Podkładki umieszczone na torze liniowym

Podkładki umieszczone na torze liniowym

Podkładki umieszczone na torze liniowym jedna za drugą przechodzą przed wprowadzeniem do automatu przez stanowisko olejenia, gdzie ich powierzchnia górna zostaje powleczona warstewką oleju.

Wytworzone w automacie pasmo betonu na podkładkach zostaje poprzecinane stosownie do długości podkładek, a ciąg podkładek po opuszczeniu automatu przechodzi na drugi tor liniowy, na którym dokonywana jest obróbka końcowa elementu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Czynności przeprowadzane na drugim torze obejmują:
- powlekanie świeżo uformowanych dachówek specjalnym zaczynem cementowym,
- nanoszenie na powierzchnię dachówek grubego kolorowanego piasku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z kolei dachówki na torze liniowym wprowadzane są przez automat do komory obróbki termicznej. Po tej obróbce ciąg dachówek dostaje się do urządzenia czyszczącego, w którym zostaje za pomocą szczotek usunięty nadmiar ziarn piasku. Następnie ciąg dachówek przechodzi przez urządzenie do rozformowania, które zdejmuje dachówki z podkładek; podkładki na torze liniowym przechodzą do urządzenia powlekającego je olejem i rozpoczyna się następny cykl produkcyjny (uprawnienia budowlane).
Zaczyn cementowy do powlekania dachówek składa się z cementu, farby i wody (oraz niekiedy i z innych dodatków) i przygotowany jest w specjalnej mieszarce o regulowanych obrotach. Do wykonania warstewki zewnętrznej uszczelniającej (górnej) używany jest gruby piasek kwarcowy, o frakcjach 0,5 do 1,5 mm. Ziarna piasku powleka się barwnikiem w sposób następujący:
- do mieszarki wprowadza się piasek, farbę w odpowiedniej ilości i inne dodatki chemiczne (np. szkło wodne),
- po starannym wymieszaniu wprowadza się mieszankę piaskową do specjalnego obrotowego pieca walcowego, w którym pod wpływem wysokiej temperatury i ciągłego obrotu następuje dokładne pokrycie każdego ziarna roztopioną farbą.

Dachówki

Dachówki pokryte tak przygotowanym piaskiem stają się wodoszczelne i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Ponadto przez odpowiedni dobór pigmentu można nadać dachówkom założony kolor (program egzamin ustny).
Przy użyciu takich samych automatów produkuje się dachówki szczytowe i gąsiory. Schemat technologiczny produkcji elementów na tej maszynie pracującej systemem taśmowym jest następujący. Na początku ciągu taśmowego układa się kolejno na przesuwającej się taśmie formy do produkcji danego typu elementów; formy te tworzą na taśmie łańcuch o obiegu zamkniętym. Ciąg form utrzymywany w ruchu ciągłym za pomocą rolki napędowej  dostaje się pod wyloty zasobników. Formy wypełnione masą betonową o konsystencji wilgotnej poddane są wibrowaniu na urządzeniu. Uformowane i wstępnie zagęszczone elementy przechodzą kolejno pod mechaniczny ubijak, który zagęszcza ostatecznie beton elementów, oraz na stanowisko wyrównania i wygładzania 10 (opinie o programie).

Natychmiast po wygładzeniu następuje na stanowisku rozformowanie elementów, które układane są na posadzce betonowej lub na regałach na okres wiązania i twardnienia betonu, opróżnione zaś formy na ciągu powrotnym taśmy wracają po przejściu przez szczotkowe urządzenie czyszczące do stanowiska początkowego. Maszyn, wyposażona jest również w dwa urządzenia 8 i 9 do wstępnego zagęszczani betonu metodą ubijania, używane przy produkcji płyt dwuwarstwowych. Taśmę maszyny napędza silnik elektryczny Poszczególne urządzenia formująco-zagęszczające napędzane są oddzielnymi silnikami elektrycznymi (segregator aktów prawnych).

Do produkcji elementów na tej maszynie może być stosowany tylko beton o konsystencji wilgotnej o dowolnego rodzaju kruszywie (żwir, tłuczeń ceglany, żużel kotłowy i wielkopiecowy, trociny itp.).

Szybkość ruchu taśmy wynosi normalnie ok. 110 m na godzinę, przy czym w zależności od rodzaju betonu może być ona zwiększona do 200 m na godzinę.

Przy szybkości normalnej wydajność maszyny wynosi 400 sztuk płyt chodnikowych o wymiarze 30 X 30 cm na godzinę.

Poza opisanymi maszynami stosowane są do produkcji małych elementów betonowych liczne typy maszyn (wytwarzane głównie przez firmy zachodnio- niemieckie i włoskie) częściowo lub całkowicie zautomatyzowanych, jedno i wieloczynnościowych. Natomiast mało jest typów maszyn-automatów do produkcji elementów drobnowymiarowych żelbetowych. Pierwsze rozwiązania automatów do produkcji elementów żelbetowych były zbyt skomplikowane i kosztowne i jako nieopłacalne nie znalazły zastosowania (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami