Podstawowe pojęcia z zakresu budownictwa i planowania


Podstawowe pojęcia z zakresu budownictwa i planowania

 

Podstawowe pojęcia z dziedziny architektury, budownictwa i planowania przestrzennego mogą czasami wydawać się czarną magią dla osób, które z jakiegoś powodu powinny się z nimi zapoznać, nie zostały jednak w tym kierunku wykształcone. W tym artykule wyjaśnimy co znaczną dwa z nich i w jaki sposób mogą wpłynąć one na nas, naszą działkę i decyzje, które zamierzamy podejmować.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Pozwolenie na użytkowanie


Pierwszym z nich jest kwestia tego czy potrzebujemy zgody na to, aby zacząć użytkować nasz budynek, kiedy pozwolenie na budowę zostanie już wydane? W kilku przypadkach możemy liczyć na ominięcie podobnej papierkowej roboty, jednak nie we wszystkich. Kiedy zatem urząd wydać musi nam zgodę na użytkowanie obiektu budowlanego? Odnosi się to do wielu typów budynków, szczególnie takich, z których korzystać będą większe liczby ludzi. Zezwolenie dostać musimy zatem w przypadku obiektów sportowych, budynków kultury, nauki i oświaty, kultu religijnego, służby zdrowia, administracji publicznej, zamieszkania zbiorowego, budynków turystycznych, biurowych, przemysłowych, gospodarki wodnej, handlu, gastronomii i usług… Lista ciągnie się i ciągnie. Gdzie udać się, aby załatwić podobną sprawę? Swoje kroki należy skierować do Wojewódzkiego lub Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

 

Plan miejscowy - co to jest?


Czym z kolei jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w skrócie MPZP i dlaczego tyle o nim słychać? Dzieje się tak dlatego, że od niego zależy przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu. Co oznacza to w praktyce? Na terenach objętych planem miejscowym mamy mniejszą swobodę działania w zakresie budowlanym. Ograniczenia owej wolności różnią się w zależności od miejsca. Na terenie starego miasta mogą być to konkretne wymagania co do typu dachów, wysokości budynków, liczby kondygnacji czy sposobu wykończenia powierzchni - jest to spowodowane ochroną dziedzictwa kulturalnego. Na innych obszarach możemy mieć określoną funkcję danej powierzchni - na przykład usługową, mieszkalną lub zieleni izolacyjnej.