Blog

29.03.2022

Połączenie szeregowe

W artykule znajdziesz:

Połączenie szeregowe

Połączenie szeregowe - takie połączenie elementów obwodu elektrycznego, że płynie w nich ten sam prąd połączenie szeregowo-równoległe - połączenie równoległe co najmniej dwóch gałęzi obwodu elektrycznego, z których co najmniej jedna zawiera elementy połączone szeregowo połączenie sztywne - połączenie konstrukcyjne nie zawierające elementów podatnych, wobec czego wzajemne przemieszczenie połączonych elementów nie jest możliwe połączenie śrubowe - połączenie gwintowe dokonane przy użyciu śrub lub wkrętów połączenie telekomunikacyjne - stan elektryczny powstały po utworzeniu łańcucha telekomunikacyjnego; rozróżnia się połączenie telefoniczne, telegraficzne i telemetryczne połączenie teleskopowe - połączenie sztywnych elementów rurowych w taki sposób, że jeden wchodzi w drugi, co umożliwia ich wzajemny ruch wzdłuż osi i ew. obrót wokół tej osi połączenie teowe - połączenie kątowe elementów konstrukcyjnych, w którym końce jednego elementu połączone są pod kątem z bokiem drugiego elementu, tworząc w płaszczyźnie kształt litery T (program uprawnienia budowlane na komputer).

Połączenie teowe - połączenie elementów konstrukcyjnych utworzone przy użyciu łączników mających zakończenie w kształcie litery T, włożone w odpowiednio ukształtowany otwór połączenie trapezowe - połączenie czopowe, w którym przekroje czopa i gniazda mają kształt trapezu połączenie trójkątowe, połączenie w trójkąt, trójkąt - połączenie szeregowe uzwojeń układu trójfazowego, w wyniku którego powstaje obwód zamknięty (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Połączenie wciskowe - połączenie czopowe spoczynkowe, w którym występuje wcisk spowodowany jednoczesnym odkształceniem łączonych elementów; zależnie od sposobu łączenia p.w. dzieli się na skurczowe i wtłaczane połączenie wielokarbowe - połączenie wielowypustowe z wypustami o zarysie trójkątnym połączenie wielokątne - masz. połączenie spoczynkowe czopa wielokątnego (w kształcie graniastosłupa lub ostrosłupa ściętego) z odpowiednim gniazdem wielokątnym połączenie wielokątowe - połączenie szeregowe uzwojeń układu wielofazowego, w wyniku którego powstaje obwód zamknięty; w układzie trójfazowym takie połączenie nazywa się trójkątem (uprawnienia budowlane).

Połączenie wielołukowe

Połączenie wielołukowe, połączenie K - połączenie spoczynkowe czopowe, w którym czop i odpowiadające mu gniazdo mają przekrój w kształcie figury ograniczonej kilkoma jednakowymi łukami połączenie wielowypustowe - masz. połączenie u- zyskane przez wsunięcie czopa wielowypustowego do otworu wielorowkowego, wykonanego w piaście innego elementu (kole zębatym, łańcuchowym, tarczy sprzęgła itp.) połączenie wieloząbkowe, połączenie Hirtha, połączenie kłowe - połączenie spoczynkowe czołowe dwóch elementów konstrukcyjnych płaskimi wieńcami odpowiadających sobie promienistych ząbków o zarysie trójkątnym połączenie wpustowe - połączenie czopowe (zwykle wału z osadzonym na nim kołem zębatym, pasowym itp.) dokonane za pomocą wpustu (pryzmatycznego lub czółenkowego) (program egzamin ustny).

Połączenie wtłaczane - masz. połączenie wciskowe uzyskane przez użycie siły najczęściej przez wtłoczenie na prasach części wewnętrznej w zewnętrzną połączenie wyrównawcze - połączenie między punktami uzwojenia, których potencjały powinny pozostawać jednakowe; stosuje się je w uzwojeniach, w których występują zmienne siły elektromotoryczne połączenie zagniatane - połączenie czopowe nierozłączne dwóch elementów uzyskane przez miejscowe zgniecenie jednego z nich (lub rzadziej obydwu); p. z. stosowane są np. w drobnych mechanizmach (opinie o programie).

Połączenie zaprasowane - połączenie spoczynkowe uzyskane przez zaprasowanie przedmiotu metalowego (zapraski) w tworzywie sztucznym połączenie zygzakowe - połączenie gwiazdowe uzwojeń wielofazowych, w którym każde ramię jest utworzone z uzwojeń różniących się co do fazy (segregator aktów prawnych).

Połącznik - łącznik przeznaczony do wyłączania lub załączania torów prądowych w jednym, jednobiegunowym lub wielobiegunowym obwodzie połowizna, połowica - drewno obrobione, wytwarzane głównie z miękkiej dębiny przez rozpiłowanie wzdłużne kłody na trzy części i odrzucenie środkowej zawierającej rdzeń; p. używa się jako półfabrykatu okleinowego lub stolarskiego (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami