Podnoszenie wiązki elementów

Podnoszenie wiązki elementów
Podnoszenie wiązki elementów

Elementy te montuje się zwykle:

  • za pomocą żurawi budowlanych, przeznaczonych do montażu całości konstrukcji danego obiektu,
  • za pomocą specjalnych, lekkich żurawi przesuwanych, zainstalowanych na części już zmontowanej połaci dachowej lub
  • za pomocą wielokrążków (zawieszonych na wspornikach przymocowanych do zmontowanej już konstrukcji nośnej) napędzanych bezpośrednio ręcznie lub za pomocą wciągarek (program uprawnienia budowlane na komputer).

Sposób pierwszy polega na podnoszeniu tych elementów w wiązkach, a następnie ręcznym rozprowadzaniu po połaci dachowej, względnie na podnoszeniu razem z wiązarem (po uprzednim przymocowaniu ich do wiązara na dole przed podniesieniem). Znany jest ponadto sposób podnoszenia wiązki elementów połaci dachowej lub stężeń na dodatkowym haku, zawieszonym na podłużnym wysięgniku (dziobie) jednocześnie z podnoszeniem wiązara podwieszonego do haka głównego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Natomiast podnoszenie pojedynczo lekkich elementów dachowych i stężeń konstrukcji nośnej jest pod względem ekonomicznym niewskazane. Stosunkowo najlepszym sposobem jest montaż płatwi za pomocą lekkich żurawi przesuwnych, ustawionych na połaci dachowej. Sposób ten jednak w wielu przypadkach wymaga wzmocnienia konstrukcji połaci dachowej, która z zasady nie jest obliczona na dodatkowe obciążenie żurawiem i podnoszonym elementem (uprawnienia budowlane).

Wreszcie sposób ostatni (na wspornikach przymocowanych do ustawionej już konstrukcji nośnej) jest kłopotliwy i bardzo powolny; natomiast zaletą jego jest mały koszt urządzeń montażowych. W związku z tym zastosowanie tego sposobu jest celowe przy małym zakresie robót (program egzamin ustny).

Celem zrealizowania zasady kompleksowości montażu równocześnie z konstrukcją stalową hali powinny być montowane elementy pokrycia dachowego (płyty dachowej); ich późniejszy montaż, tj. po całkowitym zmontowaniu konstrukcji nośnej, byłby bardzo utrudniony i wymagałby zastosowania specjalnych urządzeń montażowych (szczególnie w przypadku hal wielonawowych).

Pomocnicze rusztowania montażowe

Przy montażu konstrukcji stalowych stosuje się dwa rodzaje rusztowań:

  • pomocnicze rusztowanie montażowe podtrzymujące konstrukcję w czasie montażu,
  • rusztowania i pomosty robocze dla robotników brygady montażowej (opinie o programie).

Przy montażu obiektów konstrukcji stalowej o znacznej rozpiętości (hale przemysłowe o rzadkim rozstawie słupów, mosty przeładunkowe, przęsła mostowe) lub znacznej wysokości (wieże, słupy, maszty) zachodzi potrzeba użycia rusztowań podtrzymujących poszczególne elementy lub części montowanej konstrukcji w czasie ich ustawiania.

Na przykład w przypadku bardzo ciężkich, o znacznej rozpiętości belek czy kratownic, które ze względu na ograniczony udźwig żurawi muszą być montowane częściami w miejscach łączenia ich na czas montażu, ustawia się pomocnicze rusztowania w postaci wież podporowych. Konstrukcje takich rusztowań muszą odpowiadać indywidualnym cechom montowanej konstrukcji, w związku z czym rusztowania te wykonuje się z reguły jako nietypowe (jednorazowe) konstrukcje drewniane względnie z rur stalowych (segregator aktów prawnych).

Przy montażu obiektów smukłych jak wieże, słupy, maszty, stosunkowo rzadko stosuje się rusztowania w postaci otaczającej je konstrukcji przestrzennej. Mają one co prawda tę zaletę, że jednocześnie mogą stanowić pomost roboczy dla montażystów, jednakże w wielu przypadkach bardziej celowe będzie usztywnienie tego typu obiektów za pomocą lin kotwiących. W ogóle stosowanie rusztowań montażowych w obiektach przemysłowych jest kłopotliwe i kosztowne (gdyż powoduje zużycie znacznej ilości drewna), w związku z czym w praktyce w miarę możności należy ich unikać, stosując np. odpowiednią kolejność montażu itp.

W budownictwie mostowym rusztowania montażowe stosowane są albo jako rusztowania podpierające w czasie montażu poszczególne przęsła na całej ich długości (przy metodzie montażu na rusztowaniach ciągłych), albo jako prowizyryczne podpory drewniane ustawione w połowie lub w V3 rozpiętości przęsła (przy metodzie montażu półwspornikowego) (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !