Pomieszczenia i urządzenia specjalne

Pomieszczenia i urządzenia specjalne

Do pomieszczeń i urządzeń specjalnych zaliczamy:
- suszarnie odzieży roboczej,
- pomieszczenia dla odpylania odzieży roboczej,
- komory dla dezynfekcji i degazacji odzieży roboczej,
- izby dla przeglądu czystości rąk,
- rozdzielnię odzieży sanitarnej ),
- przechowalnię masek przeciwgazowych,
- stacje ratunkowe przeciwgazowe,
- pomieszczenia do suszenia obuwia ),
- naświetlarnie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pomieszczenia i urządzenia specjalne są sytuowane przy oddziałowych zespołach socjalno-sanitarnych. Oprócz pomieszczeń oddziałowych należy projektować w uzasadnionych przypadkach pomieszczenia ogólnozakładowe, jak np. stacje ratunkowe przeciw- określa się według najliczniejszej zmiany przyjmując 0,2 m2 na każdego korzystającego z suszarni. Urządzenia do ogrzewania i wentylacji w suszarni powinny zapewniać wysuszenie odzieży w ciągu 4 do 6 godzin (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wyposażenie suszarni dla kompletów odzieżowych i siatkowe półki na obuwie, rękawice itp.
Pomieszczenie dla odpylania odzieży roboczej, komory dla dezynfekcji i degazacji powinny być sytuowane przy szatniach na odzież roboczą.

W uzasadnionych przypadkach można komory dla dezynfekcji i degazacji projektować przy pralniach zakładowych - 1 m komory dezynfekcyjnej wystarcza na oczyszczenie około 20 kg bielizny i odzieży w ciągu 1 godziny.
Izbę do przeglądu czystości rąk i rozdzielnię odzieży sanitarnej należy projektować przy wyjściu z szatni na odzież roboczą. Pomieszczenia do suszenia obuwia wyposażone w stojaki należy projektować jako osobne pomieszczenie przy szatni na odzież roboczą w przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba suszenia odzieży roboczej, w przeciwnym razie suszarnie odzieży roboczej i pomieszczenia do suszenia obuwia należy projektować jako jedno pomieszczenie (uprawnienia budowlane).

W tablicach 19 i 20 podajemy radzieckie wskaźniki powierzchni dla poszczególnych grup procesów produkcyjnych. Wskaźnikami są objęte następujące pomieszczenia: szatnie, umywalnie, natryski, ustępy oraz powierzchnie zajęte pod ściany, klatki schodowe, korytarze i przedsionki.

Przy projektowaniu pomieszczeń socjalno-sanitarno-gazowe, pomieszczenia dla przechowywania, sprawdzenia i ponownego ładowania respiratorów i masek ochronnych.
Suszarnie odzieży roboczej należy sytuować przy szatniach na odzież roboczą (program egzamin ustny).

Długość przerw między zmianami

Przed przystąpieniem do projektowania architekt powinien otrzymać od technologa następujące dane:
- charakterystykę procesów produkcyjnych umożliwiających zaszeregowanie zakładu lub oddziału do odpowiedniej grupy,
- stan załogi z uwzględnieniem płci i zmianowości,
- długość przerw między zmianami (opinie o programie).
- Po otrzymaniu powyższych danych można przystąpić do obliczenia ilości poszczególnych urządzeń (umywalek, natrysków, szafek lub haków itp.).
- Należy przestrzegać zasady zwłaszcza przy projektowaniu większych szatni, aby drogi poszczególnych zmian nie krzyżowały się oraz aby uniknąć przechodzenia tym samym korytarzem pracowników w ubraniach wierzchnich przychodzących do pracy, z pracownikami w ubraniach roboczych, wracającymi z pracy.
- Sumaryczną szerokość biegów klatek schodowych na ciągach ewakuacyjnych określa liczba osób (największe zaludnienie) znajdujących się na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem parteru (segregator aktów prawnych).
- Szerokość biegu w budynku jednopiętrowym - 1 m na 125 osób
- Szerokość biegu w budynku dwupiętrowym - 1 m na 100 osób.
- Przyjmuje się minimalną szerokość biegu 1,2 m, maksymalną - 2,2 m.
- Szerokość spoczników - równa szerokości biegów.
- Przy szerokości biegu 2,2 m - poręcz z dwóch stron.
- Maksymalna ilość stopni w biegu - 18 (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !