Podział budowli prefabrykowanych

Podział budowli prefabrykowanych

W zależności od stopnia zastosowania w budowli elementów wykonanych fabrycznie lub na placu budowy (poza miejscem ich wbudowania) oraz w zależności od rodzaju tych elementów i ich wykończenia rozróżniamy [35]:
- budowle z zastosowaniem elementów gotowych (program uprawnienia budowlane na komputer).
- budowle częściowo prefabrykowane,
- budowle całkowicie prefabrykowane.

Do budowli z zastosowaniem elementów gotowych zaliczamy budowle wznoszone systemem tradycyjnym, a więc przy użyciu np. cegły, pustaków lub betonu wykonywanego na miejscu, w których stosowane są w pewnych częściach, np. w stropach lub dachach, elementy gotowe, wykonywane na placu budowy lub poza placem budowy w sposób przeważnie ręczny, nie zmechanizowany. Do tego typu budowli zaliczyć należy np. budynki gospodarcze i domy mieszkalne na wsi, wykonywane częściowo z elementów gotowych produkowanych na miejscu ręcznie, np. z dużych pustaków, dużych bloków żużlobetonowych lub belek żelbetowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Do grupy tej zalicza się także budynki mieszkalne wykonywane z elementów prefabrykowanych, wybrakowanych w wytwórni.

Budowle częściowo prefabrykowane są to takie budowle, w których tylko niektóre ich części, np. stropy i dachy w budynku, wykonywane są z elementów prefabrykowanych lub takie budowle, w których równocześnie z użyciem prefabrykatów prowadzone są również w znacznym zakresie roboty tradycyjne. W pierwszym przypadku mówimy o budynku ze stropami prefabrykowanymi.

Budynek wykonany w konstrukcji szkieletowej z prefabrykowanych elementów nazywa się budynkiem o konstrukcji nośnej prefabrykowanej. Niekiedy budynek wykonany zostaje niemal w całości z prefabrykatów, jednak robocizna ręczna przy pracach o charakterze tradycyjnym jest bardzo znaczna, nieraz znacznie większa niż robocizna przy robotach montażowych (uprawnienia budowlane).

Ma to miejsce często np. przy wykonywaniu budynku z prefabrykatów tzw. niepełnych lub półfabrykatów, które wypełnia się betonem na budowie. Wtedy, ze względu na stosunkowo znaczny nakład pracy ręcznej, przekraczający 20% całkowitej robocizny, budynek taki nazywa się budynkiem częściowo prefabrykowanym.
Do budowli całkowicie prefabrykowanych zalicza się budowle, których wszystkie części lub ich przeważająca liczba wykonana została z elementów prefabrykowanych tak, że robocizna przy montażu i pracach wykończeniowych na placu budowy nie przekracza 20% całości robocizny koniecznej do wykonania danego obiektu (program egzamin ustny).

Elementy dużych rozmiarów

Budowle tego typu mogą być montowane:
- z elementów małych lub średnich wymiarów, o ciężarach od kilkudziesięciu do kilkuset kilogramów,
- z elementów dużych rozmiarów o ciężarze od kilkuset kilogramów do kilku ton,
- z elementów wielkowymiarowych o znacznym ciężarze, naczęściej 1 do 7 ton.

Z elementów wielkowymiarowych wykonuje się przeważnie budynki mieszkalne. W zależności od rodzaju zastosowanych elementów wielkowymiarowych rozróżnia się:
- budynki wielkoblokowe montowane z bloków ściennych o wymiarze długości odpowiadającym pełnej wysokości kondygnacji,
- budynki wielkopłytowe montowane z dużych elementów płytowych ściennych i stropowych o wymiarach odpowiadających wymiarom pełnej izby lub jej części,
- budynki z elementów wielkoprzestrzennych stanowiących gotowy segment budynku w postaci wykończonej izby mieszkalnej lub nawet małego mieszkania, o ciężarze kilkunastu i więcej ton (opinie o programie).

Podstawowe korzyści prefabrykacji w budownictwie wynikają z przeniesienia większości lub niemal wszystkich procesów budowlanych z placów budowy do wytwórni prefabrykatów, dzięki czemu praca ręczna na budowie zostaje zastąpiona pracą maszyn w wytwórniach, a pozostałe prace na budowie ograniczają się w coraz większym stopniu do prac montażowych, przeprowadzanych przy użyciu dźwigów, żurawi i innych urządzeń mechanicznych (segregator aktów prawnych).

Bezpośrednie korzyści, jakie metoda prefabrykacji przynosi budownictwu, są następujące:
- krótszy niż w systemie tradycyjnym cykl budowy,
- oszczędności w robociźnie, w zużyciu materiałów i w kosztach ogólnych budowy,
- lepsza jakość elementów i budowli z prefabrykatów,
- korzystny wpływ technologii prefabrykacji na polepszenie tradycyjnego budownictwa (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !