Blog

Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 10
12.10.2020

Pochylenie zewnętrznych ścian płaszcza

W artykule znajdziesz:

Pochylenie zewnętrznych ścian płaszcza

Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 11
Pochylenie zewnętrznych ścian płaszcza

Pochylenie zewnętrznych ścian płaszcza wynosi zwykle od 40 : 1 do 10 :1. Poszerzenie studni ku dołowi można również uzyskać przez pogrubienie ścian na zewnątrz za pomocą jednej lub kilku odsadzek (program uprawnienia budowlane na komputer). Szerokość jednej odsadzki wynosi zazwyczaj 5-10 cm. Niekiedy w przypadku konieczności przeniesienia dużych obciążeń na grunt zamiast wykonywać całą studnię o dużym przekroju w planie, można zwiększyć tylko podstawę studni. Zwiększenie to można uzyskać stosując odsadzki lub studnię w dolnej części o przekroju pionowym trapezowym, a w górnej części prostokątnym.

Wobec dużego pochylenia ścian w dolnej części studni grunt przy płaszczu rozluźnia się i w tym przypadku nie można liczyć na przenoszenie jakichkolwiek obciążeń przez siły tarcia o pobocznicę studni (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Na dolnej krawędzi płaszcza studni zakłada się nóż, który jest przeznaczony:
a) do ułatwienia zagłębiania płaszcza w grunt,
b) do nadawania właściwego kierunku zagłębiania podczas usuwania gruntu z wnętrza studni,
c) do zabezpieczenia ścian przed uszkodzeniem w czasie zagłębiania płaszcza (uprawnienia budowlane).

W przekroju pionowym nóż powinien mieć kształt ułatwiający opuszczenie płaszcza w grunt. W tym celu nóż kształtuje się w postaci klina ściętego, z pozostawieniem półki poziomej, a niekiedy pochylonej pod małym kątem do poziomu, ze spadkiem na zewnątrz studni. Szerokość półki wynosi zazwyczaj 15-20 cm. Pochylenie wewnętrznej ścianki noża do poziomu ma duży wpływ na szybkość pogrążania się studni w grunt. Nóż o większym kącie pochylenia do poziomu i z mniejszą półką dolną łatwiej pogrąża się w grunt, dlatego też powinien być używany w gruntach zwartych lub zagęszczonych (program egzamin ustny). Najczęściej stosowany kąt pochylenia do poziomu wewnętrznej ściany noża wynosi 45-60°. Przy płaszczach betonowych, w przypadku występowania gruntów dających mały opór przy zagłębianiu. Nóż ten nie stanowi odrębnego elementu, lecz jest przedłużeniem ścian płaszcza.

Wzmacnianie noża

Wzmacnianie noża wkładkami stalowymi przy głębieniu przez grunty słabe bywa na ogół zbędne. W przypadku gruntów zwartych stosuje się nóż zbrojony wkładkami stalowymi, a przy gruntach zwartych z dodatkowymi przeszkodami które mogą występować pod częścią studni, zaleca się stosować ciężki typ noża. Nóż ten ma dolną półkę wzmocnioną kątownikiem, zwykle o wymiarach 150×150 mm (lub ceownikiem), związanym z masywem studni za pomocą kotwi o średnicy 20 mm, długości ok. 70 cm, umieszczanych w rozstawie ok. 50 cm. W szczególnych przypadkach dla płaszczy betonowych stosuje się noże stalowe (opinie o programie). Wykonuje się je z kątowników i blach powiązanych ze sobą za pomocą nitów lub spawania.

Najczęściej stosuje się kątowniki 100×100 mm, a blachy o grubości 8-10 mm. Noże stalowe połączone są z betonem ścian za pomocą kotwi. Do płaszczy żelbetowych stosuje się noże żelbetowe z ewentualnym wzmocnieniem półki za pomocą kształtowników i blach stalowych. Typy noży są podobne do opisanych dla płaszczy betonowych zagłębianych w podobnych warunkach gruntowych (segregator aktów prawnych).
Do płaszczy murowanych z kamienia lub cegły stosuje się zwykle noże w postaci wieńców żelbetowych.

Połączenie noża z płaszczem osiąga się stosując kotwie długości ok. 1,2 m, zamocowane w nożu i osadzone w murze ściany. Kotwie wykonuje się ze stali o średnicy 30-32 mm i rozstawia się je na obwodzie studni w odstępach 50-60 cm.
Studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych lub żelbetowych mogą mieć okucia wykonane w podobny sposób jak dla płaszczy betonowych (promocja 3 w 1).

Ścianki wewnętrzne, dzielące wnętrze studni na komory, również zaopatruje się w noże ścięte symetrycznie po obydwóch stronach ścianki w celu utrzymania pionowego kierunku przy opuszczaniu płaszcza.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 16 Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 17 Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 18
Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 19
Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 20 Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 21 Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 22
Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 32 Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 33 Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 34
Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 35
Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 36 Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 37 Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 38
Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Mikrofon ruchowy zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami