Blog

09.12.2021

Połączenie ław

Połączenie ław

Połączenie ław

W budowlach, w których stosuje się konstrukcje mieszane (zespolone), występują trudności spotykane w budynkach murowanych i szkieletowych.
Tunele, kanały i inne obiekty całkowicie ukryte pod ziemią (program uprawnienia budowlane na komputer). Budowle te wymagają stosowania wszystkich rodzajów zabezpieczeń od wody. W niektórych przypadkach, kiedy tunele są wykonywane w wyjątkowo trudnych warunkach hydrologicznych, wybór zabezpieczeń od wody jest równoznaczny z wyborem konstrukcji i systemem budowy.

W zasadzie
wszystkie budowle całkowicie ukryte pod ziemią można podciągnąć pod względem konstrukcji i metod wykonania do tuneli. Z tego powodu poznanie metod zabezpieczeń tuneli od wody pozwala na rozwiązanie tych samych zagadnień dla innych budowli tego typu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Jeżeli zabezpieczeniu podlega jedno pomieszczenie, np. kotłownia, można zabezpieczenie wykonać w postaci indywidualnej wanny. Zastosowanie natomiast wanny pod całym budynkiem, a zwłaszcza wspólnej wanny dla kilku pomieszczeń, oddzielonych ścianami konstrukcyjnymi, napotyka szereg trudności.

Połączenie ław sztywną płytą dociskową wytwarza konstrukcje zbliżone pod względem pracy do jednolitej płyty fundamentowej, co jest związane z przystosowaniem tych płyt nie tylko do parcia wody, lecz również do parcia gruntu (uprawnienia budowlane). Rozwiązanie takie pociąga za sobą stosowanie grubych, ciężko zbrojonych płyt żelbetowych, przekraczających swą wytrzymałością konstrukcje obliczane tylko na parcie wody gruntowej. Jakkolwiek płyty dociskowe są koniecznymi elementami dla przejęcia parcia wody, nie powinny jednak w zasadzie przejmować parcia gruntu.
Rozwiązanie zabezpieczenia budynku murowanego od wody gruntowej. Budynek murowany posadowiony jest na ławach żelbetowych. Podziemia rozmieszczone są w dwóch poziomach. Wyższy poziom obejmuje podziemia pod całym budynkiem, z wyjątkiem kotłowni umieszczonej na poziomie niższym (program egzamin ustny).

Niewielkie osiadanie

Zabezpieczenie uzyskuje się przez zastosowanie dwóch odrębnych konstrukcji:
1) wanny w zagłębieniu kotłowni,
2) „pseudo- wanny” pod resztą budynku.
Zabezpieczenie od wody wanien zostało szerzej. Należy tutaj tylko przypomnieć, że wanna przedstawia konstrukcję sztywną.
W pierwszym przypadku wanna jest połączona ze ścianami murowanymi przez zastosowanie wpustu oporowego w mury, ażeby zabezpieczyć ją przed podniesieniem wskutek wyporu wody. W celu uniknięcia parcia osiadających murów nośnych na konstrukcję „pseudowanny” wykonuje się ją po zakończeniu budynku w stanie surowym (opinie o programie).

Jeżeli budynek posadowiony jest w gruncie piaszczystym, dostatecżnie wytrzymałym, osiadanie odbędzie się głównie jeszcze przed założeniem „pseudowanny”. Niewielkie osiadanie w późniejszym okresie nie wpłynie na obciążenie „pseudowanny”, ponieważ zachodzić będzie kosztem ściśnięcia poziomej przepony izolacyjnej, którą dla tego celu można pogrubić dodatkowo dwiema lub trzema warstwami papy sklejonymi wolnoschnącymi masami izolacyjnymi (segregator aktów prawnych).
Jeżeli budynek posadowiony jest w gruncie zwięzłym, zdolnym do długookresowych odkształceń, nad wpustem oporowym należy umieścić podkładki z elastycznych materiałów, obliczone na ciśnienie od parcia wody, lecz podatne na ciśnienie murów.

Ten rodzaj zabezpieczenia wanny wymaga, ażeby poślizg przepony był zbliżony do zera i w żadnym przypadku nie przekraczał dopuszczalnych odkształceń.
W przypadkach spodziewanych większych ruchów płyt dociskowych na styku wanny z murem nośnym należy przeponę oddzielić od muru zdylatowaną ścianką pomocniczą, która powinna być związana z wewnętrzną obudową spinaczami (promocja 3 w 1).

Na przeponie powinna być ułożona ochronna warstwa z cegieł na zaprawie cementowej. Zabezpieczenie takie pozwala na wykonywanie innych robót budowlanych przed ułożeniem płyt dociskowych.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami