Podgrzewacze przepływowe

Podgrzewacze przepływowe

Podgrzewacze przepływowe zajmują o wiele mniej miejsca niż podgrzewacze pojemnościowe, a to dzięki temu, iż mają znacznie wyższy współczynnik przenikania ciepła z wody do wody: w podgrzewaczu pojemnościowym, jw. 200 do 270 kcal/m2 h°C w podgrzewaczu przepływowym zwykle powyżej 1200 kcal/m2 h°C. Podgrzewacze pojemnościowe projektuje się zwykle o objętości od 0,5 do 0,8 ilości wody używanej na godzinę w okresach największego rozbioru (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przygotowanie ciepłej wody przy pomocy wody z miejskiej sieci ogrzewania zdalaczynnego można uzyskać albo przy pomocy podgrzewaczy (podajemy schemat sieci ciepłej wody przyłączonej do sieci miejskiej za pośrednictwem podgrzewaczy:

a) pojemnościowego,

b) przepływowego,

c) pojemnościowego przy zastosowaniu zasobnika), bądź też przez bezpośrednie zasilanie sieci ciepłej wody z sieci ogrzewania zdalaczynnego wg metody opracowanej przez prof. S. Kopiewa ( podajemy schemat sieci ciepłej wody przyłączonej bezpośrednio do sieci ogrzewania zdalaczynnego bez zasobnika, - schemat sieci cieplej wody przyłączonej bezpośrednio do sieci ogrzewania zdalaczynnego - z zasobnikiem) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zasobnik stosuje się w urządzeniach o dużych chwilowych rozbiorach wody ciepłej przy dużych nierówno- miernościach w rozbiorze wody, co zwykle ma miejsce
Ten sposób połączenia jest najbardziej ekonomiczny zarówno w nakładach inwestycyjnych, jak i w eksploatacji oraz daje najmniejsze wymiary pomieszczeń potrzebnych na przygotowanie ciepłej wody, wymaga jednak starannego uzupełnienia w wodę sieci miejskiej w centralnej miejskiej ciepłowni. W łaźniach, pralniach usługowych i w niektórych zakładach przemysłowych. Przy podłączeniu bezpośrednim urządzenia wody ciepłej do sieci miejskiej stosuje się czerpanie wody jednocześnie z sieci miejskiej zasilającej i z sieci powrotnej - przez mieszanie wody w trójniku oraz przy regulacji ilości wody o wyższej temperaturze z sieci zasilającej przy pomocy miarko- wnika regulującego otwieranie zasuwy (uprawnienia budowlane).

Wykonanie wnętrz

Przy zasilaniu urządzeń ciepłej wody z sieci miejskiej pracującej zwykle na wodę przegrzaną należy pamiętać o tym, iż temperatura wody przegrzanej w tej sieci zmienia się w ciągu roku w granicach od 70°C w okresie letnim i na początku sezonu opałowego do 130, 150 lub 180°C podczas najsilniejszych mrozów (program egzamin ustny). Ogranicza to możność uzyskiwania ciepłej wody w okresie letnim o temperaturze nie wyższej niż 60°C. Dwa dźwigi i więcej przy jednej klatce schodowej (np. w sieni głównej). Przy liczbie dźwigów powyżej dwóch jeden dźwig powinien być osobowo- towarowy. Wytyczne budowy i ruchu dźwigów znajdują się w normie PN/M-06500.

Podłogi w pokojach biurowych, bibliotekach, czytelniach, świetlicach, stołówkach i korytarzach powinny być wykonane z materiałów trudno ścieralnych i łatwych do utrzymania w czystości, jak klepka dębowa i bukowa lub inny materiał zastępczy, a układane na podłożach zapewniających izolację dźwięku. W pokojach biurowrych dopuszczalne jest stosowanie płyt golwetten. W ustępach, ambulatoriach i szatniach - terakota lub lastrico, w sieni i na klatkach schodowych - lastrico (opinie o programie). Ściany powinny być malowane klejowo. W ambulatoriach, ustępach i szatniach obowiązuje wykonanie powierzchni łatwo zmywalnej ścian do wysokości 1,50-2,00 m.
Szafy wbudowane zaleca się projektować w ścianach pomiędzy korytarzami i pokojami biurowymi. W bibliotekach, świetlicach, czytelniach, bufetach i kioskach szafy wbudowane są pożądane. Ogrzewanie powinno być centralne wodne (segregator aktów prawnych).

Temperatury obliczeniowa pomieszczeń powinny odpowiadać normie PN/B-02402. W przypadku stosowania ogrzewania przez promieniowanie temperatura obliczeniowa podana w normie powinna być obniżona o 2° C.

Wentylacja. Wymagana jest wentylacja grawitacyjna. Pożądane jest również zapewnienie dobrej wentylacji bezpośredniej przez stosowanie odpowiedniej konstrukcji okien. Wentylacja mechaniczna lub półmechaniczna może być przewidziana w salach zebrań i świetlicach, jeśli to jest uzasadnione ich wielkością (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !