Na temategzaminu

Półka górna

Pomost leży w połowie wysokości belek usztywniających. Składa się z płyty, w której ukształtowano koryta torowiska, belek poprzecznych i belek wzdłużnych głównych i drugorzędnych. Płyta ma grubość 18 cm (program uprawnienia budowlane na komputer).

Osiowy rozstaw belek poprzecznych pokrywa się z rozstawem wieszaków. Mają one przekrój poprzeczny dwuteowy o najmniejszej wysokości pod korytem torowiska tramwajowego 1,67 m. Grubość środnika tych belek wynosi 0,26 m, szerokość dolnej półki 0,61 m. Półka górna jest połączona monolitycznie z płytą pomostu. Na odcinku między skrajną drugorzędną i główną belką wzdłużną grubość środnika wzrasta, przez skos w planie, do szerokości dolnej półki 0,61 m. Cztery drugorzędne belki wzdłużne są rozstawione co 3,90 m oś do osi, a odległość między osiami skrajnej belki drugorzędnej i belki głównej wynosi 4,25 m.

Przekrój belek drugorzędnych ma wysokość 0,60 m i szerokość 0,24 m. Belki poprzeczne zakończone są wspornikami wysuniętymi na zewnątrz belek głównych. Na nich leży płyta chodnika. Grubość wsporników wynosi 0,31 m. W ściankach wsporników wykonano dla przeprowadzenia przewodów otwory o średnicy 0,62 m (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przęsło wykonano w całości na brzegu rzeki, przewieziono na pontonach i ustawiono na podporach. Uzbrojenie z rur wypełnionych betonem umożliwiło podwyższenie naprężeń na ściskanie w lukach z betonu marki 350 *) do 250-7-300 kG/cm. Szerokość jezdni 6,00 m, dwa chodniki dla pieszych po 1,25 m oraz dwa pasy bezpieczeństwa po 0,50 m.

Nawierzchnia z kostki granitowej wysokości 7 cm. Obciążenie I klasy. Całkowita szerokość pomostu od krawędzi do krawędzi chodnika 12,42 m.
Ustrój niosący mostu stanowią dwa luki wzmocnione dwiema belkami. Rozstawienie osi łuków 8,76 m.
Luki mają przekrój prostokątny o ściętych narożach. Wysokość przekroju w zworniku 0,42 m, w wezgłowiu 0,634 m. Uzbrojenie łuku składa się z 10 prętów 0 20 mm i strzemion 0 6 mm, rozstawionych co 25 cm (na odcinkach łuku, w których zakotwione są wieszaki, rozstaw strzemion zmniejszono do 15 cm) (uprawnienia budowlane).
Oś łuku przebiega wzdłuż linii łamanej, punkty załamania leżą na paraboli drugiego stopnia, w miejscu zakotwienia wieszaków i w połowie długości każdego przedziału. Liczba przedziałów między wieszakami wynosi 7.

Belki podłużne

Belki podłużne o wysokości 1,10 m i szerokości 0,76 m są sprężone kablami typu Freyssineta (program egzamin ustny). W każdej belce umieszczono 16 kabli po 12 drutów 0 5 mm. Osie kabli przebiegają wzdłuż prostych równoległych do osi wzdłużnej belki. Ponadto belka uzbrojona jest strzemionami czterociętymi z prętów 0 10 mm, rozstawionymi co 30 cm oraz prętami przeciwskurczowymi i montażowymi. Końce belki, poza węzłami oporowymi, uzbrojone są ponadto siatkami z prętów 0 10 mm, ustawionymi w płaszczyźnie prostopadłej do osi wzdłużnej belki w odstępach około 10 cm. Wieszaki są nieobetonowane. Każdy wieszak składa się z 3 prętów o - 3 mm (opinie o programie).

Płyta pomostu podzielona jest na cztery pola o wymiarach 7,56 m wydłuż mostu i 8,76 m w poprzek, licząc między osiami podłużnie i poprzecznie. Nad podporami w pomoście wykształcono belki poprzeczne o wysokości 1,10 m i szerokości 0,50 m. Płyta jest uzbrojona krzyżowo.
Chodniki ułożone są na płycie wspornikowej o najmniejszej grubości 12 cm.
Przęsło oparto na dwóch przyczółkach. Ściana przyczółka jest uzbrojona, ścianka czołowa i połączone z nią skrzydełka wiszące są uzbrojone. Przyczółek stoi na 26 palach Raymonda 0 32 cm.
Przęsło betonowano w dwóch fazach: w pierwszej zabetonowano płytę, belki i łuki do wysokości 1 m (segregator aktów prawnych).

Następnie przystąpiono do sprężania kabli w belkach wzdłużnych. Kable prowadzono w osłonkach z blachy. Sprężanie wykonano prasami typu prof. Koreckiego, naciągającymi jednocześnie 12 drutów. Po sprężeniu zabetonowano pozostałe odcinki łuków.

Beton marki 300 kG/cm2, wibrowany. Stal sprężająca o wytrzymałości 15 000 kG/cm- i naprężeniu dopuszczalnym 9400 kG/’cm2. Stal miękka o granicy płynności 2300 kG/cm2.
Projekt opracowało i budowę wykonało Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !