Blog

03.03.2020

Podłużnice

W artykule znajdziesz:

Podłużnice

Podłużnice

Na podłużnicach układa się płyty pomostu dłuższym wymiarem równolegle do ram. Każda płyta o wymiarze 2,5 X 0,6 m jest zrobiona z desek o grubości 3 cm zmocowanych od dołu czterema poprzeczkami na gwoździe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Słupki poręczowe wsuwa się między podwójne deski rygli i mocuje drutem lub klamrami. Pręty poziome poręczy (pochwyty, bortnice) mocuje się do słupków ram klamrami.

Jeżeli równocześnie muruje się ścianę zewnętrzną i wewnętrzną równoległą do niej, wówczas przy przeciętnych szerokościach traktu w budynku mieszkalnym wykonuje się rusztowania i pomosty na całej szerokości traktu bez pozostawienia otworów i bez montowania poręczy. Zasłanie pomostami całej szerokości traktu bardzo ułatwia organizację robót murarskich i transport materiałów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Pierwszą kondygnację rusztowań ustawia się, gdy mur zostanie wyprowadzony na wysokość o 2-3 warstwy większą od przewidywano: wierzchu pomostu tej kondygnacji.

Po wyprowadzeniu muru 2-3 warstwy wyżej od przewidywane: wierzchu pomostu drugiej kondygnacji - zdejmuje się płyty pornos pierwszej kondygnacji i ustawia na podłużnicach kompletne rusztowań:, drugiej Trzeciej kondygnacji rusztowań tego typu już się nie stosuje, natomiast w razie potrzeby można ustawić na drugiej (na III poziomie) wąski pomost o wysokości 0,5 m lub schodki (uprawnienia budowlane).

Poszczególne części składowe rusztowań powinny być dostarczone na budowę w stanie gotowym. Cieśle na budowie ustalają miejsca ram, stawiają je, sprawdzają ustawienie ich do pionu oraz zakładają i mocują zastrzały. Następnie układają podłużnice, sprawdzają ich położenie, zaklinowują je i wreszcie układają płyty pomostu i ew. montują poręcze (program egzamin ustny).
Rusztowania te mają stojaki z rury o średnicy zewnętrznej 2″ z trójramienną podstawą usztywnioną przy spawanymi zastrzałami.

Stojak sztukuje się do góry trzpieniem rurowym 2 o tej samej średnicy, zakończonym na dolnym końcu występem do osadzenia w rurze stojaka.

Kołnierz ruchomy

Kołnierz ruchomy 3 z uchwytami 4 stanowi ‘podporę dla podłużnie dwóch przylegających przęseł. Do kołnierza przyspawane są klamry 5 do zaczepienia linki przy podnoszeniu pomostu.
Na rurze stojaka znajduje się pierścień 6, na którym spoczywa kołnierz przy II poziomie roboczym murarza (opinie o programie).

Na rurze trzpienia wykonane są w odległościach 0,4 m otwory, w których mieszczą się samoczynne zapadki, pozwalające na swobodny ruch kołnierza tylko do góry. Gdy kołnierz postanie podniesiony na pewną wysokość i następnie opuszczony, wówczas zapadka zatrzymuje go i stanowi podporę. Przy górnym końcu trzpienia otwory i zapadki są z dwóch stron w celu stworzenia większej pewności podparcia w tym miejscu, które przeważnie odpowiada III poziomowi roboczemu murarza (segregator aktów prawnych).


Podnoszenie pomostu odbywa się za pomocą ręcznego dźwignika, który się nasadza z wierzchu na rurę trzpienia. Konstrukcja dźwignika jest następująca: na wspólnej obracającej się osi osadzone są sztywno: bęben do nawijania linki nośnej i dwa kółka zapadkowe. Jedno z nich wraz z zapadką pozwala na swobodny ruch obrotowy bębna tylko w jednym kierunku, to jest przy podnoszeniu kołnierza do góry, drugie zaś także z zapadką osadzoną na ramieniu dźwigniowym powoduje ruch bębna przy ruchu ramienia w dół i pozwala na swobodne podnoszenie tego ramienia ku górze. Gdy wypadnie kołnierz opuścić lub zluzować linę - trzeba odciągnąć zapadki.


Stojaki ustawia się na stropie dopiero po wzniesieniu muru na wysokość o 2-3 warstwy cegieł większą od II poziomu murarza. Stojaki rozstawia się co 2,5 m w kierunku równoległym do ściany i co 2 m w kierunku poprzecznym. W każde z gniazd podporowych na kołnierzu układa się koniec jednej z dwóch podłużnie przylegających przęseł (promocja 3 w 1).

Jeżeli stojak stanowi podporę pośrednią, wówczas oparcie podłużnicy znajduje się tylko po jednej jego stronie. Na podłużnicach opiera się płyty pomostu o wymiarach 2,5 X 0,45 m, zbite gwoździami z desek o grubości 5 cm przy pomocy poprzeczek.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami