Pokrycie dachówką cementową i cementowo-glinianą

Pokrycie dachówką cementową i cementowo-glinianą

Pokrycie podwójną karpiówką wykonywa się jak pokrycie w koronkę zwykłą karpiówką, pokrycie dachówką żłobkowaną — jak ceramiczną przylgową  (program na komputer).
W miejscach odsłoniętych narażonych na silniejsze wiatry przywiązuje się co 5-7-6 dachówkę do łat drucikami tkwiącymi w dachówkach.

Spadek połaci dachowych 0,6H-1,2.
Zalety pokrycia: możliwość łatwego wyrobu dachówek za pomocą dachówczarek (program na telefon).

Pokrycia z dachówki cementowej są na ogół mniej trwałe niż z dachówki ceramicznej, przeważnie z powodu stosowania zbyt małej ilości cementu lub wadliwego wykonania dachówek.
Pokrycie dachówką cementową nie nadaje się do użycia w miejscach, gdzie powietrze jest nasycone dymami fabrycznymi i gazami kwaśnymi, na które zwykły cement jest mało odporny.
Wyrabiane są również dachówki cementowo-gliniane karpiówki pojedyncze, podwójne, żłobkowane i gąsiory.

Do wyrobu stosuje się cement portlandzki marki 250, zawiesinę glinianą o konsystencji 6 cm według metody stożka, piasek ostroziarnisty o różnej wielkości ziaren (nie większych od 2 mm). Mieszaninę należy przygotować bardzo starannie, jej konsystencja powinna wynosić 4 cm i) (program egzamin ustny). Skład mieszaniny w sześciu odmianach podany jest w instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej. Do zwykłych dachówek z karpiówki podwójnej można przyjąć proporcję objętościową 1:1:3, czyli cementu 340 kg, zawiesiny glinianej 0,29 m3, piasku 0,87 m3.

Formowanie dachówek odbywa się na dachówczarkach

Wierzchnią „polewę” uzyskuje się przez posypanie sformowanej dachówki przez sito cienką warstwą cementu i staranne wygładzenie strychulcem (opinie o programie).
Cechy fizyczne dachówki powinny być nie gorsze niż dla dachówki cementowej, a ponadto nasiąkliwość wodą nie powinna przekraczać 5% ciężaru suchej dachówki.
Spadek połaci dachowych 0,7-4-1,0 (segregator aktów prawnych).

Uszczelnienie pokrycia dachowego uzyskuje się przez wysmarowanie brzegów podłużnych dachówek przy układaniu zaprawą cementowo-glinianą o proporcji 1 : 4 : 10 oraz przez wyspoinowanie od spodu styków równoległych do okapu tą samą zaprawą.
Korzyść stosowania dachówek cementowo-glinianych zamiast cementowych polega na oszczędności 15—20% na cemencie (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !