Polskie uprawnienia budowlane

Polskie uprawnienia budowlane


Uprawnienia budowlane w Polsce można zdobywać od 1928 roku. To właśnie wtedy opublikowano rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o prawie budowlanymi i zabudowaniu osiedli z 16 lutego 1928 roku (program na komputer). Obecnie wszystkie kwestie związane z szeroko pojętymi pracami budowlanymi reguluje ustawa Prawo budowlane.

Od osób, które chcą otrzymać uprawnienia budowlane, wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla specjalności bądź posiadanie wykształcenia średniego, a także odbycie odpowiednio długiej praktyki przy projektowaniu lub na budowie oraz pozytywny wynik państwowego egzaminu na uprawnienia budowlane (program na telefon).

Uprawnienia budowlane udzielane są w trzech rodzajach – do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlami łącznie. W każdym przypadku wymagania są nieco inne (program egzamin ustny). Co ważne, niektóre uprawnienia wydawane są bezterminowo, inne tylko na określony czas – szczegółowe informacje znajdują się w ustawie Prawo budowlane (opinie o programie).Uprawnienia nadawane są w różnych specjalnościach, takich jak:
• architektoniczna,
• konstrukcyjno-budowlana,
• inżynieryjna mostowa, drogowa, hydrotechniczna, wyburzeniowa, kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz cieplnych, gazowych, wodociągowych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia budowlane


Uprawnienia budowlane mogą być nadawane wyłącznie osobom fizycznym. Koszty, które związane są z postępowaniem kwalifikacyjnym na uprawnienia budowlane, ponosi wnioskodawca. Niektóre umowy międzynarodowe pozwalają na stosowane innego trybu nadawania uprawnień budowlanych (promocja 3  w 1). Wszystkie kwestie związane z nadawaniem uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie reguluje prawo budowlane oraz rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które weszło w życie w 2019 roku.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !