Podkład gipsowy

Podkład gipsowy

Podkład gipsowy wykonuje się z zaczynu gipsowego o stosunku 0,64-0,65 wody do gipsu (w:g) lub z gipsobetonu o składzie: gipsu budowlanego 500 kg, piasku 0,65 m3 i wody 493 1. Gips wsypuje się do wody i dokładnie szybko miesza, a następnie dodaje się piasek. Mieszanka powinna być szybko ułożona między listwami kierunkowymi, ponieważ proces wiązania gipsu rozpoczyna się już po 8 minutach od momentu zmieszania z wodą (program uprawnienia budowlane na komputer).
Podkład gipsowy powinien mieć grubość co najmniej 4 cm.
Podkład estrichgipsowy wykonuje się:
- z zaprawy estrichgipsowej o stosunku 1:0,5 estrichgipsu do piasku,
- z betonu estrichgipsowego o stosunku 1:0,5 estrichgipsu do żużla paleniskowego. Stosunek wody do estrichgipsu (w:g) powinien wynosić 0,25-0,3. Podkład estrichgipsowy powinien być oddzielony od podłoża warstwą ochronną (np. warstwą piasku, folią PE itp.) i powinien mieć grubość co najmniej 4 cm. Świeży podkład estrichgipsowy należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem w ciągu ok. 2 tygodni.

Podkłady monolityczne cementowe powinny być zdylatowane w miejscach dylatacji stropów i w progach. W pomieszczeniach o powierzchni przekraczającej 30 m2 lub o znacznej długości podkład powinien być podzielony na mniejsze pola (o boku nie przekraczającym 6 m) w celu zabezpieczenia przed rysami skurczowymi.
Podkłady estrichgipsowe powinny mieć dylatacje wzdłuż ścian, slupów itp., a w wypadku pomieszczeń o powierzchni ponad 30 m2 - również w polu podkładu. Szerokość spoiny dylatacyjnej przy rozstawie co 6 m powinna wynosić 8 mm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Podkłady prefabrykowane ciężkie wykonuje się z płyt gipsowych grubości 4 cm; najczęściej stosowane wymiary płyt wynoszą 60 x 45 cm lub 60 x 90 cm. Płyty podkładowe układa się na sucho na odpowiedniej warstwie izolacyjnej, a następnie zalewa się spoiny zaczynem gipsowym oraz wykonuje cienką warstwę wyrównującą, która poza wymaganą równością i gładkością powierzchni zapewnia monolityczność podkładu (uprawnienia budowlane).
Podkłady prefabrykowane lekkie wykonuje się z płyt materiałów pochodzenia organicznego, np. z płyt pilśniowych przyklejanych lepikiem asfaltowym do podłoża. Spełniają one równocześnie rolę podkładu i izolacji akustycznej łub termicznej.

Wykonywanie posadzek

Posadzki z deszczulek. Wykonanie posadzki polega na ułożeniu deszczułek i przymocowaniu ich do podkładu (program egzamin ustny).
Obecnie najczęściej stosowane są deszczułki z piórem i wpustem, uniwersalne, przeznaczone do przytwierdzania gwoździami lub lepikiem (Pu).
Deszczułki mogą mieć grubość 22. 19 łub 16 mm. Najczęściej stosowane jest obecnie przyklejanie deszczułek do podłoża z zastosowaniem specjalnego lepiku asfaltowego na zimno (lepik smołowy niedopuszczalny). Podkład powinien być suchy i dokładnie oczyszczony i zamieciony (opinie o programie).

Zaleca się zagruntowanie podkładu roztworem lub emulsją asfaltową. Po wyschnięciu zagruntowanego podkładu nanosi się cienką (ok. 2 mm) warstwę lepiku pasem szerokości 0,5-0,7 m. Deszczułki przykleja się ruchem ukośnym, zgarniając nieco lepiku we wręby. Każda deszczułka powinna być dociśnięta do poprzednich (uderzając młotkiem przez kawałek drewna). Przy ścianach zachodzi konieczność przycięcia deszczułek, co wykonuje się przy użyciu przenośnej piły tarczowej (ew. piły ręcznej).
Przybijanie deszczułek do podkładu z desek (tzw. ślepej podłogi) ma miejsce przede wszystkim w robotach remontowych. Każdą deszczułkę, po dociśnięciu (dobiciu) do sąsiednich, przybija się gwoździami do podkładu wbijając gwóźdź ukośnie we wrąb, a następnie dobija się główkę gwoździa dobijakiem zagłębiając ją w drewno (segregator aktów prawnych).

Wykończenie posadzki z deszczułek polega na przybiciu listew podłogowych, wyrównaniu powierzchni przez szlifowanie oraz nasycenie powierzchni pastą lub bezbarwnym lakierem do posadzek drewnianych (np. Chemosil).
Posadzki z płyt mozaikowyh (parkiet mozaikowy). Płyty mozaikowe są produkowane z drewna liściastego w postaci kwadratowych elementów o wymiarach 440 x 440 mm lub 400 x 400 mm i grub. 8 mm, wykonanych z zestawów listewek. Dla celów montażowych element płytowy jest oklejony po stronie licowej arkuszem papieru natro- nowego. który zapewnia prawidłowy kształt płyty (promocja 3 w 1)..
Podkład cementowy, na którym mają być układane płyty mozaikowe, powinien być suchy, mocny i równy. Płyty przykleja się przy użyciu klejów emulsyjnych Pronalep lub Polacet.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !