Pojemność użyteczna zasobnika

Pojemność użyteczna zasobnika

Pojemność użyteczna zasobnika wynosi 500 1, udźwig wagi do 1000 kG, dokładność dozowania ok. 1 %. Średni czas trwania cyklu pracy wynosi 60 sekund. Dozownik DZA-500a ma w zasobniku wagowym wydzieloną przegrodę na cement, umożliwiającą odmierzanie wagowe tego materiału bez potrzeby stosowania osobnego dozownika wagowego cementu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przykładem stałego podwieszonego automatycznego dozownika wagowego dla kruszywa jest krajowej produkcji odmierzacz DK-2000A. Dozownik ten obsługiwać może czterokomorowy zasobnik kruszywa, a więc odmierzać cztery różne frakcje. Dozownik zawieszono za pomocą czterech cięgien, zaopatrzonych w śruby rzymskie, co umożliwia dokładne poziome usytuowanie urządzenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Pojemność użyteczna zasobnika wagowego wynosi ok. 1,3 m3, udźwig wagi - 2000 kG przy dokładności odmierzania do 5 kG.

Ciśnienie robocze w instalacji pneumatycznej waha się w granicach 4-H5 at. Automatyczny dozownik kruszywa produkcji radzieckiej AWDJ-425 z ramą przytwierdzoną bezpośrednio do obudowy dwukomorowego zasobnika kruszywa (uprawnienia budowlane). Właściwe i dokładne odmierzanie wody dla zarobu jest na równi ważnym czynnikiem w procesie produkcji masy betonowej jak dozowanie suchych składników. Istnieją następujące metody odmierzania wody: objętościowa, przepływowa (wodomierzowa) i wagowa. Dozowniki objętościowe. Odmierzanie objętościowe wody jest najczęściej stosowane na placach budowy oraz w wytwórniach masy betonowej w zakładach prefabrykacji. Z reguły urządzenia stanowią część składową konstrukcji betoniarek.

Znaczna większość tych dozowników oparta jest na zasadzie działania syfonu, np. odmierzacz wody w betoniarce typu BW-400 produkcji krajowej (program egzamin ustny). Inną odmianę objętościowego odmierzacza wody stanowi dozownik typu ,,Dąb” produkcji krajowej, który w zależności od pojemności betoniarki może być wykonany w czterech wersjach (o maksymalnych dozach wody 40-230 1). Dozowniki przepływowe. Dozowniki przepływowe, pracujące na zasadzie odomierza. Znajdują one coraz częstsze zastosowania w konstrukcjach nowszych typów betoniarek. Odmierzacze wodomierzowe samoczynnie po upływie ustalonej ilości wody przerywają jej dopływ do zarobu oraz rejestrują ilość zużytej wody do produkcji masy betonowej (opinie o programie).

Wodomierz skrzydełkowy

Wodomierz skrzydełkowy typu WSDW produkcji krajowej dozuje czystą wodę wodociągową o temperaturze do +30°C i ciśnieniu roboczym do ■ 10 at. W dozowniku tym zastosowano zasadę działania wodomierza wielostrumieniowego. wyposażonego w liczydło dozujące z tarczą nastawczą.

Przepuszczalność nominalna wynosi 20 ms/h z maksymalnym błędem wskazań do 2%.
Bardziej praktyczne są rozwiązania ze stojącą tarczą nastawczą ze względu na wygodną kontrolę wzrokową pracy wodomierza w porównaniu do tarcz leżących. Wodomierze przepływowe mogą być włączone do układu automatycznego odmierzania wody. Dozowniki wagowe. Odmierzanie wody może odbywać się również metodą wagową. Zastosowanie dozowników wagowych ma miejsce w dużych wytwórniach masy betonowej, gdzie ze względu na wymagane znaczne wydajności urządzeń produkujących masę betonową zachodzi potrzeba maksymalnego skracania poszczególnych cyklów odmierzania składników (również wody) (segregator aktów prawnych).

Dozowniki wagowe wody mają podobną konstrukcję jak dozowniki kruszywa, z tym że pod klapą zaworu wylotowego zasobnika wagowego znajduje się dodatkowo lej zlewowy odpowiadający pojemnością zasobnikowi. Dozowniki wagowe wody z reguły są sterowane automatycznie. Dozowanie wody z uwzględnieniem wilgotności wstępnej kruszywa.

Problem dozowania wody do zarobu z uwzględnieniem wilgotności wstępnej kruszywa i korekty wagowego dozowania kruszywa (drobne frakcje) ze względu na ciężar zawartej w nim wstępnie wody, z zachowaniem okresu odmierzania mieszczącego się w cyklu pracy urządzeń produkujących masę betonową, praktycznie nie został dotąd rozwiązany (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !