Blog

Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 10
27.01.2020

Podział instalacji elektrycznych

W artykule znajdziesz:

Podział instalacji elektrycznych

Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 11
Podział instalacji elektrycznych

Podział instalacji elektrycznych pod względem administracyjnym pozwala ustalić, jakie obowiązki i funkcje należą do administracji budynków oraz które instalacje podlegają bezpośredniej opiece i konserwacji administracji, a które miejscowym instytucjom użyteczności publicznej (program uprawnienia budowlane na komputer).
Do administracji budynku należy naprawa i konserwacja w całości następujących instalacji elektrycznych:
a) wszystkie instalacje wewnętrzne mieszkaniowe,
b) wszystkie instalacje wewnętrzne administracyjne, jak: oświetlenia klatek schodowych, piwnic, podwórek i ustępów, piony siłowe do dźwigów lub wentylatorów,
c) wszystkie instalacje radiowe (anteny i uziemienia), piorunochronne, uziemień ochronnych i sygnalizacji dzwonkowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wszystkie wyżej wymienione instalacje podlegają jedynie kontroli ze strony odpowiednich instytucji i muszą być konserwowane i naprawiane zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami wydanymi przez te instytucje. Wszystkie instalacje elektryczne znajdujące się przed licznikami energii elektrycznej zainstalowanymi w mieszkaniach lokatorów, jak np.: kable ziemne lub linie zasilające napowietrzne przechodzące przez tereny budynków lub zespołów mieszkaniowych, złącza zakończone mufami kablowymi umieszczonymi zwykle w bramach budynków mieszkalnych w specjalnych wnękach zamykanych stalowymi drzwiczkami, piony zasilające prowadzone w klatkach schodowych, odgałęzienia od pionów prowadzące do poszczególnych mieszkań i zabezpieczenia tych odgałęzień znajdujące się w klatkach schodowych oraz liczniki energii elektrycznej zainstalowane w mieszkaniach lokatorów. Linie telefonów miejskich rozprowadzane za pomocą kabelków telefonicznych do mieszkań wraz z aparatami telefonicznymi (uprawnienia budowlane).

Opisy techniczne remontów bieżących i konserwacji, podane niżej odnoszą się do tych instalacji elektrycznych, które podlegają opiece administracji domu.
Przy konserwacji i wykonywaniu remontów instalacji energoelektrycznych należy przestrzegać ze specjalną troskliwością wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy (program egzamin ustny).
Każda praca remontowa musi być poprzedzona wyłączeniem spod napięcia tego odcinka, na którym ma być przeprowadzony remont.

Przyłącza napowietrzne

Przyłącza znajdują się zawsze pod opieką miejscowego Zakładu Sieci Elektrycznych (opinie o programie). W niektórych jednak przypadkach zdarzyć się może, że w zakres instalacji podlegających opiece administracji wchodzą obwody napowietrzne zainstalowane na słupach drewnianych. Z tego też powodu podane zostały warunki konserwacji i opisy techniczne remontów słupów drewnianych.

W przyłączach napowietrznych zainstalowanych na słupach drewnianych, najbardziej narażone są na zniszczenie przyziemne odcinki słupów (segregator aktów prawnych).
Konserwacja napowietrznych linii elektrycznych niskiego napięcia sprowadza się do wykonania następujących czynności:
a) oględziny słupów co najmniej raz do roku,
b) prowizoryczne impregnowanie słupów na odcinkach lekko zagniłych (grubość warstwy zgnicia poniżej 1 cm) po dokładnym oczyszczeniu części słupa,
c) kontrola napowietrznych linii elektrycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na: okopcenia, rysy i pęknięcia na izolatorach, pęknięcia i nadtopienia się przewodów, pozycje słupów oraz ewentualne przechylenie się ich wzdłuż lub w poprzek linii, stan trasy, tzn. obecność przedmiotów postronnych, jak np. gałęzie drzew itp.,
d) obcinanie gałęzi, których wzrost mógłby doprowadzić do trwałych lub chwilowych zetknięć z przewodami linii,
e) naprawa przepalonych bezpieczników zainstalowanych na słupach,
f) wpisywanie wszystkich stwierdzonych w czasie przeglądu usterek lub wykonanych prac do specjalnego dziennika kontrolnego (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 16 Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 17 Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 18
Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 19
Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 20 Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 21 Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 22
Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 32 Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 33 Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 34
Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 35
Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 36 Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 37 Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 38
Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rzędna wierzchu falochronu zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami