Przekrój ściany

Przekrój ściany
Przekrój ściany

Na płytach balkonowych zgodnie z projektem wykonano gładź cementową grubości 2-3 cm, uzyskując jednocześnie niewielki spadek. Jako dodatek do gładzi stosowano Hydrobet. W czasie eksploatacji stwierdzono liczne rysy i spękania gładzi oraz jej odspajanie od prefabrykatu. Prefabrykowana płyta balkonu miała również rysy, przez które przedostawała się woda, tworząc wykwity i plamy od zacieków na dolnej powierzchni balkonów, widoczne z niższych kondygnacji (program uprawnienia budowlane na komputer). Część płyt balkonowych zmontowano ze spadkiem do wewnątrz budynku. Również w mieszkaniach występowały zacieki, bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Plamy występowały na suficie w złączu prefabrykatu nad- prożowo-balkonowego z płytą stropową oraz na ścianie zewnętrznej w miejscu połączenia bocznej powierzchni płyty balkonowej ze ścianą podłużną lub czołową powierzchnią prefabrykatu ściany szczytowej. W złączu ze ścianą podłużną brakowało uszczelnienia kitem (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W złączu z prefabrykatem ściany szczytowej zastosowano uzupełnienie brakującej

części ściany bloczkiem z betonu komórkowego. Miało to spełniać rolę ocieplenia czoła wieńca wykonanego na ścianie szczytowej. Przez nieszczelności w tym miejscu woda przedostawała się w głąb ściany. Przekrój ściany w miejscu balkonu, z zaznaczeniem miejsc przenikania wody opadowej (uprawnienia budowlane).

Jako zabezpieczenie przed przeciekaniem opracowano trzy rozwiązania. W pierwszym przewidziano skucie starej warstwy gładzi, uszczelnienie Olkitem przestrzeni między płytą balkonową a ościeżnicą, wykonanie warstwy wyrównawczej ze spadkiem 1%, przyklejenie pierwszej warstwy papy, wykonanie obróbek blacharskich przy ościeżnicy i krawędzi balkonu, przyklejenie drugiej warstwy papy i wykonanie zbrojonej warstwy gładzi cementowej z odpowiednim spadkiem (program egzamin ustny).

Złącza pionowe balkonu

W celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się wody opadowej w miejscu połączenia prefabrykatu balkonowego z powierzchnią czołową ściany szczytowej lub z wieńcem żelbetowych ścian podłużnych przewidziano wykonanie z obu stron balkonu krótkich obróbek blacharskich (fartuchów) długości 35 cm w spoinie poziomej. Fartuchy te dodatkowo łączono przez lutowanie z boczną obróbką blacharską płyty balkonowej (opinie o programie). Dzięki temu uzyskano „kosze” zabezpieczające złącza pionowe balkonu ze ścianą przed przeciekaniem. Niezbędne jest również przeprowadzenie dokładnej reperacji, regulacji i dopasowania drzwi do ościeżnicy. Jako drugie zaproponowano rozwiązanie stosowane w Gdańsku, gdzie wykonuje się obróbkę blacharską zamocowaną w ościeżnicy i w podłużnym rowku wyciętym w gładzi, wypełnionym Olkitem.

Trzecie zaproponowane rozwiązanie zastosowano już w jednym z osiedli w Warszawie. Mimo że może ono budzić pewne wątpliwości, zdało jednak w praktyce egzamin (segregator aktów prawnych). Polega ono na wykonaniu szczelnej „wanny” na stropie od środka pomieszczenia. Po zdjęciu zawilgoconej i zniszczonej płyty pilśniowej na oczyszczonym podłożu układa się na sucho pasek papy szerokości 50 cm wzdłuż styku prefabrykatu balkonowego z płytą stropową. Zabezpiecza to przed uszkodzeniem następnych warstw papy przy klawiszowaniu płyt. Następnie przykleja się paski izofolii przy ościeżnicy i na drugim brzegu „wanny”, przykleja się dwie warstwy papy i wykonuje gładź cementową, na której przykleja się z powrotem płytki podłogowe PCW. Po takim zabezpieczeniu nie pojawiały się już żadne ślady zawilgoceń na suficie lub ścianach (promocja 3 w 1).

Przedstawiony tu przykład dotyczy błędów popełnionych przez wykonawców i częściowo przez użytkowników. W niektórych budynkach PBU-63 zastosowano ściany zewnętrzne z betonu komórkowego wykonywane z płyt scalonych z dwóch połówek lub z pasmowych elementów podokienno-nadprożowych i filarków międzyokiennych.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !