Podstawowe informacje o uprawnieniach budowlanych

Historia uprawnień budowlanych w Polsce rozpoczęła się w roku 1928 – to właśnie wtedy opinia publiczna mogła zapoznać się z rozporządzeniem z dnia 16 lutego 1928 roku wydanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącym prawa budowlanego i zabudowy osiedli (program na komputer). Obecnie wszystkie niezbędne regulacje związane z pracami budowlanymi znajdują się w ustawie Prawo budowlane i wydanych na jej podstawie aktach prawnych (program na telefon).

Podstawowe informacje o uprawnieniach budowlanych

Generalnie, aby otrzymać uprawnienia budowlane, należy spełnić następujące warunki:
• posiadać wykształcenie wyższe na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla specjalności bądź wykształcenie średnie,
• odbyć odpowiednio długą praktykę zawodową przy projektowaniu lub przy kierowaniu robotami budowlanymi,
• pozytywnie złożyć egzamin na uprawnienia budowlane w okręgowej izbie samorządu zawodowego, np. inżynierów lub architektów (program egzamin ustny).

Dostępne są trzy rodzaje uprawnień budowlanych – uprawnienia do projektowania, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Różnią się one wymaganiami, jakie trzeba spełnić, aby je uzyskać, oraz możliwościami, jakie dają w karierze zawodowej. Wszystkie niezbędne kwestie związane z zakresem i rodzajem uprawnień budowlanych znajdują się w ustawie Prawo budowlane (opinie o programie).

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane dostępne są w różnych specjalnościach, np. architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnych (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych oraz cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych) i inżynieryjnych (hydrotechniczna, mostowa, drogowa, kolejowa, wyburzeniowa). W Polsce uprawnienia są nadawane wyłącznie osobom fizycznym, które pozytywnie przeszły postępowanie kwalifikacyjne (segregator aktów prawnych). Koszty związane z uzyskaniem uprawnień budowlanych ponosi wyłącznie osoba, która stara się o uzyskanie kwalifikacji. Niektóre umowy międzynarodowe pozwalają na inny tryb nadania uprawień budowlanych (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !