Podgrzewacz wody

Podgrzewacz wody

W opracowaniu konstrukcyjnym jest aktualnie specjalny podgrzewacz wody typu AGW-100, opalany olejem napędowym. Przewidziana wydajność cieplna - 60 000 kcal/h, wydajność cieplej wody - 1 000 1/h, zużycie paliwa - 8,6 1/h. Agregat będzie nieduży - w rzucie pionowym ok. 100/80 cm - ciężar - 170 kG (program uprawnienia budowlane na komputer).

Każde składowane kruszywo jest wilgotne. Najwięcej wilgoci zawierają zwykle kruszywa drobne. Ilość tej wilgoci jak i ilość pustych przestrzeni pomiędzy ziarnami decyduje o charakterze zamarzania kruszyw w pryzmach.
Grysy i żwiry przemarzają stosunkowo szybko w całej swojej masie, ale rzadko tworzą zlodowaciałe bryły, jak to się dzieje z piaskiem. Piasek z reguły nie przemarza w całej pryzmie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).W przypadku pobierania kruszywa z zamarzniętych hałd powinno się zlodowaciałą górną warstwę pryzmy odrzucić. Jeśli pobierane ilości kruszywa będą niewielkie, to zlodowaciałą powłokę pozostawia się jako ochronę, a kruszywo pobiera z głębszych warstw.

Z reguły zachodzi jednak przypadek, że kruszywo należy zużywać w całości i to o odpowiednio wysokiej temperaturze. Temperaturę kruszywa określa się przy ustalaniu mieszanki betonowej w dostosowaniu do wymaganej początkowej temperatury masy betonowej (uprawnienia budowlane).
Dla ustalenia ilości ciepła, jaką należy doprowadzić w celu ogrzania kruszywa do żądanej temperatury, koniecznie trzeba określić wilgotność tego kruszywa oraz jego temperaturę.
Przy ogrzaniu kruszywa do żądanej temperatury wystarczy do pryzmy dostarczyć ciepło tylko w ilości równej stratom Qs. Im lepszą wykona się otulinę, tym Qs będzie mniejsze.

Szczególnie należy zwrócić uwagę, żeby wśród materiałów okrywających znalazł się materiał szczelny o małym współczynniku przewodności cieplnej K (papa, brezent). Materiały takie chronią skutecznie przed szkodliwym działaniem wiatru (program egzamin ustny).

Podgrzewanie kruszywa

Podgrzewanie kruszywa może odbywać się za pomocą różnych sposobów, a mianowicie:
- przez przepuszczanie pary lub ciepłego powietrza,
- przez nagrzewanie od zewnątrz, np. promiennikami,
- przez zastosowanie płomienia.
O przyjęciu sposobu ogrzewania decyduje ilość ogrzewanego kruszywa, czas w jakim to kruszywo musi być dostarczane, temperatura powietrza, temperatura faktyczna i żądana kruszywa, posiadany sprzęt i inne warunki lokalne.

Sposób ogrzewania dużych zwałów kruszywa za pomocą zakrytych grzejników parowych. Sposób ten opracowany przez Promtransprojekt charakteryzuje się ekonomicznym wykorzystaniem energii cieplnej i dobrymi warunkami organizacyjnymi (opinie o programie). Podgrzewanie jest jednak zbyt powolne i trudno jest regulować stałą wilgotność podgrzewanego kruszywa. Jeśli kruszywo ułożone jest bezpośrednio na gruncie, to można wprowadzić parę w stos przez perforowane iglice. Iglice wbija się w stos kruszywa, najlepiej ustawiając na iglicy wibrator. Ilość i rozstaw iglic zależy od potrzebnej szybkości ogrzewania i wielkości strat cieplnych ze stosu kruszywa. Iglice perforowane można także wykorzystywać w silosach, z tym że korzystniej jest zainstalować je w sposób trwały.

Kruszywo można wtedy uzupełniać w sposób ciągły, bez potrzeby każdorazowego zakładania igieł do nowych partii kruszywa (segregator aktów prawnych). W Rosji zastosowano do rozmrażania i podgrzewania kruszywa automatyczne nagrzewanie prądem elektrycznym w czasie przesyłania przenośnikami taśmowymi. Sposób polega na ogrzewaniu napędowych bębnów przenośnika. Na powierzchni bębna zainstalowano spirale grzejne. Do wytworzenia odpowiedniej temperatury wystarcza grzejnik elektryczny o mocy 9 kW, a zatem zużycie prądu nie jest duże.

Prosty sposób jednoczesnego podgrzewania wody i kruszywa polega na przepuszczaniu spalin z pieca ogrzewającego wodę przewodem umieszczonym w stosie kruszywa. Zbudowany w Rosji pionowy wibroprzenośnik do podgrzewania kruszywa. Nadają się one do stosowania dla okresowego i ciągłego podgrzewania (promocja 3 w 1).

Zaletą wibroprzenośnika jest to, że jednocześnie podgrzewa wodę. W przypadku zapotrzebowania małej ilości kruszywa wystarczy ogrzewać go na blasze odpowiednio usztywnionej i umieszczonej nad płomieniem.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !