Pokrycie dachówką marsylską

Pokrycie dachówką marsylską

Jest to pokrycie o ładnym wyglądzie i dużej szczelności, osiągniętej dzięki nakładkom przylgowym dachówek z 4 stron. Wskutek podwójnego żłobkowania dachówek, smarowanie zaprawą w celu uzyskania szczelności jest zupełnie zbędne  (program na komputer).
Na wybrzeżu morskim, w górach i w miejscach odsłoniętych od strony najczęściej panujących wiatrów przywiązuje się co 6^-8 dachówkę drutem przez ucho do łaty (program na telefon).

Pokrycie takie może się nadawać do spadków mniejszych 0,6) niż przy użyciu karpiówki lub dachówki przylgowej. Konieczne jest, aby dachówki były starannie wykonane i dobrze do siebie pasowały. Pokrycie holenderką. Pokrycie holenderką, bardzo rozpowszechnione na zachodzie i południu Europy, stosuje się również i w Polsce. Ma ono ładny wygląd (program egzamin ustny). Spadki pokrycia 0,7-ł-l,2. Pokrycie układa się pojedynczo rzędami z prawej strony na lewą. Aby w węźle, gdzie spotykają się cztery dachówki, uniknąć nakładania na siebie wszystkich czterech, co powodowałoby znaczne zgrubienie, poszczególne dachówki mają ścięte ukośne przeciwległe krawędzie.

Wskutek tego w węźle A dachówki 2 i 5 leżą w tej samej powierzchni falistej, a zatem nakładają się na siebie tylko trzy grubości dachówek. Pokrycie holenderką jest jednym z najbardziej nieszczelnych pokryć. W celu zwiększenia szczelności układa się dachówki w szwach prostopadłych do okapu — na zaprawie wapiennej (opinie o programie). Mimo to zaprawa przeważnie pęka i tworzą się nieraz znaczne szczeliny. Można ograniczyć pęknięcia zaprawy przez dodanie do niej sierści bydlęcej. Pokrycie holenderką z nakładkami przylgowymi.

Pokrycie to składa się z dachówek podobnych do holenderek zwykłych, lecz zaopatrzonych w podwójne żłobkowanie. Ma ono podobne zalety jak pokrycie z dachówki marsylskiej; jest więc znacznie szczelniejsze od pokrycia z holenderek zwykłych. Uszczelnianie zaprawą jest zbędne. Spadki pokrycia 0,6-f-l,0.

Pokrycie mnich-mniszką

Pokrycie to składa się z dwóch rodzajów dachówek. Mniszki są to gąsiory z dwoma wycięciami do oparcia mnichów i z noskiem od strony wypukłej do zawieszania na łacie. Mnichy są gąsiorami stożkowymi, zaopatrzonymi w przeponę na węższym końcu, którą się opierają na wycięciach mniszek (segregator aktów prawnych). Pokrycie to ma bardzo ładny wygląd, spadki są duże 0,8H-1,5.

Pokrycie jest ciężkie i mało szczelne. Stosowano je dawniej na budynkach wieżowych i kościelnych. Pokrycie dachówką klasztorną. Pokrycie to składa się z dachówek wypukło-wklęsłych. Od dołu każda dachówka zaopatrzona jest w nosek i uszko do przywiązania na łacie (promocja 3 w 1). Dachówki układa się na obłaceniu na sucho, następnie można je od dołu wzdłuż spoin podłużnych i poprzecznych zasmarować zaprawą.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !