Blog

27.01.2020

Podział instalacji elektrycznych

Podział instalacji elektrycznych

Podział instalacji elektrycznych

Podział instalacji elektrycznych pod względem administracyjnym pozwala ustalić, jakie obowiązki i funkcje należą do administracji budynków oraz które instalacje podlegają bezpośredniej opiece i konserwacji administracji, a które miejscowym instytucjom użyteczności publicznej (program uprawnienia budowlane na komputer).
Do administracji budynku należy naprawa i konserwacja w całości następujących instalacji elektrycznych:
a) wszystkie instalacje wewnętrzne mieszkaniowe,
b) wszystkie instalacje wewnętrzne administracyjne, jak: oświetlenia klatek schodowych, piwnic, podwórek i ustępów, piony siłowe do dźwigów lub wentylatorów,
c) wszystkie instalacje radiowe (anteny i uziemienia), piorunochronne, uziemień ochronnych i sygnalizacji dzwonkowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wszystkie wyżej wymienione instalacje podlegają jedynie kontroli ze strony odpowiednich instytucji i muszą być konserwowane i naprawiane zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami wydanymi przez te instytucje. Wszystkie instalacje elektryczne znajdujące się przed licznikami energii elektrycznej zainstalowanymi w mieszkaniach lokatorów, jak np.: kable ziemne lub linie zasilające napowietrzne przechodzące przez tereny budynków lub zespołów mieszkaniowych, złącza zakończone mufami kablowymi umieszczonymi zwykle w bramach budynków mieszkalnych w specjalnych wnękach zamykanych stalowymi drzwiczkami, piony zasilające prowadzone w klatkach schodowych, odgałęzienia od pionów prowadzące do poszczególnych mieszkań i zabezpieczenia tych odgałęzień znajdujące się w klatkach schodowych oraz liczniki energii elektrycznej zainstalowane w mieszkaniach lokatorów. Linie telefonów miejskich rozprowadzane za pomocą kabelków telefonicznych do mieszkań wraz z aparatami telefonicznymi (uprawnienia budowlane).

Opisy techniczne remontów bieżących i konserwacji, podane niżej odnoszą się do tych instalacji elektrycznych, które podlegają opiece administracji domu.
Przy konserwacji i wykonywaniu remontów instalacji energoelektrycznych należy przestrzegać ze specjalną troskliwością wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy (program egzamin ustny).
Każda praca remontowa musi być poprzedzona wyłączeniem spod napięcia tego odcinka, na którym ma być przeprowadzony remont.

Przyłącza napowietrzne

Przyłącza znajdują się zawsze pod opieką miejscowego Zakładu Sieci Elektrycznych (opinie o programie). W niektórych jednak przypadkach zdarzyć się może, że w zakres instalacji podlegających opiece administracji wchodzą obwody napowietrzne zainstalowane na słupach drewnianych. Z tego też powodu podane zostały warunki konserwacji i opisy techniczne remontów słupów drewnianych.

W przyłączach napowietrznych zainstalowanych na słupach drewnianych, najbardziej narażone są na zniszczenie przyziemne odcinki słupów (segregator aktów prawnych).
Konserwacja napowietrznych linii elektrycznych niskiego napięcia sprowadza się do wykonania następujących czynności:
a) oględziny słupów co najmniej raz do roku,
b) prowizoryczne impregnowanie słupów na odcinkach lekko zagniłych (grubość warstwy zgnicia poniżej 1 cm) po dokładnym oczyszczeniu części słupa,
c) kontrola napowietrznych linii elektrycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na: okopcenia, rysy i pęknięcia na izolatorach, pęknięcia i nadtopienia się przewodów, pozycje słupów oraz ewentualne przechylenie się ich wzdłuż lub w poprzek linii, stan trasy, tzn. obecność przedmiotów postronnych, jak np. gałęzie drzew itp.,
d) obcinanie gałęzi, których wzrost mógłby doprowadzić do trwałych lub chwilowych zetknięć z przewodami linii,
e) naprawa przepalonych bezpieczników zainstalowanych na słupach,
f) wpisywanie wszystkich stwierdzonych w czasie przeglądu usterek lub wykonanych prac do specjalnego dziennika kontrolnego (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami