Blog

22.07.2019

Podstawowe informacje o uprawnieniach budowlanych

W artykule znajdziesz:

Podstawowe informacje o uprawnieniach budowlanych

Historia uprawnień budowlanych w Polsce rozpoczęła się w roku 1928 – to właśnie wtedy opinia publiczna mogła zapoznać się z rozporządzeniem z dnia 16 lutego 1928 roku wydanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącym prawa budowlanego i zabudowy osiedli (program na komputer). Obecnie wszystkie niezbędne regulacje związane z pracami budowlanymi znajdują się w ustawie Prawo budowlane i wydanych na jej podstawie aktach prawnych (program na telefon).

Podstawowe informacje o uprawnieniach budowlanych

Generalnie, aby otrzymać uprawnienia budowlane, należy spełnić następujące warunki:
• posiadać wykształcenie wyższe na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla specjalności bądź wykształcenie średnie,
• odbyć odpowiednio długą praktykę zawodową przy projektowaniu lub przy kierowaniu robotami budowlanymi,
• pozytywnie złożyć egzamin na uprawnienia budowlane w okręgowej izbie samorządu zawodowego, np. inżynierów lub architektów (program egzamin ustny).

Dostępne są trzy rodzaje uprawnień budowlanych – uprawnienia do projektowania, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Różnią się one wymaganiami, jakie trzeba spełnić, aby je uzyskać, oraz możliwościami, jakie dają w karierze zawodowej. Wszystkie niezbędne kwestie związane z zakresem i rodzajem uprawnień budowlanych znajdują się w ustawie Prawo budowlane (opinie o programie).

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane dostępne są w różnych specjalnościach, np. architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnych (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych oraz cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych) i inżynieryjnych (hydrotechniczna, mostowa, drogowa, kolejowa, wyburzeniowa). W Polsce uprawnienia są nadawane wyłącznie osobom fizycznym, które pozytywnie przeszły postępowanie kwalifikacyjne (segregator aktów prawnych). Koszty związane z uzyskaniem uprawnień budowlanych ponosi wyłącznie osoba, która stara się o uzyskanie kwalifikacji. Niektóre umowy międzynarodowe pozwalają na inny tryb nadania uprawień budowlanych (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami