grubości 2 cm. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych względami izolacyjności cieplnej, grubość ta może być zwiększona do 4 cm (program uprawnienia budowlane na komputer).

Do izolacji cieplnej ścian wskazane jest stosowanie płyt ze styropianu o wymiarach 100X50 cm, użycie bowiem płyt o większych wymiarach utrudnia transport oraz manipulowanie nimi na rusztowaniach, co w konsekwencji powoduje, że naroża i krawędzie arkuszy często ulegają uszkodzeniom. Z tych względów zaleca się dostarczenie płyt na miejsce montażu w drewnianych ażurowych skrzyniach o wymiarach wewnętrznych dostosowanych do wymiarów płyt (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Płyty styropianowe można ciąć ostrymi nożami oraz piłami ręcznymi lub mechanicznymi (tarczowymi bądź taśmowymi). Krawędzie płyt należy przetrzeć umocowanym na drewnianej pacy papierem ściernym w celu usunięcia luźno związanych drobnych odcinków styropianu (uprawnienia budowlane). Przecinanie płyt na rusztowaniu odbywa się piłką ręczną o drobnych ząbkach. Styropian stosowany do zabezpieczenia cieplnego zewnętrznych ścian budynków powinien mieć jednolitą strukturę i powinien być samogasnący, a jego ciężar objętościowy nie powinien przekraczać 20 kG/m3 (program egzamin ustny).

Płyty styropianu

Płyty styropianu muszą mieć równe i równoległe krawędzie oraz wszystkie kąty proste w narożach. Warunkiem podstawowym, jaki musi spełniać użyty na budowie styropian, jest jego uprzednie sezonowanie, tj. składowanie przez co najmniej 3 miesiące w temperaturze 20-30°C i wilgotności względnej powietrza ok. 65% (opinie o programie). Eliminuje się przez to odkształcenia skurczowe styropianu, jakie występują w pierwszym okresie po jego wyprodukowaniu.

Do przyklejania płyt styropianowych stosowana jest masa klejąca składająca się z mieszaniny kleju lateksowego extra i cementu hutniczego 250 w stosunku wagowym 1 : 1-1 : 2,5 w zależności od gęstości kleju. Przed przystąpieniem do przygotowania masy klejącej konieczne jest sprawdzenie, czy dopuszczalny okres przechowywania kleju (6 miesięcy od daty wyprodukowania) nie został przekroczony i czy był on przechowywany w odpowiednich warunkach, a w szczególności, czy w zimie nie został przemarznięty i czy wskutek tego nie nastąpiła sedymentacja zawiesiny (segregator aktów prawnych). Kleje należy przechowywać w fabrycznych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchych i przewiewnych pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi w temperaturze od +5 do +25°C, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł ognia i ciepła.

Użyty do masy klejącej cement hutniczy 250 powinien być świeży. Masa klejąca powinna być dokładnie zmieszana, przy czym do kleju należy dodać taką ilość cementu, aby rozprowadzanie masy klejącej na podłożu betonowym i płycie styropianowej nie nastręczało żadnych trudności. Ilość dodanego cementu nie może jednak być większa niż 2,5-krotna ilość kleju (wagowo). Mieszaninę należy przygotować w małych ilościach, których zużycie nastąpi w ciągu 1 godz. Po tym okresie rozpoczyna się wiązanie cementu, masa gęstnieje i nie nadaje się do użytku.

Masę klejącą nanosi się równomiernie na przygotowane podłoże warstwą grubości ok. 1 mm. Nanoszenie masy na podłoże najlepiej jest wykonywać szeroko ząbkowaną szpachelką lub drobno ząbkowaną packą (promocja 3 w 1). Przy naklejaniu arkusze styropianu należy lekko przesuwać po ścianie w kierunku sąsiednich już ustabilizowanych arkuszy, aż do wyciśnięcia masy klejącej w spoinach. Wyciśniętą masę należy lekko. rozprowadzić na powierzchni arkuszy wzdłuż spoin, aby nie powstały wycieki i nawisy. Po 8-10 min (nie dłużej jednak, niż zacznie tworzyć się błonka na warstwie masy klejącej) należy docisnąć płytę styropianową silnie do podłoża i przez chwilę przytrzymać, aby skleiła się dobrze z podłożem.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !