Pokrycie podwójne łupkiem sposobem angielskim

Pokrycie podwójne łupkiem sposobem angielskim

Płytki mają kształt prostokątów bez obciętych narożników lub z obciętymi: wymiary największych płytek 41X66 cm, najmniejszych 20X25 cm.
Każda płytka jest umocowana do łaty dwoma gwoździami  (program na komputer). W celu uszczelnienia zaleca się smarować dłuższą krawędź każdej dopiero co ułożonej płytki kitem i dociskać do niej następną płytkę.
Na deskach okapowych układa się płytki o mniejszej długości albo też płytki zwykłe dłuższą krawędzią poziomo.
Na kalenicy w podkładzie każdej’połaci układa się po 2-3 deski zamiast łat(program na telefon). Płytki najwyżej położonego rzędu są małe, o kształcie równoległoboków z zaokrąglonymi narożnikami. Aby w tym pojedynczym rzędzie nie przeciekały szwy prostopadłe do okapu, układa się płytki nie w dotyk: lecz w nakładkę, przy czym gwoździe przybija się tylko z jednego boku każdej płytki, aby mogły zostać przykryte przez nałożoną następną płytkę. Prócz tego na samej kalenicy przybija się pasek blachy, który wchodzi w położone najbliżej kalenicy szwy poziome.
Zaletą krycia sposobem angielskim jest łatwość wykonania zarówno płytek jak i pokrycia (program egzamin ustny).

Pokrycie łupkiem sposobem niemieckim

Przy tym sposobie kryje się ukośnymi rzędami na pełnym, mocnym, starannie wykonanym deskowaniu. Pochylenie rzędów określa się kątem y, który wyznacza się w następujący sposób. Wykreśla się ćwiartkę koła o dowolnym promieniu, a następnie odmierza się od poziomej osi kąt a spadku połaci dachowej (opinie o programie). Z punktu Q przecięcia się górnego ramienia tego kąta z okręgiem koła prowadzi się równoległą do osi AO aż do przecięcia w punkcie P z prostą prostopadłą do AO wyprowadzoną z punktu A. Linia PB wyznaczy kąt y pochylenia rzędów płytek do okapu.
Ilość typów płytek jest znaczna. Ponadto w poszczególnych typach może być szereg płytek różniących się wymiarami (segregator aktów prawnych).

Krycie odbywa się jak następuje. Na połaci dachowej rysuje się linie pochyłe wyznaczające rzędy w odległościach ok. 0,7 wysokości normalnej płytki N.
Krycie rozpoczyna się od ułożenia i przybicia z prawej strony okapu narożnej płytki Z, a następnie płytek okapowych Oi, 02, 03 i płytki U podsuniętej pod płytką 03. Potem układa się płytki normalne N z prawej strony płytki U oraz płytkę szczytową.

Dalej umieszcza się płytki okapowe Vlf V2, V3, V4 i płytkę narożną T. W dalszym ciągu kładziemy i przybijamy trzeci rząd złożony z płytki szczytowej S i płytek normalnych N, po czym umieszczamy płytkę X2. Następnie kładziemy po kolei dalsze ukośne rzędy, przy czym pod płytkami kalenicowymi trzeba będzie zastosować płytki Nu N2, N3, N4 itd., tam gdzie się nie mieszczą płytki normalne N. Pokrycie rzędu kalenicy zaczyna się od płytek szczytowych Mi, M2, J, po czym układa się płytki K od lewej strony na prawą, ostatnia jest płytka L.

Pokrycie sposobem niemieckim wymaga dużo drewna (pełne deskowanie) i jest trudne w wykonaniu. Zaletą jego jest przyjemny wygląd (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !