Podnoszenie elementu

Podnoszenie elementu
Podnoszenie elementu

Sposób obrotu polega na tym, że słup uprzednio układa się tak, aby jego stopa znalazła się bezpośrednio przy fundamencie (stopie fundamentowej). Podnoszenie elementu odbywa się tu podobnie jak przy nasuwaniu, tzn. przez podwieszenie go w górnym końcu. W czasie podnoszenia stopa słupa pozostaje na miejscu, a cały słup obracany jest w płaszczyźnie pionowej względem stopy montowanego słupa 90° (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy montowaniu przez obrót ważną rzeczą jest właściwe podwieszenie elementu (podobnie jak w sposobie opisanym uprzednio), a ponadto odpowiednie przygotowanie górnej części funadmentu w celu umożliwienia dokonania bezpiecznego obrotu umieszczenia we właściwym położeniu stopy słupa po obróceniu go (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Najkorzystniejsze warunki przy stosowaniu opisanego sposobu występują przy montażu słupów opartych przegubowo na podporze, gdyż takie oparcie ułatwia obrót słupa i nie wymaga konstruowania specjalnego zamocowania słupa w czasie podnoszenia go. Sposoby nasuwania i obrotu mają tę zaletę, że montaż może odbywać się tu przy pomocy urządzeń montażowych o prostej konstrukcji i udźwigu mniejszym od ciężaru montowanych elementów (a więc mniej kosztownych) (uprawnienia budowlane).

Jednak trudności techniczne związane z nasuwaniem czy obrotem montowanych elementów, szczególnie o znacznych wymiarach, są tak znaczne, że stosowanie tych obydwu sposobów należałoby ograniczyć tylko do przypadków rzeczywiście koniecznych (program egzamin ustny).

Montaż lekkich podciągów i belek, których ciężar nie przekracza udźwigu będącego do dyspozycji żurawia (suwnicy), nie przedstawia trudności; w tym przypadku można stosować metodę „montażu z kół” (tzn. wprost ze środków transportowych, dostarczających elementy do montażu) (opinie o programie).

Montaż belek

W przypadku belek o znacznych wymiarach i ciężarze, przekraczającym udźwig żurawia (co zachodzi często przy montażu konstrukcji budynków przemysłowych), montaż można wykonać stosując metody specjalne jak np.:

  • montaż belek częściami z zastosowaniem podpór prowizorycznych,
  • montaż belek w całości za pomocą dwóch żurawi,
  • montaż belek w całości za pomocą dwóch pochyłych masztów montażowych względnie przy wykorzystaniu ustawionych uprzednio słupów montowanej konstrukcji.

Montaż belek częściami można stosować wówczas, gdy konstrukcja belek umożliwia ich podział na takie odcinki, których ciężar nie przekracza udźwigu żurawia (segregator aktów prawnych).

Poszczególne części łączy się ze sobą przez nitowanie lub spawanie już po ich podniesieniu. W tym celu w miejscach połączeń poszczególnych odcinków montowanej belki ustawia się uprzednio dodatkowe podpory tymczasowe w postaci rusztowań wieżowych, klatek z podkładów kolejowych (przy nieznacznej wysokości montażu) lub słupa stalowego ze wspornikiem. U góry podpory tymczasowej urządza się pomost roboczy dla montażystów. Końce łączonych odcinków belki ustawia się na podporach pośrednich za pośrednictwem dźwigników, celem umożliwienia dokładnego ich wypoziomowania w czasie łączenia. Sposób ten jednakże jest bardzo kosztowny, stosuje się go tylko w przypadku belek o znacznej długości i wielkim ciężarze.

Montaż belek w całości przy pomocy dwóch żurawi zależy od rodzaju zastosowanych urządzeń. W przypadku zastosowania żurawi kołowych lub gąsienicowych należy je tak usytuować, aby w czasie podnoszenia belki nie zachodziła konieczność zmiany stanowiska roboczego żurawi, a samo naprowadzenie belki na podporę mogło odbyć się przy nieznacznej tylko zmianie wysięgnika (promocja 3 w 1).

Dużą trudnością występującą przy montażu belek za pomocą dwóch żurawi jest osiągnięcie dokładnej równomierności podnoszenia, tak by belka cały czas znajdowała się w położeniu poziomym, w przeciwnym bowiem razie następuje nierównomierny rozkład obciążenia poszczególnych żurawi, co może doprowadzić do przeciążenia jednego z żurawi i awarii.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !