Pokrycia dachowe

Pokrycia dachowe

Pokrycie wykonywa się zazwyczaj ze słomy żytniej, związanej powrósłami w snopki o średnicy mniej więcej lO-ł-15 cm i długości 1 m. Słoma pszeniczna jest słabsza, gdyż zawiera mniej włóknika drzewnego, jest więc mniej odpowiednia i bardziej się kurczy poprzecznie, co przyczynia się do rozluźnienia pokrycia (program na komputer).
Poszczególne snopki układa się od dołu ku górze w warstwach w ten sposób, że każda wyżej leżąca warstwa przykrywa niżej leżące na ok. 2/3 jej długości. Snopki każdej warstwy przywiązuje się powrósłami, wikliną lub drutem do łat lub żerdzi, rozstawionych co 30-P40 cm. Najlepiej do wiązania używać drut ocynkowany (program na telefon). Snopki mogą być skierowane kłosami w dół i wtedy pokrycie nazywa się „pod kłos”, lub kłosami w górę — wtedy pokrycie nazywa się „pod łopatę”, ponieważ za pomocą łopaty sterczące kłosy odchyla się ku dołowi. W niektórych okolicach stosują słomę z obciętymi kłosami, ponieważ są one mniej trwałe od łodyg. Aby umocować snopki w kalenicy, dociska się je poziomymi żerdziami umocowanymi drutem do łat jak również stosuje się wilki, tj. skrzyżowane żerdzie umocowane za pomocą kluczków (szpilek) przybitych do łat.

Inny sposób układania pokrycia w kalenicy polega na tym, że od strony nawietrznej układa się rząd snopków obciętymi łodygami do lica połaci przeciwnej, w której najwyższy rząd snopków podpiera snopki połaci nawietrznej. Snopki najwyższego rzędu każdej połaci są dociśnięte poziomymi żerdziami przywiązanymi do łat.
Grubość pokrycia wynosi 25-f-30 cm (program egzamin ustny).
Aby woda deszczowa spływała, nie zatrzymując się w masie słomy, spadek dachu musi być dość stromy 45°.
Pokrycie strzechą ze słomy jest lekkie, ciepłe, tanie, lecz łatwopalne.
Dobrze wykonana strzecha słomiana może przetrwać bez naprawy 15 lat. Po tym okresie wymagane są reperacje.
Pokrycie to nadaje się szczególnie do oddzielnie stojących zagłębionych w terenie budynków gospodarczych na wsiach, jak przechowalnie lodu, warzyw, owoców itp.
Pokrycie ze słomy nasyconej gliną wykonać można w następujący sposób.

Słomę związaną w snopki układa się w dole, w którym znajduje się 5-blO cm warstwa rozrobionej tłustej gliny (z małą domieszką piasku) o konsystencji śmietany. Po polaniu tych snopków gliną tak, żeby całe były zanurzone, ugniata się je w dole o głębokości 0,7-f-l m, potem układa się na nie 2 warstwy snopków w poprzek, znów się ugniata, polewa itd. W tej glinie snopki leżą w ciągu 24-^48 godzin w tym celu, aby słoma dobrze nasiąkła gliną i stała się elastyczna (opinie o programie).

Płaszczyzna żerdzi

Po wyjęciu z dołu układa się snopki w stosy, aby obsiąkły, okrywa z wierzchu od słońca i deszczu. Po 64-8 godz można już przystąpić do krycia dachu.
Żerdzie o średnicy 5-7 cm stanowiące podkład pokrycia przybija się do krokwi w odstępach 30-7-35 cm (segregator aktów prawnych).
Pokrycie wykonuje się rzędami od okapu do kalenicy możliwie jednocześnie na obydwóch połaciach. W celu oparcia pierwszego rzędu snopków — do dolnych końców krokwi umocowuje się prowizorycznie poprzeczną deskę podporową wystającą do góry ponad płaszczyznę żerdzi.

Pierwszy rząd snopków z odciętymi równo odziomkami łodyg układa się tymi odziomkami w dół, w dotyk do deski podporowej (promocja 3 w 1). Snopki rozwiązuje się, wstrząsa się i układa z dużą starannością. Drugi rząd snopków układa się tak, aby jego powierzchnia była na jednym poziomie z górnym brzegiem deski podporowej. Na drugim rzędzie układa się trzeci rząd snopków odziomkami.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !