Pokrewne i odpowiednie kierunki studiów

 

Pokrewne i odpowiednie kierunki studiów

W rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określono kierunki studiów, które są odpowiednie lub pokrewne dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych (program na komputer). Zgodnie z tym dokumentem dla specjalności architektonicznej bez ograniczeń kierunkiem odpowiednim jest architektura bądź architektura i urbanistyka. Podobnie wygląda to dla uprawnień w zakresie ograniczonym, lecz tutaj dostępny jest także kierunek pokrewny, czyli budownictwo (program na telefon).

Specjalność konstrukcyjno-budowlaną bez ograniczeń można uzyskać po skończeniu studiów na kierunku odpowiednim budownictwoa (program egzamin ustny). Tę samą specjalność, ale w ograniczonym zakresie można zdobyć po skończeniu kierunku odpowiedniego budownictwo lub kierunków pokrewnych:
• architektura,
• architektura i urbanistyka,
• inżynieria środowiska,
• budownictwo hydrotechniczne,
• melioracja,
• inżynieria i gospodarka wodna.

Dla specjalności inżynieryjnej mostowej oraz inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń odpowiednie są kierunki w zakresie budownictwa (opinie o programie). Natomiast dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych bez ograniczeń kierunki odpowiednie to budownictwo lub transport. Większy wybór jest w przypadku specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, gdzie kierunki odpowiednie to transport i elektrotechnika, a kierunki pokrewne to automatyka i robotyka oraz elektroenergetyka (segregator aktów prawnych).

Specjalność wyburzeniowa


W przypadku specjalności hydrotechnicznej kierunkiem odpowiednim jest budownictwo hydrotechniczne, melioracja, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo oraz inżynieria środowiska, jeśli studia zapewniły zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii sanitarnej lub wodnej (promocja 3  w 1). Specjalność wyburzeniowa jest dostępna dla absolwentów studiów na kierunkach odpowiednich budownictwo, górnictwo bądź geologia, jeśli umożliwiają one zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do eksploatacji złóż. Ponadto o tę specjalność można starać się również po studiach na kierunku inżynierii wojskowej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !