Połączenia, styki i złącza

Połączenia, styki i złącza

Połączenia elementów prefabrykowanych wywierają znaczny, a często decydujący wpływ na przebieg i szybkość montażu, na wykorzystanie sprzęt, montażowego, a tym samym i na terminy wykonania budowli oraz jej efekty ekonomiczne. W połączeniach elementów stosowane są różnorodne rozwiązania styków i złączy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Stykiem nazywamy bezpośredni kontakt łączonych elementów prefabrykowanych. Przestrzeń między łączonymi prefabrykatami w styku nazywamy spoiną. Pod określeniem „złącza” rozumiemy styki i spoinę wraz z częściami przyległymi łączonych prefabrykatów oraz dodatkowymi elementami złącza, jak pręty, śruby, płaskowniki itp.

Złącze składa się zwykle z kilku części spełniających różne zadania:
- część konstrukcyjna - zapewnia przejęcie sił działających w złączu;
- część izolacyjna - stanowi izolację termiczną i akustyczną budynku w miejscu złącza;
- część uszczelniająca - zapewnia szczelność w złączu na przenikanie wody opadowej i wiatru do wewnątrz budynku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Nie zawsze części te występują jako oddzielne, funkcjonalne elementy złącza W najprostszych złączach jeden materiał zastosowany w złączu pełni równocześnie wszystkie wymienione zadania. Do podstawowych warunków, jakie powinny spełniać połączenia, należą:
1) przenoszenie sił występujących w złączach,
2) zabezpieczenie wnętrza obiektu przed przenikaniem deszczu i wiatru,
3) zabezpieczenie izolacji cieplnej i akustycznej w złączu, nie mniejszej niż izolacja łączonych prefabrykatów,
4) dostateczna trwałość połączeń,
5) prostota konstrukcji złącza zapewniająca łatwe i szybkie jego wykonanie,
6) dostateczna odporność ogniowa złącza,
7) niski koszt wykonania złącza,
8) estetyczny wygląd.
Z powyższych warunków pierwsze cztery należą do warunków podstawowych.

Połączenia elementów prefabrykowanych liniowych różnią się znacznie od połączeń prefabrykatów płaszczyznowych (wielkoblokowych, wielkopłytowych) (uprawnienia budowlane).

Połączenia prefabrykatów liniowych

Stosowane w prefabrykacji połączenia elementów prefabrykowanych żelbetowych podzielić można - ogólnie biorąc - na 4 grupy, w zależności od podobieństwa do połączeń stosowanych w konstrukcjach wykonywanych z tradycyjnych materiałów, a mianowicie wzorowane na złączach: a) elementów drewnianych, b) kamiennych, c) stalowych, d) stosowanych w konstrukcjach żelbetowych monolitycznych. Ponadto ostatnio wchodzą w użycie połączenia elementów na klej (program egzamin ustny).
Złącza używane w konstrukcjach drewnianych i kamiennych, dostosowane do właściwości tych materiałów, nie mogły być przeniesione bez zmian do połączeń elementów żelbetowych. Natomiast złącza stosowane w konstrukcjach stalowych i żelbetowych monolitycznych odpowiadają właściwościom materiałów używanych w elementach i konstrukcjach prefabrykowanych (beton i stal) i dlatego przeważająca większość złączy w konstrukcjach prefabrykowanych, obecnie stosowanych, opiera się na rozwiązaniach połączeniowych tych materiałów budowlanych (opinie o programie).

W zależności od rozwiązania połączenia opartego na stykach w konstrukcjach żelbetowych, betonowych oraz stalowych jak również w zależności od tego, które typowe połączenie w tych konstrukcjach przeważa w danym złączu prefabrykowanym, rozróżniamy 5 rodzajów złączy: 1) żelbetowe, 2) betonowe, 3) stalowe, 4) żelbetowo-stalowe, 5) klejone. Z uwagi na rodzaj elementów łączonych rozróżniamy następujące połączenia: a) wzajemne elementów belkowych, b) elementów płytowych z belkami, c) słupów z belkami, d) elementów słupowych, e) elementów słupowych z fundamentem (segregator aktów prawnych). Z uwagi na kierunek działających sił występujących w elementach łączonych rozróżniamy połączenia: a) zginane, b) ściskane, c) rozciągane.

Złącza na sworznie, śruby i wkręty oraz złącza klockowe, stosowane w konstrukcjach drewnianych, posłużyły jako wzory do rozwiązań złącz w konstrukcjach prefabrykowanych, które są w pewnych rodzajach konstrukcji prefabrykowanych bardzo rozpowszechnione.

W złączu tym głowica stalowa sworznia rozciąganego zamienia jakby siłę rozciągającą na siły ściskające i ścinające, które beton może przenieść. W tym rodzaju złączy mamy rozkład sił podobny do rozkładu sił, jakie występują w złączach „na jaskółczy ogon”, tak często używanych w połączeniach elementów drewnianych, w których siła rozciągająca zostaje w złączu przekształcona na siły ściskające i ścinające (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !