Blog

Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 10
20.02.2023

Powłoki izolacyjne

W artykule znajdziesz:

Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 11
Powłoki izolacyjne

Do przygotowania kompozycji epoksydowych, stosowanych na powłoki izolacyjne, najczęściej stosuje się:

  • Epidian 5, który jest lepką cieczą barwy miodowej, bez zapachu, nie zawierającą rozcieńczalników; w temperaturze 20°C lepkość jego wynosi 30 000-60 000 cP, a ciężar w temperaturze 20°C - 1,16 G/cm3 (program uprawnienia budowlane na komputer);
  • Epidian 51, który jest ciekłą kompozycją epoksydową modyfikowaną nieaktywnymi rozcieńczalnikami, obniżającymi lepkość żywicy i działającymi uelastyczniająco na utwardzone tworzywo; w temperaturze 20°C lepkość Epidianu 51 wynosi ok. 5000 cP, a jego ciężar - 1,15 G/cm3 (program uprawnienia budowlane na ANDROID);
  • Epidian 112 - żywica lakiernicza, zawierająca rozpuszczalniki, stanowiąca klarowną przezroczystą ciecz barwy żółtej o lepkości w 25°C - 450-1000 cP, zawierająca 60 ( 2% substancji błonotwórczej, utwardzana na zimno utwardzaczem poliamidowym PAB-50. Niezbędnym składnikiem kompozycji epoksydowych są utwardzacze. Najczęściej stosowanym utwardzaczem dla ciekłych żywic epoksydowych jest utwardzacz Z-1, noszący też nazwy: utwardzacz P, TĘCZA oraz Poliamina. Utwardzacz Z-1 jest to ciekła amina alifatyczna o żółtym zabarwieniu, charakterystycznym zapachu „myszy”, wysokiej temperaturze wrzenia (ok. 277°C) i ciężarze 0,982 G/cm3. Ma własności silnie alkaliczne (uprawnienia budowlane).

W kompozycjach z Epidianu 5 i 51 stosunek wagowy żywicy do utwardzacza Z-1 TĘCZA powinien wynosić: na 100 części wagowych żywicy - 10 do 12 części utwardzacza. Utwardzacz PAB-50 jest to poliamid w postaci przezroczystej cieczy o barwie brązowej, lepkości w temperaturze 25°C wynoszącej 200-800 cP i zawartości substancji błonotwórczych 50-2% W kompozycji z Epidianem 112 stosunek wagowy żywicy do utwardzacza PAB-50 powinien wynosić: na 100 części żywicy - 90 części utwardzacza (program egzamin ustny).

Powłoki epoksydowe

Powłoki epoksydowe odznaczają się bardzo dobrą przyczepnością do suchych podkładów betonowych, wyższą niż wytrzymałość betonu na rozrywanie. Wykazują one również dobre własności mechaniczne, wysoką wytrzymałość na ściskanie, zginanie i rozciąganie oraz niski skurcz liniowy, nieprzesiąkliwość dla wody i innych cieczy pod zwiększonym ciśnieniem, wysoką odporność chemiczną na wiele substancji i to zarówno o odczynie alkalicznym, jak kwaśnym. Żywice epoksydowe dostarczane są w bańkach ocynkowanych po 25 i 50 kg, w beczkach ocynkowanych po 180 kg lub w puszkach blaszanych po 1 kg. Wszystkie te opakowania są szczelnie zamykane (opinie o programie).

Utwardzacze Z-1 oraz PAB-50 pakowane są w butelki szklane lub polietylenowe 1-litrowe lub w balony szklane pojemności do 25 I, zabezpieczone wiklinowymi koszami. Żywice epoksydowe przechowywane w chłodnych temperaturach, w fabrycznych opakowaniach, zachowują przydatność przez ok. 12 miesięcy (segregator aktów prawnych).

Żywice poliestrowe. Żywice poliestrowe produkowane w kraju noszą nazwę handlową Polimal. Asortyment żywic poliestrowych usystematyzowany jest w grupy w zależności od zastosowania i cech szczególnych żywic poliestrowych. Cyfry umieszczone przy nazwie Polimal orientują, do jakiej grupy żywica poliestrowa należy, np.: Polimal 100- 109 są to żywice konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia, charakteryzujące się sztywnością i reaktywnością, Polimal 150-155 - żywice elastyczne, Polimal 162 - żywica samogasnąca.

Do wykonywania powłok izolacyjnych najczęściej stosuje się następujące żywice poliestrowe: Polimal 108, Polimal 109, Polimal 150, Polimal 155. Są to roztwory poliestrów nienasyconych w styrenie, mają postać klarownych cieczy barwy słomkowej o charakterystycznym zapachu, są łatwo palne. Cechy fizyczne świeżych żywic poliestrowych.

Utwardzanie żywic poliestrowych w normalnej temperaturze następuje w wyniku reakcji chemicznej, jaka zachodzi pod wpływem dodania zestawu utwardzającego, w skład którego wchodzą: inicjator polimeryzacji - pasta HCH (WNCH, Heksanex), jest to 50-procen- towy roztwór wodoronadtlenku cyklo- heksanonu we ftalanie dwubutylu. Jest to półciekła, galaretowata zawiesina barwy białej. W czasie magazynowania ulega łatwo rozdzieleniu i przed użyciem należy ją każdorazowo starannie wymieszać. Jest łatwo palna; - przyspieszacz polimeryzacji - naftenian kobaltu w roztworze organicznym. W handlu znajdują się roztwory o zawartości 1, 2 i 3% kobaltu (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 16 Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 17 Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 18
Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 19
Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 20 Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 21 Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 22
Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 32 Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 33 Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 34
Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 35
Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 36 Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 37 Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 38
Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Konstrukcje stalowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami