Podłogi i posadzki

Podłogi i posadzki

Na pokrywach wykonuje się posadzkę z takiego samego materiału jak posadzka hali. Często są to gotowe pokrywy żeliwne lub stalowe produkowane przez przemysł (program uprawnienia budowlane na komputer).
Podłogi i posadzki stosowane w budowlach wodnych, np. galerie, pomosty, wykładziny schodów itp., są stale narażone na działanie czynników atmosferycznych oraz na większe zawilgocenie niż w innych budowlach ze względu na bliskość wody.

Ponieważ budowle wodne są nie ogrzewane, więc nawet elementy budowli znajdujące się w jej wnętrzu narażone są na czynniki atmosferyczne zwłaszcza w okresie zimy.
Podłogi i posadzki galerii, pomostów itp., a w schodach i podnóżki powinny być wykonane z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne i ścieralność (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Właściwościami takimi charakteryzują się podłogi: kamienne, klinkierowe, z płytek terakotowych i asfaltowe.
Powszechnie stosowane posadzki na spoiwie cementowym są mniej odporne na czynniki atmosferyczne i ścieralność, ale są one tańsze od podanych wyżej i łatwe do wykonania. Z tych względów stosuje się je również, lecz z odpowiednich betonów.

Elementy budowli wodnych, tj. schody, galerie, pomosty itp. powinny być wykonane z betonu wodoszczelnego (uprawnienia budowlane). Posadzka na tych elementach może być wykonana z j astrychu cementowego wodoszczelnego i odpornego na ścieranie. Sposób dobierania składników do wykonania jastrychu.
Wykładzin schodów zewnętrznych, posadzek na pomostach, galeriach itp. nie wolno wykonywać z lastryka, przede wszystkim ze względu na stosowane kruszywo z rozdrobnionych marmurów nieodpornych na ścieranie i nasiąkliwych.

Podłogi narażone na działanie kwasów, zasad i rozpuszczalników należy wykonywać z materiałów odpornych na ich działanie. Rodzaj podłogi zależy przede wszystkim od stężenia czynników chemicznych (program egzamin ustny).
Niewiele ze znanych powszechnie materiałów wykazuje odporność na działanie wszystkich czynników chemicznych o różnym stężeniu. Niektóre materiały są odporne na działanie kwasów, inne na działanie ługów, a jeszcze inne na działanie kwasów i rozpuszczalników lub ługów i rozpuszczalników.

Płytki lub kostki

W budownictwie lądowym podłogi chemoodporne stosuje się w zakładach przemysłu chemicznego oraz w zakładach, w których są przechowywane lub stosowane materiały chemiczne. W budownictwie wodnym natomiast takie podłogi wykonuje się w oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, kanałach, niektórych pomieszczeniach siłowni wodnych itp.
W celu zabezpieczenia podłóg przed działaniem czynników chemicznych stosuje się wykładziny z kostek i z płyt (opinie o programie). Elementy te układa się na podłożu na zaprawie cementowej lub chemoodpornej, a spoiny między płytami wypełnia zaprawą (kitem) chemoodporną.

Odporność na wszystkie czynniki chemiczne wykazują płyty i kostki ze skał magmowych i tzw. leizny bazaltowej. Leizna bazaltowa jest produkowana w formie kostek i płyt z rozpuszczonego w wysokiej temperaturze bazaltu.
Płytki lub kostki łączy się z podłożem za pomocą kitów kwaso- i ługoodpornych.
Dużą odporność na działanie kwasów wykazują płytki klinkierowe. Układa się je na podłożu na warstwie asfaltu kwasoodpornego, a spoiny wypełnia tą samą masą. Płytki można również układać łącząc je z podłożem za pomocą specjalnego kitu chemoodpornego (segregator aktów prawnych).

Dość dużą odporność na działanie kwasów wykazują płytki terakotowe, które układa się na zaprawie asfaltowej kwasoodpornej.
Podłogę odporną na działanie kwasów o małym stężeniu można wykonać z kwasoodpornego jastrychu asfaltowego.
Właściwości chemoodporne mają również podłogi układane z rulonów lub z płytek z twardego PCW przyklejane do podłoża klejem rozpuszczalnikowym Butapren (promocja 3 w 1).

Schody wewnętrzne i zewnętrzne o wiecej niż pięciu stopniach, spoczniki schodów, galerie, pomosty, pochylnie itp. należy zaopatrzyć w poręcze umocowane w ścianach lub na balustradach. Ponieważ schody i pochylnie wykonywane są najczęściej między ścianami, większość z nich ma balustrady z osadzonymi na nich poręczami.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !